Eigen risico zorgverzekering

Bij de zorgverzekering hoort een verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. In 2020 is het eigen risico € 385,-.

Dit is voor veel mensen een groot bedrag om in één keer te betalen. Bij veel zorgverzekeraars kunt u een betalingsregeling afspreken en/of het verplicht eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u uw verplicht eigen risico volledig besteed en is uw inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm? Dan kunt u hiervoor jaarlijks een financiële tegemoetkoming van € 200,- aanvragen. U kunt deze bijdrage ook aanvragen als uw inkomen hoger is. U krijgt dan een gedeelte van het bedrag. De vermogensgrens is wel van toepassing (het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee). U moet de aanvraag binnen drie maanden nadat uw zorgverzekeraar heeft laten weten dat u uw verplicht eigen risico volledig heeft besteed bij ons indienen.

Hulp nodig of meer weten? Kijk dan verder op Ondersteuning Olst-Wijhe.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen