Wat is de reductieregeling? 

Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten voor sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten. 

Ben je getrouwd of woon je samen? Dan is de bijdrage € 250,- per kalenderjaar. Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouden vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van € 200,- per kalenderjaar. 
Voor kinderen geldt een inkomensgrens voor ouders van 130%. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kan dit bedrag verhoogd worden met € 550,- per kalenderjaar. 

Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering of bel naar telefoonnummer 14 0570. 

Deel dit
Mail
Bellen