Wat is de reductieregeling?  

Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van ons krijgen.

Bijvoorbeeld voor kosten voor sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten. Ben je gehuwd of samenwonend? Dan is de bijdrage € 250,- per kalenderjaar. Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouding vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van € 200,- per kalenderjaar.  

Voor kinderen geldt een inkomensgrens voor ouders van 130%. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kan dit bedrag verhoogd worden met € 550,- per kalenderjaar.  

Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering of bel naar telefoonnummer 14 0570.  

Deel dit
Mail
Bellen