Week tegen Kindermishandeling 2020

Achter veel voordeuren is niets wat het lijkt. Kindermishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld. Je ziet het niet maar het is er wel. Er is maar 1 persoon nodig om het verschil te kunnen maken en jij kan deze persoon zijn!

Kijk verder

Werk samen

Jij kunt iets doen!
Kijk opĀ www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen