Vriendendiensten Wist je dat… 50% van alle mensen met mentale klachten te maken krijgt? En dat erover praten helpt. Juist in de donkere maanden is het voor sommigen best ingewikkeld. Je kunt dan het zelfregiecentrum van Vriendendiensten bezoeken in het Holstohus aan de Jan Schamhartstraat 5 in Olst. <h2>Iedereen is welkom&nbsp;</h2> <p>Het zelfregiecentrum is een fijne plek voor iedereen. Niks hoeft. Mensen die het zelfregiecentrum bezoeken organiseren allerlei activiteiten: samen creatief aan de slag, spelletjes spelen of een quiz doen. Of juist leerzame activiteiten om bijvoorbeeld te ontdekken waar je kwaliteiten en valkuilen liggen. De aanwezige co&ouml;rdinatoren ondersteunen waar nodig. Inwoners van Olst-Wijhe kunnen elke dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur binnenlopen.&nbsp;</p> <h2>Cursussen en activiteiten&nbsp;</h2> <p>Bij Vriendendiensten kun je ook deelnemen aan allerlei cursussen, activiteiten en lotgenotengroepen. Mensen met (beginnende) mentale klachten zoals stress, somberheid, burn-out, slecht slapen of met een psychische kwetsbaarheid kunnen hier gratis aan deelnemen.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Dus wees welkom!&nbsp;</p> <p><a title="ga naar de website van vriendendiensten " href="https://www.vriendendienstendeventer.nl/">www.vriendendienstendeventer.nl</a> - <a title="mail vriendendiensten" href="mailto:zelfregie@vriendendienstendeventer.nl">zelfregie@vriendendienstendeventer.nl</a> &nbsp;<br />Telefoonnummer: 06 - 47 80 03 92 (di en do)&nbsp;<br />Je kunt Vriendendiensten ook volgen op Facebook en Instagram. &nbsp;&nbsp;</p> 2023-11-29 08:00:00 +0100 2023-11-27 10:51:48 +0100 2023-11-27 10:51:48 +0100 Gemeentepolis 2024 Heb je een laag inkomen, maar wil je wel goed verzekerd zijn? Je kunt mogelijk gebruikmaken van de Gemeentepolis die wij jou aanbieden. De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering, een tandartsverzekering en extra vergoedingen. Bij de Gemeentepolis betalen wij mee aan de kosten voor de premie. Zo ben je goed verzekerd en verklein je de kans op onverwachte kosten aanzienlijk. <h2>Inloopspreekuren Salland Zorgverzekeringen</h2> <p>Voor vragen over de samenstelling van een pakket, de premies en vergoedingen kun je langskomen op de inloopspreekuren van Salland Zorgverzekeringen. Deze zijn op 28 november in het Holstohus in Olst en op 5 december in het gemeentehuis in Wijhe. &nbsp;Beide inloopspreekuren zijn van 9.30 tot 11.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.&nbsp;<br />Wij verzoeken je om het volgende mee te nemen naar het inloopspreekuur:</p> <ul> <li>Een geldig legitimatiebewijs (ook van jouw eventuele partner en/of minderjarige kinderen).</li> <li>Jouw bankpas.</li> <li>Jouw verzekeringspolis over het jaar 2023.</li> </ul> <p>Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Salland Zorgverzekeringen via&nbsp;<br /><a title="bel 0570 - 68 74 90." href="tel:0570687490">0570 - 68 74 90.</a> Ook staat er informatie op <a title="ga naar de website van Salland Zorgverzekeringen" href="https://www.salland.nl/">www.salland.nl</a>.&nbsp;</p> <h2>Voorwaarden</h2> <p>De Gemeentepolis is voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Ook geldt er een vermogensgrens. Wil je weten of je aan de voorwaarden voldoet? Bezoek dan het inloopspreekuur op 28 november of 5 december en neem gegevens mee over de hoogte van je inkomen. Er is dan ook een medewerker van de gemeente aanwezig. Of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.</p> <h2>Uiterlijke aanmelddatum</h2> <p>Wil je van dit aanbod gebruikmaken? Je kunt je tot en met 31 december 2023 aanmelden. Doe dit bij voorkeur voor 18 december 2023 via <a title="ga naar de website gezondverzekerd" href="https://www.gezondverzekerd.nl/">www.gezondverzekerd.nl</a>. Wij beoordelen of je in aanmerking komt voor deelname aan de Gemeentepolis.</p> 2023-11-21 08:00:00 +0100 2023-11-20 10:40:57 +0100 2023-11-20 10:40:57 +0100 Schuldhulpverlening Heb je schulden of betalingsachterstanden waar je zelf niet meer uit komt? Wil je een oplossing voor jouw geldproblemen? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). <p>Het BAD kijkt samen met jou naar een oplossing. Voor iedereen is deze oplossing anders. Het BAD biedt hulp door:&nbsp;</p> <ul> <li>advies te geven</li> <li>begeleiding bij de betalingen</li> <li>hulp bij betalingsregelingen</li> <li>het afsluiten van een lening voor schulden</li> <li>een schuldregelingstraject</li> <li>WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)</li> <li>het geven van budgettrainingen&nbsp;</li> </ul> <p>Je kunt zonder verplichtingen een aanvraag voor schuldhulpverlening doen. Nadat je advies hebt gekregen, kun je beslissen of je verder wilt gaan met jouw aanvraag voor ondersteuning. Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met het BAD via telefoonnummer 0570 &ndash; 69 35 35 of via <a title="mail naar bad" href="mailto:bad@deventer.nl">bad@deventer.nl</a>. &nbsp;&nbsp;</p> <p>Kijk ook eens op <a title="ga naar de website van ondersteuning" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering</a>.</p> 2023-11-06 12:00:00 +0100 2023-11-06 12:19:39 +0100 2023-11-06 12:19:39 +0100 Wat is de reductieregeling?   Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van ons krijgen. <p>Bijvoorbeeld voor kosten voor sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten. Ben je gehuwd of samenwonend? Dan is de bijdrage &euro; 250,- per kalenderjaar. Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouding vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van &euro; 200,- per kalenderjaar. &nbsp;</p> <p>Voor kinderen geldt een inkomensgrens voor ouders van 130%. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kan dit bedrag verhoogd worden met &euro; 550,- per kalenderjaar. &nbsp;</p> <p>Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op <a title="ga naar de website van ondersteuning" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering</a> of bel naar telefoonnummer 14 0570. &nbsp;</p> 2023-11-02 12:30:00 +0100 2023-11-02 12:23:57 +0100 2023-11-02 12:23:57 +0100 Dag van de Mantelzorg  Op 10 november is de jaarlijkse dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald voor een naaste. Zij vinden dit zelf vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient waardering.  <p>In dat kader organiseert Evenmens, de organisatie voor mantelzorgondersteuning in Olst-Wijhe, op donderdag 9 november twee ontspannende activiteiten voor alle mantelzorgers in de gemeente. Aanmelden kan tot 29 oktober.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Wil je meer informatie over de activiteiten of wil je je aanmelden? Kijk dan op <a href="https://www.evenmens.nl/nieuws/dagvdmzOW" target="_blank" rel="noopener">www.evenmens.nl/nieuws/dagvdmzOW</a> of bel naar telefoonnummer 0570 &ndash; 82 09 93.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Evenmens heeft een breed ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in de gemeente. Ook de jaarlijkse Blijk van Waardering voor mantelzorgers die de gemeente beschikbaar stelt, kan bij Evenmens worden aangevraagd via <a href="https://www.evenmens.nl" target="_blank" rel="noopener">www.evenmens.nl</a>.</p> 2023-10-16 04:45:00 +0200 2023-10-13 10:36:51 +0200 2023-10-13 10:36:51 +0200 Gratis assertiviteitstraining   Maatschappelijk werk De Kern organiseert dit najaar vanuit het Breed Welzijnsverband een assertiviteitstraining. Deze training is bedoeld voor volwassenen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, hun wensen te uiten of hun mening te geven.  <p>Assertief zijn heeft te maken met de manier van reageren op de wensen en eisen van anderen zonder eigen wensen uit het oog te verliezen. &nbsp;<br />Het bewust worden van eigen gedrag staat in deze interactieve training centraal. Deelnemers ontwikkelen vaardigheden waardoor zij in staat zijn om het contact met anderen te verbeteren. De deelnemer wordt weerbaarder en krijgt meer zelfvertrouwen. &nbsp;<br /> &nbsp;<br />De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur op woensdagavond. De eerste avond is op 1 november om 19.00 in het Holstohus in Olst. De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers van 18 jaar en ouder. Deelname is gratis.  &nbsp;<br />&nbsp;<br />Wil je je aanmelden of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met De Kern via telefoonnummer 0570 &ndash; 547 300 of stuur een mail naar <a href="mailto:AMWOlstwijhe@stdekern.nl" target="_blank" rel="noopener">AMWOlstwijhe@stdekern.nl</a>.  &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-10-09 07:45:00 +0200 2023-10-06 10:15:58 +0200 2023-10-06 10:15:58 +0200 Energietoeslag 2023 en hulp bij energie besparen Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom helpt de overheid inwoners met de energietoeslag.  <p>Je krijgt de energietoeslag als je aan de voorwaarden voldoet. Het college van B&amp;W neemt zo snel mogelijk een besluit over de voorwaarden voor de energietoeslag 2023 in onze gemeente.</p> <h2>Wanneer kun je de energietoeslag 2023 aanvragen?</h2> <p>Op dit moment kun je de energietoeslag nog niet aanvragen. Kijk op <a href="https://www.olst-wijhe.nl/energietoeslag">www.olst-wijhe.nl/energietoeslag</a> voor het laatste nieuws. We zijn alvast bezig met de voorbereidingen zodat je de energietoeslag zo snel mogelijk krijgt als je aan de voorwaarden voldoet.</p> <p><span class="bold">Hulp bij energiebesparing </span></p> <p>Omdat het met een laag inkomen zo moeilijk kan zijn om de energierekening te betalen, helpen wij graag met energie besparen. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen. Kijk op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/warmvoorelkaar">pagina van Warm voor elkaar</a> voor meer informatie en om je aan te melden.</p> <p><span class="bold">Meer regelingen bij een laag inkomen </span></p> <p>Heb jij een laag inkomen en moeite om rond te komen? Bekijk meer regelingen op deze website of bel naar telefoonnummer 14 0570. &nbsp;</p> 2023-10-06 10:15:00 +0200 2023-10-06 10:14:28 +0200 2023-10-06 10:14:28 +0200 Een tegen eenzaamheid: Olst-Wijhe in Actie Samen met ut Huus en andere partners werken wij aan de bestrijding van eenzaamheid in onze gemeente. Eenzaamheid treft 10% van de Nederlandse volwassenen; bijna de helft van de 75-plussers voelt zich eenzaam. Ook jongeren voelen zich helaas steeds vaker eenzaam.  <p>Van 27 september tot en met 4 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Wethouder Judith Compagner: &ldquo;Elkaar ontmoeten, luisteren, aandacht hebben voor elkaar: tijdens de Week tegen eenzaamheid brengen we maar weer eens voor het voetlicht dat het z&oacute; belangrijk is dat we naar elkaar omkijken. Voor het sociale contact, want ieder mens voelt zich graag gezien. Maar ook als het gaat om zorg(en) voor elkaar, zoals mantelzorgers dagelijks doen. Weet je: omzien naar elkaar zou 365 dagen per jaar heel gewoon moeten zijn.&rdquo;<br />&nbsp;<br />Als gemeente vinden we het belangrijk initiatieven tegen eenzaamheid te stimuleren. Daarom geven wij graag een bijdrage van maximaal &euro; 750 aan inwoners die iets willen organiseren waarbij ontmoeten centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan een buurtbarbecue, gezellige high tea, een knutselavond of een muzikale buurtbijeenkomst. Er is ruimte voor ongeveer 8 projecten. Wil je graag zelf iets organiseren om eenzaamheid tegen te gaan? Ga dan naar <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/eentegeneenzaamheid" target="_blank" rel="noopener">ondersteuning.olst-wijhe.nl/eentegeneenzaamheid</a> voor de spelregels en het aanmeldformulier.<br />&nbsp;<br />Benieuwd naar de activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid? Kijk dan op <a href="https://www.agenda-olstwijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">www.agenda-olstwijhe.nl</a>. Samen streven we naar een gemeente waarin eenzaamheid geen plaats heeft. Doe mee in onze strijd tegen eenzaamheid!</p> 2023-09-27 01:45:00 +0200 2023-09-22 11:26:14 +0200 2023-09-25 12:23:19 +0200 Wandelingen Samen Verder <p>Bij alle vormen van rouw geldt dat wandelen helpt om de draad van het leven weer op te kunnen pakken. Samen wandelen, is samen letterlijk en figuurlijk weer nieuwe stappen zetten. Daarnaast kan praten met iemand die hetzelfde is overkomen troostend zijn. Lotgenoten begrijpen wat je bedoelt en hoe verdriet kan voelen. Evenmens en De Kern organiseren maandelijks een Samen Verder wandeling, speciaal bedoeld voor mensen die te maken hebben met rouw en verlies. &nbsp;<br /> &nbsp;<br />Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Bel naar telefoonnummer &nbsp;0570 &ndash; 82 09 93 of kijk op de <a href="https://evenmens.nl/evenement/samen-verder-wandeling-o-w-6/" target="_blank" rel="noopener">website van Evenmens</a>.</p> 2023-09-25 02:30:00 +0200 2023-09-22 11:42:42 +0200 2023-09-22 11:42:42 +0200 Wat is bijzondere bijstand?  Soms krijg je met extra kosten te maken die je niet zelf kunt betalen. Voor deze kosten kun je bijzondere bijstand aanvragen. Die kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.   <ul> <li>Het zijn bijzondere kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die je normaal niet maakt, maar die je nu wel moet maken. &nbsp;</li> <li>Het zijn kosten die nodig zijn. Je m&oacute;et die kosten maken. Soms wordt aan een arts of andere deskundige gevraagd of de kosten nodig zijn.</li> <li>Het zijn kosten die niet ergens anders worden vergoed. Kosten kunnen vaak op een andere manier worden vergoed. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, via het zorgloket van de gemeente (Wmo) of via teruggave van belasting. Je krijgt dan geen of minder bijzondere bijstand.</li> </ul> <p>Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op de <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">pagina Werk, geld en uitkering</a> of bel naar telefoonnummer 14 0570.&nbsp;</p> 2023-09-18 01:15:00 +0200 2023-09-15 13:39:17 +0200 2023-09-15 13:39:17 +0200 Omgaan met dementie  Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. We krijgen er dan ook steeds vaker mee te maken. <p>Dementie is een ziekte waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Belangrijk is dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en dat bewustwording bij inwoners wordt vergroot. Hierover praten met elkaar kan fijn zijn.&nbsp;<br />De Huuskamer is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers. Om ervaringen uit te wisselen of er gewoon even uit te zijn.&nbsp;<br />&nbsp;<br />In de Huuskamer in Olst kun je in de even weken op woensdag terecht van 10.00 tot 12.00 uur in het Holstohus in Olst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ut Huus via telefoonnummer 0570 &ndash; 68 39 39 of e-mail <a href="mailto:info@uthuus.nl" target="_blank" rel="noopener">info@uthuus.nl</a>.&nbsp;</p> <p>De Huuskamer in Wijhe is open in de oneven weken op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in het Noaberhuus in Wijhe. Meer informatie: Evenmens, telefoonnummer 0572 &ndash; 82 09 93 of e-mail <a href="mailto:info@evenmens.nl" target="_blank" rel="noopener">info@evenmens.nl</a>.&nbsp;</p> 2023-09-11 02:15:00 +0200 2023-09-08 11:18:33 +0200 2023-09-08 11:18:33 +0200 Gezond mantelzorgen Mantelzorgers vervullen een belangrijke, mooie, maar soms ook zware rol. Zowel voor de persoon die zorg ontvangt als voor de mantelzorger zelf is het van groot belang dat de mantelzorger gezond is en gezond blijft. Maar hoe doe je dat? <p>Bij gezondheid wordt al snel gedacht aan gezond eten en genoeg bewegen. Er zijn echter meer factoren die invloed hebben op gezondheid en je gezond voelen. Denk aan nachtrust, positief denken, het ervaren van zingeving, genoeg ontspanning of bijvoorbeeld een fijne vriendenkring om je heen. Evenmens organiseert drie bijeenkomsten waarin je met een brede blik kijkt naar positieve gezondheid. De deelnemers gaan samen op zoek naar wat gezondheid voor hen betekent.</p> <p>Wil jij graag meer balans en welbevinden ervaren en ben je zoekende hoe je dit kunt aanpakken? Meld je aan voor deze gratis training, speciaal voor mantelzorgers uit de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Je kunt je tot 1 september aanmelden via <a title="meld je aan voor de training gezond mantelzorgen" href="https://evenmens.nl/nieuws/gezondmantelzorgen/">de website van evenmens</a> of bel naar telefoonnummer 0572 - 820 997.</p> <h2>Data</h2> <p>11 september, 2 en 16 oktober<br />Terugbijeenkomst 27 november&nbsp;</p> <h2>Tijd</h2> <p>13.30 tot 15.30 uur&nbsp;</p> <h2>Locatie</h2> <p>Het Annahuis, de Plas 8 in Raalte&nbsp;</p> <p><img src="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/gezondmantelzorgen-1.jpg" alt="" title="Gezond Mantelzorgen" width="464" /></p> <p>&nbsp;</p> 2023-08-14 10:45:00 +0200 2023-08-14 10:46:22 +0200 2023-08-14 10:56:51 +0200 Dát is makkelijk praten 1 op de 4 Nederlanders ergert zich wel eens aan zijn buren. Het gaat vaak om kleine irritaties die op lange termijn tot grote ergernissen kunnen leiden. <p>Hoe voorkom je dat dat gebeurt? Er samen over praten is niet altijd even makkelijk. Toch kun je er zelf iets aan doen. Volg de volgende 5 stappen: &nbsp;<br />&nbsp;<br />1. Zorg ervoor dat je kalm bent &nbsp;<br />2. Kies het juiste moment &nbsp;<br />3. Leg uit wat voor overlast je ervaart en wat het met je doet &nbsp;<br />4. Zoek samen naar een oplossing &nbsp;<br />5. Maak duidelijke en haalbare afspraken &nbsp;<br />&nbsp;<br />Kijk voor meer informatie op datismakkelijkpraten.nl. Daar lees je over de meest voorkomende burenproblemen, ervaringen van anderen en vind je vlogs met tips om ergernissen te voorkomen.&nbsp;</p> 2023-07-24 10:00:00 +0200 2023-07-24 10:03:18 +0200 2023-07-24 10:03:18 +0200 Wat is de reductieregeling?  Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten voor sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten.  <p>Ben je getrouwd of woon je samen? Dan is de bijdrage &euro; 250,- per kalenderjaar. Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouden vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van &euro; 200,- per kalenderjaar.&nbsp;<br />Voor kinderen geldt een inkomensgrens voor ouders van 130%. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kan dit bedrag verhoogd worden met &euro; 550,- per kalenderjaar.&nbsp;</p> <p>Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering</a> of bel naar telefoonnummer 14 0570.&nbsp;</p> 2023-07-17 01:45:00 +0200 2023-07-14 14:04:27 +0200 2023-07-14 14:04:27 +0200 Sport- en beweegakkoord Olst-Wijhe 2023-2026 vastgesteld Het college heeft op 20 juni het Sport- en beweegakkoord Olst-Wijhe 2023-2026 vastgesteld. Met dit sport- en beweegakkoord zetten we in op het in beweging krijgen van inwoners. Dit doen we samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners. <h2>Waarom dit akkoord?</h2> <p>Overal in Nederland en ook in Olst-Wijhe zien we zorgelijke ontwikkelingen. Toenemende eenzaamheid, afnemende vitaliteit, toename van overgewicht en de mentale gezondheid van jongeren heeft een flinke klap gekregen door corona. Deze ontwikkelingen maken ons kwetsbaar. Sport en bewegen is een middel om de weerbaarheid te vergroten. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Het akkoord geeft richting aan hoe we dit in Olst-Wijhe aanpakken. Benieuwd naar het akkoord? <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/visies-beleid-en-regelgeving/wonen-en-leven/welzijn-en-zorg/sport-en-beweegakkoord-olst-wijhe-2023-2026">Je leest het hier.</a></p> <h2>Heb jij zelf idee&euml;n?</h2> <p>Heb jij een idee dat past binnen de thema&rsquo;s en doelen uit het sport- en beweegakkoord? Neem dan contact op met beleidsmedewerker Sport en bewegen Klaas-Jan Ritzema via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">gemeente@olst-wijhe.nl</a> of met buurtsportcoach Hoeseb Yakob via <a href="mailto:h.yakob@uthuus.nl" target="_blank" rel="noopener">h.yakob@uthuus.nl</a>.</p> 2023-06-30 13:00:00 +0200 2023-06-30 13:17:46 +0200 2023-06-30 13:17:46 +0200 Informatieochtend Veilig op weg met uw elektrische fiets of rollator Rijles en een APK-keuring voor een auto vindt iedereen logisch. Maar hoe denkt u over het onderhoud van uw rollator? En wat vindt u van het onder begeleiding oefenen met uw rollator? Als u veilig op pad wilt met uw rollator, dan zijn deze zaken ook heel logisch.  <p>&nbsp;Tijdens de informatieochtend kunt u:</p> <ul> <li>uw rollator laten controleren</li> <li>uw rollator opnieuw laten afstellen</li> <li>vragen stellen over het gebruik van uw rollator</li> <li>onder begeleiding van de fysiotherapeut oefenen met uw rollator</li> <li>informatie krijgen over de noodzaak en het gebruik van een fietshelm op de elektrische fiets</li> </ul> <p>Voor wie: rollator- en elektrische fietsgebruikers en als u twijfelt over het wel of niet gaan gebruiken van een loophulpmiddel/rollator<br />Waar: Het Noaberhuus, Langstraat 69 in Wijhe&nbsp;<br />Wanneer: Woensdagochtend 5 juli van 10.00 tot 12.00 uur&nbsp;<br />Wat kost het mij: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee&nbsp;</p> <p>Kijk op de website van het <a href="https://www.noaberhuusow.nl" target="_blank" rel="noopener">Noaberhuus</a> voor meer informatie. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar <a href="mailto:wijhe@noaberhuusow.nl" target="_blank" rel="noopener">wijhe@noaberhuusow.nl</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-06-30 12:00:00 +0200 2023-06-30 12:20:07 +0200 2023-06-30 12:20:07 +0200 Eigen risico zorgverzekering  Bij de zorgverzekering hoort een verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. In 2023 is het eigen risico € 385,-. Dit is voor veel mensen een groot bedrag om in één keer te betalen. <p>Bij veel zorgverzekeraars kun je een betalingsregeling afspreken en het verplicht eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij jouw zorgverzekeraar. Heb jij je verplicht eigen risico volledig besteed? Dan kun je hiervoor jaarlijks een financi&euml;le tegemoetkoming van &euro; 200,- aanvragen. Je kunt deze bijdrage ook aanvragen als jouw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je krijgt dan een gedeelte van het bedrag. De vermogensgrens is wel van toepassing (het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee). Je moet de aanvraag binnen drie maanden nadat jouw zorgverzekeraar heeft laten weten dat je jouw verplicht eigen risico volledig hebt besteed bij ons indienen. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan de pagina <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">Werk, geld en uitkering</a> of bel telefoonnummer 14 0570.&nbsp;</p> 2023-06-26 02:30:00 +0200 2023-06-23 15:34:31 +0200 2023-06-23 15:34:31 +0200 Wat is bijzondere bijstand?  Soms krijg je met extra kosten te maken die je niet zelf kunt betalen. Voor deze kosten kun je bijzondere bijstand aanvragen. Die kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.   <ul> <li>Het zijn bijzondere kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die je normaal niet maakt, maar die je nu wel moet maken. &nbsp;</li> <li>Het zijn kosten die nodig zijn. Je m&oacute;et die kosten maken. Soms wordt aan een arts of andere deskundige gevraagd of de kosten nodig zijn.</li> <li>Het zijn kosten die niet ergens anders worden vergoed. Kosten kunnen vaak op een andere manier worden vergoed. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, via het zorgloket van de gemeente (Wmo) of via teruggave van belasting. Je krijgt dan geen of minder bijzondere bijstand.&nbsp;</li> </ul> <p>Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering </a>of bel naar telefoonnummer <a href="tel:140570">14 0570.&nbsp;</a></p> 2023-06-12 11:00:00 +0200 2023-06-12 10:08:10 +0200 2023-06-12 10:08:10 +0200 Open dag Stichting De Cirkel: Terminale zorg in hospice en thuis    Op zaterdag 10 juni van 10.00 tot 14.00 uur organiseert Stichting de Cirkel een open dag. <p>Medewerkers en vrijwilligers laten je graag het hospice zien, vertellen over de zorg in het hospice en de mogelijkheden om thuis ondersteuning te krijgen en zij beantwoorden graag al je overige vragen. Ben je ge&iuml;nteresseerd in vrijwilligerswerk? Ook dan ben je van harte welkom bij de open dag! Aanmelden is niet nodig.&nbsp;</p> <p>Adres:&nbsp;<br />Stichting De Cirkel &nbsp;&nbsp;<br />Monumentstraat 57 B &nbsp;<br />8102 AK Raalte<br />&nbsp;<br />Meer informatie? Neem dan contact op met &eacute;&eacute;n van de co&ouml;rdinatoren van Stichting De Cirkel, telefoonnummer 0572 &ndash; 36 57 55. Zie ook www.decirkelraalte.nl. v</p> 2023-06-05 01:00:00 +0200 2023-06-02 13:09:35 +0200 2023-06-02 13:09:35 +0200 Vriendendiensten  Heb je behoefte aan ontmoeting, steun of gewoon een kopje koffie en een praatje? Dan ben je welkom bij Zelfregiecentrum Olst-Wijhe van Vriendendiensten. Het zelfregiecentrum is twee dagdelen in de week open, op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur in het Holstohus aan de Jan Scharmhartstraat 5 in Olst.  <p>Een zelfregiecentrum is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop en activiteiten. De bezoekers organiseren zelf verschillende activiteiten; samen creatief aan de slag, een spelletje spelen, een quiz doen of een bingo. De aanwezige co&ouml;rdinatoren ondersteunen waar nodig. Je hebt geen indicatie nodig en je betaalt ook geen eigen bijdrage.</p> <h2>Herstelcursussen en -activiteiten</h2> <p>Bij Vriendendiensten vinden ook herstelcursussen en -activiteiten plaats. Mensen met een psychische kwetsbaarheid uit de gemeente Olst-Wijhe kunnen hier gratis aan deelnemen. Deze cursussen en activiteiten gaan niet over 'genezing', maar over het ontdekken van mogelijkheden voor een vervullend leven met een psychische kwetsbaarheid of eigenlijk &lsquo;gewoon je dingen weer kunnen doen&rsquo;. &nbsp;</p> <h2>Wees welkom!</h2> <p>Op donderdag 1 juni is de offici&euml;le opening van het zelfregiecentrum in het Holstohus. Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Meer informatie?</h2> <p>Kijk dan op <a href="https://www.vriendendienstendeventer.nl" target="_blank" rel="noopener">www.vriendendienstendeventer.nl</a> of stuur een mail naar <a href="mailto:zelfregie@vriendendienstendeventer.nl" target="_blank" rel="noopener">zelfregie@vriendendienstendeventer.nl</a>.</p> 2023-05-23 00:45:00 +0200 2023-05-19 12:15:43 +0200 2023-05-19 12:15:43 +0200 Wanneer zijn jouw geldzaken fit? Wanneer zijn jouw geldzaken fit? <p>Jouw geldzaken zijn fit als je iedere maand je vaste lasten kunt betalen &eacute;n als je daarna genoeg geld overhoudt om van te leven. &nbsp;</p> <h2>Portal Geldfit&nbsp;</h2> <p>Jouw inkomsten en uitgaven in balans houden is best een uitdaging. Wil je meer controle krijgen over jouw geld? Geldfit helpt je om jouw geldzaken fit te houden. Of om ze fit te krijgen. &nbsp;</p> <p>Op <a title="ga naar de website van geldfit" href="https://www.geldfit.nl">www.geldfit.nl</a> kun je een test doen. Heb je de vragen beantwoord? Dan krijg je een passend advies over jouw financi&euml;le situatie. Ook krijg je tips over welke organisaties je bij jouw geldzaken kunnen helpen. Deze organisaties vind je bij jou in de buurt. &nbsp;</p> <p>Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op <a title="ga naar de website van ondersteuning Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering</a> of bel naar <a title="bel naar 14 0570" href="tel:14%200570">14 0570</a>.&nbsp;</p> 2023-05-15 14:00:00 +0200 2023-05-15 12:16:43 +0200 2023-05-15 12:16:43 +0200 Inloopspreekuur OV-ambassadeur Wil je graag met het openbaar vervoer reizen, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Ben je onzeker omdat je lang niet meer met de bus of trein hebt gereisd? Of heb je een speciale vraag? Bezoek dan vrijblijvend het inloopspreekuur in Olst. Tijdens dit inloopspreekuur kun je gedurende 1½ uur vrij inlopen om jouw persoonlijke vragen te stellen.  <p>Je krijgt advies en hulp over bijvoorbeeld het plannen van een reis, de verschillende tarieven, de OV-chipkaart en het gebruik ervan. &nbsp;<br />Het inloopspreekuur vindt plaats op 9 mei en 13 juni a.s. in het Noaberhuus in Wijhe (Langstraat 69). Tijdstip: 10.30 &ndash; 12.00 uur.&nbsp;</p> <p>Vooraf aanmelden is niet nodig.&nbsp;</p> <p>Meer informatie vind je op de website <a title="ga naar de website van ervaar het ov" href="https://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur/">ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.&nbsp;</a></p> 2023-05-03 08:00:00 +0200 2023-05-01 15:43:46 +0200 2023-05-01 15:43:46 +0200 Evenmens, informele zorg voor elkaar Evenmens verleent ondersteuning aan mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers. Dit doen zij in de vorm van een luisterend oor, het geven van informatie en advies. <p>Ook bieden zij ondersteuning (in groepen), met onder andere themabijeenkomsten en ontspannende activiteiten. De mantelzorgconsulent kan bemiddelen bij het vinden van zorgvrijwilligers, zodat mantelzorgers even ontlast worden van hun zorgtaken. Daarnaast biedt Evenmens voor jonge mantelzorgers (tussen de 6 en 25 jaar) individuele gesprekken, kunnen zij deelnemen aan een praat- en doe-groep en aan activiteiten. &nbsp;</p> <p>Word jij verzorgd door &eacute;&eacute;n of meerdere (jonge) mantelzorgers? Dan kun je een keer per jaar een Blijk van Waardering (= &euro; 100 euro in de vorm van VVV-bonnen) aanvragen als waardering voor de hulp die zij verlenen.&nbsp;</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Neem contact op met de medewerkers van Evenmens via telefoonnummer op <a title="Bel Evenmens" href="tel:+31570820993">0570 &ndash; 82 09 93</a> of kijk op <a title="Ga naar de website van Evenmens" href="https://evenmens.nl/werkgebied/olst-wijhe/">evenmens.nl/werkgebied/olst-wijhe.</a> Je kunt ook contact opnemen met ons toegangsteam Wmo via telefoonnummer 14 0570 of kijk op <a title="Ga naar de Ondersteuning website" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">ondersteuning.olst-wijhe.nl</a>.</p> 2023-04-12 00:00:00 +0200 2023-04-07 13:07:24 +0200 2023-04-07 13:07:24 +0200 Schuldhulpverlening  Heb je schulden of betalingsachterstanden waar je zelf niet meer uit komt? Wil je een oplossing voor jouw geldproblemen? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Het BAD kijkt samen met jou naar een oplossing. <p>Voor iedereen is deze oplossing anders. Het BAD biedt hulp door:</p> <ul> <li>advies te geven</li> <li>begeleiding bij de betalingen</li> <li>hulp bij betalingsregelingen</li> <li>het afsluiten van een lening voor schulden</li> <li>een schuldregelingstraject</li> <li>WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)</li> <li>het geven van budgettrainingen</li> </ul> <p>Je kunt zonder verplichtingen een aanvraag voor schuldhulpverlening doen. Nadat je advies hebt gekregen, kun je beslissen of je verder wilt gaan met jouw aanvraag voor ondersteuning. Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met het BAD via telefoonnummer 0570 &ndash; 69 35 35 of via <a href="mailto:bad@deventer.nl" target="_blank" rel="noopener">bad@deventer.nl</a>.</p> 2023-04-03 00:45:00 +0200 2023-03-31 14:08:34 +0200 2023-03-31 14:08:34 +0200 Bericht van het team Taalcafé Wijhe  In het Taalcafé (onderdeel van het Taalpunt Wijhe) kan men op een gezellige en leuke manier met de Nederlandse taal bezig zijn. Er komt daar van alles ter sprake, vooral uit het dagelijks leven. <p>Er wordt veel geoefend met woorden en zinnen maken. Ook kan je met vragen komen; hoe spreek je een woord uit, wat is het verschil tussen ver en verte, hoe maak ik verschil tussen boer en buur en tussen dochter en dokter enzovoort.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Heb jij buren die uit een ander land komen of ken je mensen die uit een ander land komen? Help ze een handje met een vriendelijk woord of gebaar. Ook letterlijk met gebaren. Want gebaren begrijpen mensen die nog niet zo goed Nederlands kunnen vaak beter dan de Nederlandse woorden. En als je Nederlands praat, doe dat dan langzaam met korte zinnen.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is er Taalcaf&eacute; in Wijhe (in het Noaberhuus, Langstraat 69, tegenover de DA). Beginners en gevorderden, iedereen is welkom en wordt warm ontvangen.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Heb je vragen? Mail naar Sjanneke Laghuwitz, e-mailadres <a href="mailto:sj.laghuwitz@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">sj.laghuwitz@gmail.com</a>.&nbsp;</p> 2023-03-20 01:00:00 +0100 2023-03-17 10:44:54 +0100 2023-03-17 10:44:54 +0100 Wat is de reductieregeling?  Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten voor sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten.  <p>Ben je getrouwd of woon je samen? Dan is de bijdrage &euro; 250,- per kalenderjaar. Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouding vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van &euro; 200,- per kalenderjaar. Heb je kinderen? Dan is de inkomensgrens 130%. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kan dit bedrag verhoogd worden met &euro; 550,- per kalenderjaar.&nbsp;</p> <p>Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op de pagina over <a href="https://www.olst-wijhe.nl/admin/ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering" target="_blank" rel="noopener">Geld en uitkering</a> of bel naar telefoonnummer 14 0570.&nbsp;</p> 2023-03-14 01:15:00 +0100 2023-03-10 09:58:44 +0100 2023-03-10 09:58:44 +0100 Ut Huus  Ut Huus is een cultuur-, sport-, bewegings- en welzijnsorganisatie binnen de gemeente Olst-Wijhe. Het welzijnswerk van ut Huus faciliteert en organiseert initiatieven, diensten en activiteiten voor en door inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. <p>Ut Huus ondersteunt onder andere bij het doen van boodschappen, mensen gezelschap houden, het verzorgen van vervoer, ondersteunen bij het doen van administratie en helpen met klussen. Ut Huus kan ook ondersteunen bij complexere vraagstukken door te luisteren en waar mogelijk te helpen en door te verwijzen. &nbsp;<br />Heb jij zelf een goed idee, een vraag of wil je hulp bieden aan anderen of mensen gezelschap houden? Het enthousiaste team van vrijwilligers en professionals van ut Huus helpt je graag verder. Zij kijken samen met jou naar de mogelijkheden die er zijn. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a href="https://www.uthuus.nl" target="_blank" rel="noopener">uthuus.nl</a>.</p> 2023-02-27 07:00:00 +0100 2023-02-24 13:24:54 +0100 2023-02-24 13:24:54 +0100 Kan ik kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen?  Heb jij een laag inkomen en kun je daardoor de gemeentelijke belastingen en heffingen niet betalen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat je de aanslag voor de gemeentelijke belastingen (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. Of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van jouw financiële situatie.   <p>Je kunt kwijtschelding krijgen als je voldoet aan voorwaarden, zoals:</p> <ul> <li>Je hebt geen geld om jouw belastingaanslag helemaal of voor een deel te betalen.</li> <li>Je hebt geen spaargeld of ander bezit (zoals een auto) of overwaarde op een eigen woning.</li> </ul> <p>Je kan deze kwijtschelding zelf aanvragen. Kijk op de <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/regelen/kwijtschelding">pagina Kwijtschelding</a> voor meer informatie.<br /><br /></p> 2023-02-21 05:15:00 +0100 2023-02-17 10:12:17 +0100 2023-02-22 15:38:24 +0100 Goed omgaan met dementie en verward gedrag We zien allemaal wel eens iemand die een verwarde indruk maakt. Thuis, op straat, in een winkel of bibliotheek of op het werk. Hoe reageer je daarop? We weten vaak niet goed hoe we moeten reageren. In een gratis bijeenkomst 'GOED omgaan met dementie en verward gedrag' maak je kennis met onbegrepen gedrag en leer je signalen van dementie te herkennen. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 maart om 20.00 uur in De Beukenoot, gebouw bij de kerk in Wesepe. Inloop vanaf 19.30 uur. <blockquote> <p>Kijk naar wat ik nog w&eacute;l kan<br />Blijf met mij in gesprek<br />Geef mij duidelijke informatie<br />Denk met mij mee<br />Laat mij meedoen en genieten<br />(hartenkreten van mensen met dementie)</p> </blockquote> <p>Hoe maak je contact en kun je iemand met dementie op een juiste manier helpen. Deze avond kan helpen om het veranderende gedrag van je naaste te begrijpen en geeft tips om er mee om te gaan.</p> <p>Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Evenmens Olst-Wijhe en is mede mogelijk door een bijdrage van de gemeente Olst-Wijhe. De bijeenkomst is interessant voor mensen die in contact kunnen komen met mensen met dementie &ndash; voor iedereen dus.&nbsp;</p> <p>Wil je graag weten hoe je contact maakt met mensen met dementie? Meld je dan via Evenmens: <a title="Bel stichting Evenmens om je op te geven voor de bijeenkomst 'Goed omgaan met dementie en verward gedrag '" href="tel:+31570820993">0570 &ndash; 820 993</a> of digitaal via <a title="Ga naar de website van Evenmens om je op te geven voor de bijeenkomst 'Goed omgaan met dementie en verward gedrag '" href="https://www.evenmens.nl/werkgebied/olst-wijhe">www.evenmens.nl/werkgebied/olst-wijhe</a>.</p> 2023-02-09 00:00:00 +0100 2023-02-09 14:13:54 +0100 2023-02-09 15:24:26 +0100 Informatieavond: wat is belangrijk om te regelen bij de notaris? Er zijn momenten in het leven waarbij het handig is om zaken bij een notaris vast te laten leggen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: <ul> <li>Als je kind 18 wordt en zelf geen zelfstandige beslissingen kan nemen of (financi&euml;le) zaken kan regelen door bijvoorbeeld een beperking.</li> <li>Als je partner of vader/moeder/familielid geheugenproblemen ervaart (dementie) en het lastiger wordt zelfstandig zaken te regelen, wat voorheen wel kon.</li> </ul> <p>Voor deze doelgroepen organiseren wij samen met Notaris Procee een informatieavond om je op weg te helpen. Vragen die onder andere aan de orde komen:</p> <ul> <li>Wat moet ik regelen voordat mijn zoon/dochter 18 jaar wordt?</li> <li>Wat houdt bewindvoering/mentorschap, voogdijschap in?</li> <li>Wat is het belang van een levenstestament en hoe regel ik dat?</li> <li>Welke specifieke regelingen zou je in een testament kunnen opnemen?</li> <li>Wat betekent het voor de kinderen in het gezin als ons als ouder(s) iets overkomt?</li> </ul> <p>Ook is het mogelijk jouw eigen vragen te stellen. Je bent deze avond van harte welkom.</p> <ul> <li>Datum: Maandag 20 februari van 19.30 - 21.00 uur</li> <li>Locatie:&nbsp;Dorpshuus, Marktstraat 7 in Heino</li> <li>Aanmelden: tot 15 februari via <a title="Ga naar website evenmens" href="https://www.evenmens.nl/evenement/notaris">www.evenmens.nl/evenement/notaris</a> of bel. 0548 638 830</li> </ul> 2023-02-09 00:00:00 +0100 2023-02-09 10:26:12 +0100 2023-02-09 10:26:53 +0100 Wat is de individuele inkomenstoeslag?  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat wij één keer per jaar kunnen geven als je al lange tijd een laag inkomen hebt. Je kunt het geld vrij besteden. De toeslag is een extraatje en wordt niet verrekend met de uitkering.  <p>Er geldt een aantal voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen. Je moet ouder zijn dan 21 jaar en een laag inkomen hebben. Je hebt geen financi&euml;le buffer en het lukt je niet om met werk een hoger inkomen te krijgen. &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk voor meer informatie op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/admin/ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">pagina Werk, geld en uitkering</a> of bel naar telefoonnummer 14 0570.&nbsp;</p> 2023-01-30 00:15:00 +0100 2023-01-27 10:59:48 +0100 2023-01-27 10:59:48 +0100 Werken volgens de bedoeling  Wij bieden inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. <p>Heb jij een hulpvraag? Dan kijken we met jou naar het effect wat we samen willen bereiken en of dit past binnen de doelstelling van de wetten. Eerst kijken we naar wat er nodig is en vervolgens hoe dit te realiseren. Tot slot komt de juridische toets. Hiervoor hebben wij alle spelregels binnen de verschillende wetten vastgelegd in &eacute;&eacute;n verordening. We kijken dus samen met jou naar het totale resultaat wat we willen bereiken in plaats vanuit &eacute;&eacute;n wet.&nbsp;</p> 2023-01-16 00:30:00 +0100 2023-01-13 09:54:57 +0100 2023-01-13 09:54:57 +0100 Wat is bijzondere bijstand?  Soms krijg je met extra kosten te maken die je niet zelf kunt betalen. Voor deze kosten kun je bijzondere bijstand aanvragen. Die kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.   <ul> <li>Het zijn bijzondere kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die je normaal niet maakt, maar die je nu wel moet maken.&nbsp;</li> <li>Het zijn kosten die nodig zijn. Je m&oacute;et die kosten maken. Soms wordt aan een arts of andere deskundige gevraagd of de kosten nodig zijn.</li> <li>Het zijn kosten die niet ergens anders worden vergoed. Kosten kunnen vaak op een andere manier worden vergoed. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, via het zorgloket van de gemeente (Wmo) of via teruggave van belasting. Je krijgt dan geen of minder bijzondere bijstand.&nbsp;</li> </ul> <p>Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op <a title="ga naar pagina Werk, geld en uitkering" href="https://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering">ondersteuning.olst-wijhe.nl/werk-geld-en-uitkering</a> of bel naar 14 0570.&nbsp;</p> 2023-01-10 00:00:00 +0100 2023-01-06 16:02:38 +0100 2023-01-06 16:02:38 +0100 De Luisterlijn Heb je het even moeilijk, voel je je alleen of wil je jouw verhaal kwijt? Soms is het lastig om iemand te vinden in jouw omgeving die écht naar je luistert of waarmee je kunt praten. Of je zoekt juist naar iemand die je niet persoonlijk kent.  <p>Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kun je dag en nacht terecht voor een goed gesprek. Alle dagen van de week. Het hele jaar door. Met echte aandacht luisteren zij naar jouw verhaal. Anoniem en vertrouwd. Zonder oordeel. De Luisterlijn is te bereiken via telefoonnummer 088 0767 000 of chat/mail via <a title="Ga naar website luisterlijn" href="https://www.deluisterlijn.nl">www.deluisterlijn.nl</a>. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Hulp nodig of meer weten? Neem contact op met het toegangsteam Wmo via 14 0570.</p> 2022-12-19 09:00:00 +0100 2022-12-16 11:16:44 +0100 2022-12-21 09:34:11 +0100 Noaberhuus Olst-Wijhe  Het Noaberhuus Olst-Wijhe is een vrijwilligersorganisatie, ontstaan door en voor samenwerking. Er wordt samengewerkt met organisaties en ondernemers op het gebied van zorg en welzijn. Zo worden er verschillende activiteiten georganiseerd waaronder twee keer per maand op vrijdagmiddag een lunch of spelletjesmiddag. Dit gebeurt in samenwerking met Evenmens en Wmo van de gemeente Olst-Wijhe.  <p>Op deze middagen nodigt Evenmens mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers uit om in het Noaberhuus bij elkaar te komen en actief deel te nemen aan de lunch en/of de spelletjes. De vrijwilligers van het Noaberhuus dekken bijvoorbeeld samen met de bezoekers de tafel en zij worden ook betrokken bij de keuze van de spelletjes. Zij worden daarin ondersteund door deskundigen van de gemeente en Evenmens.</p> <p>Meer weten over de activiteiten van het Noaberhuus? Loop dan gerust eens binnen op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur aan de Langstraat 69. De vrijwilligers helpen je graag.<br />&nbsp;</p> 2022-12-05 00:45:00 +0100 2022-12-02 10:01:07 +0100 2022-12-02 10:01:07 +0100 Wanneer zijn jouw geldzaken fit?  Jouw geldzaken zijn fit als je iedere maand je vaste lasten kunt betalen én als je daarna genoeg geld overhoudt om van te leven.   <h2>Portal Geldfit</h2> <p>Je inkomsten en uitgaven in balans houden is best een uitdaging. Wil je meer controle krijgen over jouw geld? Geldfit helpt je om jouw geldzaken fit te houden. Of om ze fit te krijgen. &nbsp;Op de <a href="http://www.geldfit.nl" target="_blank" rel="noopener">website van Geldfit</a> kun je een test doen. Heb je de vragen beantwoord? Dan krijg je een passend advies over jouw financi&euml;le situatie. Ook krijg je tips over welke organisaties je bij jouw geldzaken kunnen helpen. Deze organisaties vind je bij jou in de buurt.&nbsp;</p> 2022-11-23 01:15:00 +0100 2022-11-18 09:54:46 +0100 2022-11-18 09:54:46 +0100 Schuldhulpverlening  Heb je schulden of betalingsachterstanden waar je zelf niet meer uit komt? Wil je een oplossing voor jouw geldproblemen? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Het BAD kijkt samen met jou naar een oplossing. Voor iedere persoon is deze oplossing anders. <p>Het BAD biedt hulp door:</p> <ul> <li>advies te geven</li> <li>begeleiding bij de betalingen</li> <li>hulp bij betalingsregelingen</li> <li>het afsluiten van een lening voor schulden</li> <li>een schuldregelingstraject</li> <li>WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)</li> <li>het geven van budgettrainingen&nbsp;</li> </ul> <p>Je kunt zonder verplichtingen een aanvraag voor schuldhulpverlening doen. Nadat je advies hebt gekregen, kun je beslissen of je verder wilt gaan met jouw aanvraag. Er kunnen dan wel regels zijn waaraan je je moet houden. &nbsp;<br />Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het BAD via telefoonnummer 0570 &ndash; 69 35 35 of stuur een <a href="mailto:bad@deventer.nl" target="_blank" rel="noopener">e-mail</a>.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-11-08 00:30:00 +0100 2022-11-04 10:25:36 +0100 2022-11-04 10:25:36 +0100 Vriendendiensten 4 november is de Dag van de Cliëntondersteuning met als motto: waarbij kan jij wat hulp en advies gebruiken?  <p>Bij Vriendendiensten werken onafhankelijke ggz-cli&euml;ntondersteuners. Dit zijn professionals die kennis hebben van ggz-problematiek en over wet- en regelgeving rondom de ggz. Zij vervullen de rol van wegwijzer, ondersteuner en belangenbehartiger.&nbsp;</p> <p>Bij welke vragen kan Vriendendiensten wat voor jou betekenen?</p> <ul> <li>Ik heb binnenkort een gesprek bij het UWV. Kan er iemand met mij mee?</li> <li>Kan iemand met mij meedenken hoe ik bij mijn vrijwilligerswerk kan komen?</li> <li>Ik heb een beslissing gekregen waar ik het niet mee eens ben. Ik wil graag bezwaar maken, maar hoe formuleer ik dit?</li> </ul> <p>Ze kunnen ook met je meedenken en ondersteunen bij vraagstukken die complexer zijn. Heb jij een vraag waarvan je niet zeker weet of Vriendendiensten jou kunnen ondersteunen? Neem dan contact op via <a href="mailto:clo@vriendendienstendeventer.nl" target="_blank" rel="noopener">e-mail</a> of kijk op de <a href="http://www.vriendendienstendeventer.nl" target="_blank" rel="noopener">website</a> van Vriendendiensten.&nbsp;</p> <p>Voor deze ondersteuning is geen indicatie of verwijzing nodig. En er zijn geen kosten aan verbonden.</p> 2022-11-02 01:45:00 +0100 2022-10-28 08:56:19 +0200 2022-10-28 08:56:19 +0200 Activiteiten Dag van de Mantelzorg op 10 november <p>10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop we mensen verrassen die zorgen voor een ander. Wij willen je van harte uitnodigen voor &eacute;&eacute;n van onze activiteiten in het kader van de Dag van de Mantelzorg. De activiteiten worden georganiseerd door Evenmens.</p> <p>Activiteit 1: Herfstwandeling met rustpunt en versnaperingen onderweg. Aanvangstijd: 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.<br />Activiteit 2: Ontmoeting met koffie en thee de luxe. Aanvangstijd 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.</p> <p>Aanmelden voor deze dag kan tot 4 november via de <a href="http://www.evenmens.nl/mantelzorgOW" target="_blank" rel="noopener">website van Evenmens</a> of bel naar 0570 &ndash; 820 993.</p> 2022-10-25 15:30:00 +0200 2022-10-25 15:25:33 +0200 2022-10-25 15:25:33 +0200 Meld je aan voor de Adviesraad Samenleving Wil jij meedenken en -praten over onderwerpen die er echt toe doen voor onze inwoners? Meld je dan aan voor de Adviesraad Samenleving! <p>In het filmpje hoor je meer over de adviesraad, hoe je kunt kennismaken &eacute;n hoe je je kunt aanmelden. Meer informatie? Kijk op de <a title="Ga naar website Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe" href="https://www.adviesraadsamenleving-olst-wijhe.nl">website van Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</a>.</p> <p>[[youtube:Q0TS72jnG-s%Informatie over Adviesraad Samenleving]]</p> 2022-10-19 14:00:00 +0200 2022-10-19 14:13:39 +0200 2022-10-19 14:15:45 +0200 Ut Huus Ut Huus is een cultuur-, sport-, bewegings- en welzijnsorganisatie binnen de gemeente Olst-Wijhe.  <p>Het welzijnswerk van ut Huus faciliteert en organiseert initiatieven, diensten en activiteiten voor en door inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. Ut Huus ondersteunt onder andere bij het doen van boodschappen, mensen gezelschap houden, het verzorgen van vervoer, ondersteunen bij het doen van administratie en helpen met klussen. Ut Huus kan je ook ondersteunen bij complexere vraagstukken door te luisteren en waar mogelijk te helpen en door te verwijzen. &nbsp;<br />Heb je zelf een goed idee, een vraag of wil je hulp bieden aan anderen of mensen gezelschap houden? Het enthousiaste team van vrijwilligers en professionals van ut Huus helpt je graag verder. Zij kijken samen met jou naar de mogelijkheden die er zijn.&nbsp; Kijk voor meer informatie op de website van <a href="https://www.uthuus.nl" target="_blank" rel="noopener">ut Huus</a>.<br /><br /></p> 2022-10-18 01:15:00 +0200 2022-10-14 10:13:29 +0200 2022-10-14 10:13:29 +0200 Wat is de reductieregeling?  Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten voor sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten.  <p>Ben je gehuwd of samenwonend? Dan is de bijdrage &euro; 250,- per kalenderjaar. Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouding vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van &euro; 200,- per kalenderjaar.&nbsp;</p> <p>Voor kinderen geldt een inkomensgrens voor ouders van 130%. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kan dit bedrag verhoogd worden met &euro; 550,- per kalenderjaar.&nbsp;</p> <p>Op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/reductieregeling">pagina Reductieregeling</a> lees je meer over de regeling en kun je de bijdrage meteen aanvragen.</p> 2022-10-11 02:45:00 +0200 2022-10-10 15:01:28 +0200 2022-10-10 15:01:28 +0200 Krijg grip op je dip! Iedereen kent het wel, dat gevoel van even niet lekker in je vel zitten. Maar wat als dat gevoel langer duurt? Wat kun je doen om je weer beter te voelen en uit je dip te komen? <p>Tijdens deze avond geeft Yarin Jeugdhulp uitleg over hoe je een dip bij kinderen en jongeren kan herkennen, over hoe dit sombere gevoel kan ontstaan en is er vooral aandacht voor wat je er zelf of samen met anderen aan kan doen. er is volop ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. Na afloop is er gelegenheid om de medewerkers van Yarin Jeugdhulp nog even te spreken.&nbsp;</p> <p>De avond is bedoeld voor iedereen die meer over dit onderwerp wil wteen, maar zeker voor jongeren, ouders, naasten en vrijwilligers die jongeren hierbij willen ondersteunen.&nbsp;</p> <h2>Datum en tijd&nbsp;</h2> <p>Donderdag 13 oktober van 19:45 tot 21:30 uur. (inloop vanaf 19:30 uur)</p> <h2>Waar</h2> <p>Holstohus | Jan Schamhartstraat 5 | 8121 CM in Olst&nbsp;</p> <h2>Aanmelden</h2> <p>Aanmelden kan<a title="meld je aan voor krijg grip op je dip" href="https://evenmens.nl/grip/"> hier </a>digitaal of telefonisch via: <a title="bel naar 0570-820 993&nbsp;" href="tel:0570820993">0570-820 993&nbsp;</a></p> 2022-10-03 08:30:00 +0200 2022-08-15 12:44:28 +0200 2022-08-15 12:49:12 +0200 Overzicht activiteiten Week van de Ontmoeting Kom erbij! In de Week van de Ontmoeting staat ontmoeting en verbinding centraal. De van de Ontmoeting is van 29 september t/m 6 oktober. <p>Ook in Olst-Wijhe schenken wij aandacht aan deze week. Er wordt in deze week op verschillende manieren stil gestaan bij eenzaamheid.&nbsp;</p> <p>Op de startdag van Week van de Ontmoeting; donderdag 29 september van 10.30 &ndash; 12.00 uur wordt in ut Huus de Workshop &ldquo;Een Steekje Los?&rsquo; georganiseerd door Vriendendiensten. Spelleiders van het spel &lsquo;Een Steekje Los?&rsquo; gaan met inwoners in gesprek over kwetsbaarheid en kwaliteit van leven. Het spel heeft verschillende thema&rsquo;s zoals: thuis, vrije tijd en sociale contacten.</p> <p>Ook wordt er vanuit het Breed Welzijnsverband weer een Gebakjesactie georganiseerd op 5 en 6 oktober 2022. Er kunnen gratis twee gebakjes worden besteld bij de bakker waarmee je op bezoek kan gaan bij iemand die wat aandacht kan gebruiken.</p> <p>Daarnaast organiseren wij op dinsdag 4 oktober (10.00 - 12.00 uur) met verschillende welzijnsorganisaties een koffie/theemoment op de markt in Wijhe. En op vrijdag 7 oktober (14.00 - 16.00 uur) op de markt in Olst. Drink je een kopje koffie mee? Dan krijg je er twee! Een kopje voor jezelf en een kopje voor iemand die ook wel een kopje koffie en een praatje kan gebruiken. Ook zijn de medewerkers van de welzijnsorganisatie beschikbaar om vragen te beantwoorden, advies te geven of gewoon voor een gezellig gesprek. Weet je iemand die moet deelnemen? Kom samen! &nbsp;</p> <p>Alle activiteiten die worden georganiseerd zijn terug te vinden op Agenda Olst-Wijhe (<a title="ga naar de agenda olst-wijhe" href="http://www.agenda-olstwijhe.nl/">agenda-olstwijhe.nl)</a></p> <p>&nbsp;</p> 2022-09-29 09:45:00 +0200 2022-09-29 09:46:13 +0200 2022-09-29 09:46:13 +0200 Drink je een kopje koffie mee? Dan krijg je er twee! In de week van 29 september tot en met 6 oktober is de Week van de Ontmoeting en wij doen mee! <p>Een kopje voor jezelf en een kopje voor iemand die ook wel een kopje koffie en een praatje kan gebruiken. Op dinsdag 4 oktober (10.00 - 12.00 uur) organiseren we samen met verschillende welzijnsorganisaties een koffie/theemoment op de markt in Wijhe. En op vrijdag 7 oktober (14.00 - 16.00 uur) op de markt in Olst. Ook zijn de medewerkers van de welzijnsorganisatie beschikbaar om vragen te beantwoorden, advies te geven of gewoon voor een gezellig gesprek. Weet je iemand die moet deelnemen? Kom samen!</p> <p>Wat eenzaamheid is en hoe het voelt is voor iedereen verschillend. Signaleer je eenzaamheid in je omgeving? Maak een praatje, bedenk iets om te doen, bied een luisterend oor en kijk samen wat er mogelijk is. Kijk ook op de website van <a title="ga naar de website van een tegen eenzaamheid " href="http://www.eentegeneenzaamheid.nl">een tegen eenzaamheid</a>.&nbsp;</p> 2022-09-27 08:00:00 +0200 2022-09-22 13:45:50 +0200 2022-09-26 15:26:39 +0200 Omgaan met dementie Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie en we krijgen hier steeds vaker mee te maken. Dementie is een ziekte waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Gemeente Olst-Wijhe wil mensen met dementie zo lang mogelijk mee laten doen in de samenleving en bewustwording bij inwoners vergroten. Het begint namelijk met het herkennen van de signalen. <p>Daarom biedt de gemeente Olst-Wijhe in samenwerking met Evenmens een training &lsquo;GOED omgaan met dementie&rsquo; aan op dinsdag 27 september om 19.00 uur in het Holstohus in Olst.</p> <p>Meer informatie? Neem contact op met Evenmens via telefoonnummer 0572-820993 of via de mail <a title="Stuur een mail naar Evenmens" href="mailto:info@evenmens.nl">info@evenmens.nl</a>. &nbsp;&nbsp;</p> 2022-09-12 08:00:00 +0200 2022-09-08 15:44:47 +0200 2022-09-08 15:44:47 +0200 Wandelingen Samen Verder Bij alle vormen van rouw geldt dat wandelen helpt om de draad van het leven weer op te kunnen pakken. Samen wandelen, is samen letterlijk en figuurlijk weer nieuwe stappen zetten. Daarnaast kan praten met iemand die hetzelfde is overkomen troostend zijn. Lotgenoten begrijpen wat je bedoelt en hoe je verdriet kan voelen. <h2>Wandelingen Samen Verder</h2> <p>voor mensen die te maken hebben met een ingrijpend verlies (ook voor verlies van bijvoorbeeld relatie, werk of gezondheid), in samenwerking met De Kern. Zie ook de bijgaande flyer voor meer info.</p> <h2>Datum en tijd&nbsp;</h2> <p>Iedere 4<sup>e</sup> dinsdagmiddag van de maand</p> <ul> <li>27 september</li> <li>25 oktober</li> <li>22 november</li> </ul> <p>Tijd: 13.30 uur &ndash; 15.00</p> <h2>Locatie&nbsp;</h2> <p>Startlocatie: volgt na aanmelding ivm wisselende wandelplekken</p> <h2>Aanmelden</h2> <p>Aanmelden kan <a title="meld je aan voor Samen Verder wandelingen" href="https://evenmens.nl/evenmens-samen-verder/">hier</a>. Of telefonisch via<a title="bel naar 0570 &ndash; 820 993" href="tel:0570820993"> 0570-820 993</a>&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Lianne Mulder, co&ouml;rdinator bij Evenmens via 06 - 19608549 of stuur een mail naar <a title="stuur een mail naar lmulder@evenmens.nl" href="mailto:lmulder@evenmens.nl">lmulder@evenmens.nl.</a></p> 2022-09-06 08:30:00 +0200 2022-08-15 12:31:47 +0200 2022-08-15 12:33:20 +0200 Werken volgens de bedoeling Wij bieden inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Heb je een hulpvraag? Dan kijken we met je naar het effect wat we samen willen bereiken en of dit past binnen de doelstelling van de wetten. <p>Allereerst wordt er gekeken naar wat er nodig is en vervolgens hoe dit te realiseren. Tot slot komt de juridische toets. Hiervoor hebben wij alle spelregels binnen de verschillende wetten vastgelegd in &eacute;&eacute;n verordening. We kijken dus samen met jou naar het totale resultaat wat we willen bereiken in plaats vanuit &eacute;&eacute;n wet.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="Ga naar onze website " href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">ondersteuning.olst-wijhe.nl.</a></p> 2022-07-21 14:00:00 +0200 2022-07-21 13:26:47 +0200 2022-07-21 13:26:47 +0200 Dát is makkelijk praten 1 op de 4 Nederlanders ergert zich wel eens aan zijn buren. Het gaat vaak om kleine irritaties die op lange termijn tot grote ergernissen kunnen leiden. Hoe voorkom je dat dat gebeurt? Er samen over praten is niet altijd even makkelijk. Toch kun je er zelf iets aan doen. <p>Volg de volgende 5 stappen:&nbsp;</p> <ol> <li>Zorg ervoor dat je kalm bent</li> <li>Kies het juiste moment</li> <li>Leg uit wat voor overlast je ervaart en wat het met je doet</li> <li>Zoek samen naar een oplossing</li> <li>Maak duidelijke en haalbare afspraken&nbsp;</li> </ol> <p>Kijk voor meer informatie op <a title="Ga naar de website van dat is makkelijk praten" href="https://datismakkelijkpraten.nl">datismakkelijkpraten.nl</a>. Daar lees je over de meest voorkomende burenproblemen, ervaringen van anderen en vind je vlogs met tips om ergernissen te voorkomen.&nbsp;</p> 2022-06-30 08:00:00 +0200 2022-06-28 13:49:24 +0200 2022-06-28 13:49:24 +0200 Spreekuur van Financiën de Baas Spreekuur Financiën de Baas is vrijdag 1 juli in Olst gesloten. <p>Vanwege het Landelijk Congres Sociaal Raadslieden waarbij wij aanwezig zullen zijn is ons spreekuur op vrijdag 1 juli in Olst gesloten</p> 2022-06-15 13:30:00 +0200 2022-06-15 13:41:17 +0200 2022-06-15 13:41:17 +0200 Inloopspreekuur OV-ambassadeur  Wil je graag met het openbaar vervoer reizen, maar heb je hulp nodig? Ben je onzeker omdat je lang niet meer met de bus of trein hebt gereisd? Of heb je een speciale vraag? Bezoek dan vrijblijvend het inloopspreekuur in Olst. <p>Tijdens dit inloopspreekuur kun je gedurende 1&frac12; uur vrij inlopen om je persoonlijke vragen te stellen. &nbsp;Je krijgt advies en hulp over bijvoorbeeld het plannen van een reis, de verschillende tarieven, de OV-chipkaart en het gebruik ervan.  &nbsp;<br /> &nbsp;<br />Het inloopspreekuur vindt plaats op 24 juni a.s. in de bibliotheek in Olst (Jan Schamhartstraat 5F). Tijdstip: 14.00-15.30 uur. &nbsp;<br /><br />Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie vind je op de website www.<a title="Ga naar de website van Ervaar het OV" href="https://ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur">ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur</a>.</p> 2022-06-09 08:00:00 +0200 2022-06-09 12:20:06 +0200 2022-06-09 12:20:06 +0200 Wat is bijzondere bijstand? Soms krijg je met extra kosten te maken die je niet zelf kunt betalen. Voor deze kosten kun je bijzondere bijstand aanvragen. Die kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. <p>Het zijn bijzondere kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die je normaal niet maakt, maar die je nu wel moet maken. &nbsp;</p> <p>Het zijn kosten die nodig zijn. Je m&oacute;et die kosten maken. Soms wordt aan een arts of andere deskundige gevraagd of de kosten nodig zijn.&nbsp;</p> <p>Het zijn kosten die niet ergens anders worden vergoed. Kosten kunnen vaak op een andere manier worden vergoed. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, via het zorgloket van de gemeente (Wmo) of via teruggave van belasting. Je krijgt dan geen of minder bijzondere bijstand.&nbsp;</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="Ga naar de website van Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">ondersteuning.olst-wijhe.nl</a>.</p> 2022-06-02 08:00:00 +0200 2022-06-01 15:48:15 +0200 2022-06-01 15:48:15 +0200 Thema-avond van Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe over totstandkoming Woonvisie De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe organiseert op dinsdag 7 juni een thema-avond in het Holstohus. <p>In het middelpunt staat de totstandkoming van de woonvisie.&nbsp;<br /><br />Ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe het woonbeleid in de gemeente tot stand komt; zeker nu met de grote woningnood? Tijdens deze avond krijgen bezoekers hierover meer informatie. Het doel van de avond is om te informeren over het onderwerp woonvisie en hoe de verschillende partijen samenwerken om een beleid te ontwikkelen. Tevens is er aandacht voor de manier waarop de adviesraad vanuit burgerperspectief advies geeft aan het college van B&amp;W. Op het programma staan verschillende sprekers: een medewerker van de gemeente (die meer vertelt over de woonvisie) en vertegenwoordigers van de Olstergaard bewonersgroep, SallandWonen, Huurdersvereniging Salland en de Adviesraad Samenleving.</p> <p>Tijdens en na de sessie kunnen er vragen gesteld worden. Deze avond begint om 19:00 uur en eindigt om 21:00 uur.&nbsp;<br />Wil je hier aanwezig zijn? Dan graag opgeven door te mailen naar de <a title="stuur een mail naar de secretaris participatie van de adviesraad samenleving " href="mailto:secretarisparticipatie@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl">secretarisparticipatie@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl</a>&nbsp;<br /><br />Meer informatie vind je op de<a title="Ga naar website adviesraad samenleving Olst-Wijhe" href="https://.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl/"> website van de adviesraad samenleving Olst-Wijhe</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-05-30 12:30:00 +0200 2022-05-30 12:33:16 +0200 2022-05-30 14:06:41 +0200 Spreekuur van Financiën de Baas Het spreekuur van Financiën de Baas is op dinsdag 31 mei op het Gemeentehuis van Wijhe gesloten. <p>Vanwege een teamdag van Sociaal Raadslieden is het spreekuur van Financi&euml;n de Baas op dinsdag 31 mei op het Gemeentehuis van Wijhe gesloten. Vrijdag 27 mei is het spreekuur in Olst geopend.&nbsp;<br />&nbsp;</p> 2022-05-25 09:46:00 +0200 2022-05-25 09:47:06 +0200 2022-05-25 09:49:19 +0200 Een afspraak bij de kapper of bij de tandarts maar kunt u niet zelfstandig reizen? Een afspraak bij de kapper of bij de tandarts maar kunt u niet zelfstandig reizen? Lees welke mogelijkheden er zijn om u hierbij te ondersteunen. <p>Als u niet zelf met de auto of het openbaar vervoer kunt reizen, kunt u gebruikmaken van de vrijwillige vervoersdienst van ut Huus Welzijn. Een vrijwilliger haalt u dan met de auto op en brengt u later weer terug. &nbsp;</p> <p>Heeft u vanwege een beperking speciaal taxivervoer nodig en kunt u niet op een andere manier reizen? De consulent van het toegangsteam Wmo bekijkt samen met u wat u aan vervoer nodig heeft. U komt dan misschien in aanmerking voor Mijn Taxi Op Maat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het toegangsteam Wmo.&nbsp;</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="Ga naar de website van Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">ondersteuning.olst-wijhe.nl</a> en <a title="Ga naar de website van Taxi Op Maat" href="https://www.mijntaxiopmaat.nl">www.mijntaxiopmaat.nl.</a>&nbsp;</p> 2022-05-24 08:00:00 +0200 2022-05-23 15:43:39 +0200 2022-05-23 15:45:04 +0200 Terugspeeltheater voorstelling Evenmens, informele zorg voor elkaar bestaat veertig jaar. Ter ere van dit jubileum organiseert Evenmens op 3 juni 2022 een terugspeelvoorstelling in het ZINiN Theater in Nijverdal. <p>Je wordt uitgenodigd om met elkaar verhalen en ervaringen rondom &ldquo;vitaal mantelzorgen&rdquo; te vertellen. De voorstelling is geschikt voor iedereen die wel eens voor iemand zorgt, maar zeker ook voor vrijwilligers en professionals die zich inzetten om mantelzorgers te ondersteunen.&nbsp;</p> <p>Aanmelden kan tot 30 mei.&nbsp;</p> <p>Meer informatie is te vinden op <a title="Ga naar de website van Evenmens" href="https://www.evenmens.nl/theatervoorstelling">www.evenmens.nl/theatervoorstelling</a> of bel 0548-638830&nbsp;<br />&nbsp;</p> 2022-05-23 18:00:00 +0200 2022-05-23 15:50:08 +0200 2022-05-23 15:50:08 +0200 Wanneer zijn jouw geldzaken fit? Jouw geldzaken zijn fit als je iedere maand jouw vaste lasten kunt betalen én als je daarna genoeg geld overhoudt om van te leven. Inkomsten en uitgaven in balans houden is best een uitdaging. Wil je meer controle krijgen over jouw geld? <p>Geldfit helpt je om jouw geldzaken fit te houden, of om ze fit te krijgen.&nbsp;<br />Op www.Geldfit.nl kun je een test doen. Heb je de vragen beantwoord? Dan krijg je een passend advies over jouw financi&euml;le situatie. Ook krijg je tips over welke organisaties je bij jouw geldzaken kunnen helpen. Deze organisaties vind je bij jou in de buurt. Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op ondersteuning.olst-wijhe.nl.</p> 2022-05-16 08:00:00 +0200 2022-05-12 17:05:10 +0200 2022-05-12 17:05:10 +0200 Informatieavond: Hoe blijf ik in contact? Het Breed Welzijnsverband organiseert op donderdag 19 mei een informatieavond met als thema: Hoe blijf ik in contact? <p>Misschien ken je dat gevoel wel, dat je meer contact zou willen hebben. Of ken je iemand die gevoelens van eenzaamheid heeft, maar weet je niet hoe je die persoon daarbij kan helpen. Tijdens deze avond gaan we in gesprek over het signaleren van eenzaamheid en vooral: wat kun je daar vervolgens mee doen?</p> <p>Jeannette Donken (Stichting Evenmens), gespecialiseerd op dit thema, neemt je graag op interactieve manier mee in dit onderwerp. Om je uiteindelijk handvatten te bieden die zorgen dat je in contact blijft.</p> <h2>Locatie</h2> <p>Holstohuus, Jan Schamhartstraat 5, Olst.</p> <h2>Tijd</h2> <p>Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. De avond sluiten we om 21.30 uur af, deelname is gratis. Aanmelden kan tot 12 mei online op de website van <a title="Ga naar de website van Evenmens " href="http://www.evenmens.nl/informatieavond-Olst">website van evenmens</a> of per telefoon: 0570 &ndash; 82 09 93. Graag tot ziens op donderdag 19 mei!</p> 2022-05-12 14:30:00 +0200 2022-05-12 14:43:42 +0200 2022-05-12 14:43:42 +0200 Onafhankelijke cliëntondersteuning; wat houdt het precies in?  Een cliëntondersteuner is iemand die de regelingen goed kent en jou kosteloos helpt je weg te vinden naar zorg en ondersteuning. Het gaat om een onafhankelijk persoon die je kan helpen met informatie, advies, en bemiddeling bij de invulling van jouw zorg of ondersteuning. Een cliëntondersteuner staat naast jou, denkt en luistert met je mee tijdens het gesprek met de gemeente. <p>In onze gemeente wordt deze ondersteuning geboden door twee professionele organisaties: &nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li>MEE IJsseloevers&nbsp;</li> <li>Vriendendiensten (GGZ-cli&euml;ntondersteuning bij psychische klachten). &nbsp;</li> </ul> <p>Je mag ook zelf een onafhankelijke deskundige ondersteuner inschakelen. Misschien ben je lid van een pati&euml;ntenorganisatie, een vakbond of een ouderenbond, die je hierbij kan helpen. Met jouw hulpvraag kun je mogelijk ook al geholpen worden door Stichting Evenmens, ut Huus of De Kern.&nbsp;</p> <p>Zij bekijken samen met jou wat er nodig is om verder te komen en antwoord te geven op jouw vragen. &nbsp;</p> <p>Meer informatie kun je vinden op onze pagina over <a title="ga naar pagina onafhankelijke cli&euml;ntondersteuning" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/onafhankelijkeclientondersteuning">onafhankelijke cli&euml;ntondersteuning</a> of neem contact op met het toegangsteam Wmo van de gemeente via 14 0570. &nbsp;&nbsp;</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="ga naar de website van Ondersteuning Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">onze website</a>.&nbsp;</p> 2022-05-04 11:00:00 +0200 2022-05-04 11:27:53 +0200 2022-05-04 11:27:53 +0200 Wat is de individuele inkomenstoeslag?  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat wij je één keer per jaar kunnen geven als je al lange tijd een laag inkomen hebt. Je kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die je met een laag inkomen soms moeilijk kunt betalen. De toeslag is een extraatje en wordt niet verrekend met jouw uitkering.  <p>Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen. Je moet ouder zijn dan 21 jaar en een laag inkomen hebben. Je hebt geen financi&euml;le buffer en het lukt je niet om met werk een hoger inkomen te krijgen. Wil je weten wat voor jou geldt? Neem dan contact met ons op via <a title="stuur een mail naar gemeente@olst-wijhe.nl" href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl">gemeente@olst-wijhe.nl</a> of bel 14 0570.&nbsp;</p> 2022-04-18 07:30:00 +0200 2022-04-14 15:41:48 +0200 2022-04-14 15:41:48 +0200 Wandelingen Samen Verder Bij alle vormen van rouw geldt dat wandelen helpt om de draad van het leven weer op te kunnen pakken. Samen wandelen, is samen letterlijk en figuurlijk weer nieuwe stappen zetten. Daarnaast kan praten met iemand die hetzelfde is overkomen troostend zijn. <p>Lotgenoten begrijpen wat je bedoelt en hoe verdriet kan voelen. In 2022 organiseren Evenmens en De Kern een aantal Samen Verder wandelingen, speciaal bedoeld voor mensen die te maken hebben met rouw en verlies.</p> <h2>Wandelingen Olst-Wijhe</h2> <ul> <li>26 april</li> <li>24 mei</li> <li>28 juni</li> <li>27 september</li> <li>25 oktober</li> <li>22 november</li> </ul> <h2>Aanmelden</h2> <p>Aanmelden kan via 0570 - 820993 of digitaal via de <a title="ga naar website Evenmens" href="https://evenmens.nl/evenmens-samen-verder">website van Evenmens</a>. Na aanmelding ontvang je de juiste starttijd en -locatie.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Lianne Mulder, co&ouml;rdinator bij Evenmens via 06 - 19608549 of stuur een mail naar <a title="stuur een mail naar lmulder@evenmens.nl" href="mailto:lmulder@evenmens.nl">lmulder@evenmens.nl.</a></p> 2022-04-13 10:00:00 +0200 2022-04-13 11:39:22 +0200 2022-04-13 11:39:22 +0200 Ut Huus  Ut Huus is een cultuur-, sport-, bewegings- en welzijnsorganisatie binnen de gemeente Olst-Wijhe.   <p>Het welzijnswerk van ut Huus faciliteert en organiseert initiatieven, diensten en activiteiten voor en door inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. Ut Huus ondersteunt onder andere bij het doen van boodschappen, mensen gezelschap houden, het verzorgen van vervoer, ondersteunen bij het doen van administratie en helpen met klussen. Ut Huus kan je ook ondersteunen bij complexere vraagstukken door te luisteren en waar mogelijk te helpen en door te verwijzen. &nbsp;</p> <p>Heb je zelf een goed idee, een vraag of wil je hulp bieden aan anderen of mensen gezelschap houden? Het enthousiaste team van vrijwilligers en professionals van ut Huus helpen je graag verder. Zij kijken samen met jou naar de mogelijkheden die er op dit moment binnen de corona-maatregelen zijn. &nbsp;</p> 2022-04-11 17:00:00 +0200 2022-04-11 14:32:59 +0200 2022-04-11 14:32:59 +0200 Schuldhulpverlening  Heb je schulden of betalingsachterstanden waar je zelf niet meer uit komt? Wil je een oplossing voor jouw geldproblemen? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). <p>Het BAD kijkt samen met jou naar een oplossing. Voor iedere persoon is deze oplossing anders. Het BAD biedt hulp door:&nbsp;</p> <ul> <li>advies te geven&nbsp;</li> <li>begeleiding bij de betalingen&nbsp;</li> <li>hulp bij betalingsregelingen&nbsp;</li> <li>het afsluiten van een lening voor schulden&nbsp;</li> <li>een schuldregelingstraject&nbsp;</li> <li>WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)&nbsp;</li> <li>het geven van budgettrainingen&nbsp;</li> </ul> <p>Je kunt zonder verplichtingen een aanvraag voor schuldhulpverlening doen. Nadat je advies hebt gekregen, kun je beslissen of je verder wilt gaan met jouw aanvraag. Er kunnen dan wel regels zijn waaraan je je moet houden. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het BAD via telefoonnummer 0570 &ndash; 69 35 35 of via <a title="stuur een mail naar bad@deventer.nl" href="mailto:bad@deventer.nl">bad@deventer.nl</a>. Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="ga naar website ondersteuning" href="https://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl">onze website</a>.</p> 2022-04-04 16:00:00 +0200 2022-04-04 14:16:17 +0200 2022-04-04 14:16:17 +0200 De luisterlijn  Heb je het even moeilijk, voel je je alleen of wil je jouw verhaal kwijt? Soms is het lastig om iemand te vinden in je omgeving die écht naar je luistert of waarmee je kunt praten. Of je zoekt juist naar iemand die je niet persoonlijk kent. <p>Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kun je dag en nacht terecht voor een goed gesprek. Alle dagen van de week. Het hele jaar door. Met echte aandacht luisteren zij naar jouw verhaal. Anoniem en vertrouwd. Zonder oordeel. De Luisterlijn is te bereiken via telefoonnummer 0900 &ndash; 0767 (normaal tarief) of chat/mail via <a title="ga naar website van de luisterlijn" href="https://deluisterlijn.nl">deluisterlijn.nl</a>.&nbsp;</p> 2022-03-21 08:00:00 +0100 2022-03-21 15:17:20 +0100 2022-03-21 15:17:20 +0100 Ervaar het openbaar vervoer! Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis vanuit Olst. "Veel uitleg op het station. Oefening baart kunst. In het vervolg kan ik het zelf.” - Werner (70 jaar) <p>Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.&nbsp;Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u telefonisch ge&iuml;nformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats vanuit uw eigen woonplaats.</p> <p>Aanmelden kan via <a title="ga naar website Ervaar het OV" href="http://www.ervaarhetov.nl/proefreis">de website van Ervaar het OV</a> of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038 &ndash; 45 40 130.</p> <h2>Waar en wanneer?</h2> <p>Wanneer: woensdag 6 april 2022<br />Waar: Station Olst&nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren en proefreizen, organiseren zij ook informatiebijeenkomsten. Tevens is er een telefonisch OV-spreekuur.</p> <p>Kijk op <a title="ga naar website Ervaar het OV" href="http://www.ervaarhetov.nl">de website van Ervaar het OV</a> voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen naar 038-4540130, of een e-mail sturen naar <a title="stuur een mail naar ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl" href="mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl">ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl</a>.</p> 2022-03-16 08:00:00 +0100 2022-03-16 16:12:07 +0100 2022-03-16 16:12:07 +0100 Wat is de Reductieregeling?   Heb je een laag inkomen? Dan kun je mogelijk voor bepaalde kosten een bijdrage krijgen vanuit de gemeente. <p>Bijvoorbeeld voor de kosten van sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten. Ben je getrouwd of woon je samen? Dan is de bijdrage &euro; 250,- per kalenderjaar. Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouden vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van &euro; 200,- per kalenderjaar. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kun je een bedrag ontvangen van &euro; 550,- per kalenderjaar. Hierbij geldt een inkomensgrens van 130%.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="ga naar Ondersteuning Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">ondersteuning.olst-wijhe.nl</a>&nbsp;</p> 2022-03-14 10:00:00 +0100 2022-03-14 09:47:29 +0100 2022-03-14 10:07:40 +0100 Inloopspreekuren financiële tegemoetkomingen Heb je een laag inkomen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor verschillende extra's om jouw inkomen aan te vullen. Wil je weten of je een tegemoetkoming kunt krijgen voor kosten die je maakt, zoals bijvoorbeeld jouw verplicht eigen risico of je aanvullende ziektekostenverzekering? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen tijdens de inloopspreekuren voor de financiële tegemoetkomingen van het Team Werk, Inkomen en Zorg. <p>Deze inloopspreekuren zijn vanaf 1 maart 2022 op elke dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe en in het Holstohus in Olst. Kun je niet langskomen op &eacute;&eacute;n van onze inloopspreekuren? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0570 of 0570-568080.&nbsp;</p> 2022-03-01 09:00:00 +0100 2022-02-28 11:16:50 +0100 2022-02-28 11:16:50 +0100 Wil je er graag op uit? Dag!enDoen! biedt ondersteuning Wil je er graag op uit, naar een voorstelling of de wekelijkse markt bezoeken? Lees waar Dag!enDoen! je bij kan ondersteunen.  <p>Dag!enDoen! is een initiatief dat mensen stimuleert om mee te doen aan activiteiten om zo mee te blijven doen in de samenleving. Alle activiteiten in Olst-Wijhe (en omgeving) staan in &eacute;&eacute;n agenda. Via een tablet heb je in &eacute;&eacute;n keer overzicht en kun je kiezen wat je wilt ondernemen. Dit kan eenmalig zijn, wekelijks, maandelijks of juist spontaan. Dit kun je zelf kiezen. Is vervoer een probleem? Het is ook mogelijk om via Dag!enDoen! vervoer te regelen. De Dag!enDoen!-auto brengt en haalt je dan. Als je het fijn vindt, helpen vrijwilligers je met het leren omgaan met de tablet. Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer 06-13454151 (ma t/m vr 09.00-12.00) of via <a title="stuur een mail naar info@dagendoen-olstwijhe.nl" href="mailto:info@dagendoen-olstwijhe.nl">info@dagendoen-olstwijhe.nl</a>.&nbsp;</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="ga naar website Dag!enDoen!" href="http://www.dagendoen-olstwijhe.nl">www.dagendoen-olstwijhe.nl</a>.</p> 2022-02-28 09:00:00 +0100 2022-02-28 09:16:54 +0100 2022-02-28 09:23:35 +0100 Evenmens, informele zorg voor elkaar   Evenmens verleent ondersteuning aan mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers. <p>Dit doen zij in de vorm van een luisterend oor, het geven van informatie en advies. Ook bieden zij (groepsgewijze) ondersteuning, met onder andere themabijeenkomsten en ontspannende activiteiten. De mantelzorgconsulent kan bemiddelen bij het vinden van zorgvrijwilligers, zodat mantelzorgers even ontlast worden van hun zorgtaken. Daarnaast is het ook voor jonge mantelzorgers (tussen de 6 en 25 jaar) mogelijk om individuele gesprekken te hebben, deel te nemen in een praat- en doe-groep en kunnen ze deelnemen aan activiteiten voor jonge mantelzorgers.  &nbsp;</p> <p>Word je verzorgd door &eacute;&eacute;n of meerdere (jonge) mantelzorgers, dan kun &nbsp;je eenmaal per jaar een Blijk van Waardering (= 100 euro in de vorm van VVV-bonnen) aanvragen als waardering voor de hulp die zij verlenen.  &nbsp;</p> <h2>Hulp nodig of meer weten? &nbsp;</h2> <p>Neem contact op met de medewerkers van Evenmens op 0570-820993 of kijk op <a title="Ga naar website Evenmens" href="https://www.evenmens.nl/gemeente-olst-wijhe">evenmens.nl/gemeente-olst-wijhe</a>. Ook kan er contact worden opgenomen met het toegangsteam Wmo via 14 0570 of kijk verder op <a title="Ga naar website Ondersteuning Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">ondersteuning.olst-wijhe.nl</a>. </p> 2022-02-07 10:00:00 +0100 2022-02-07 10:33:09 +0100 2022-02-07 10:33:09 +0100 Heb jij een hulpvraag? Ondersteuning Olst-Wijhe Wij bieden inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. <p>Heb jij een hulpvraag? Dan kijken we met jou naar het effect wat we samen willen bereiken en of dit past binnen de doelstelling van de wetten. &nbsp;</p> <p>Allereerst wordt er gekeken naar wat er nodig is en vervolgens hoe dit te realiseren. Tot slot komt de juridische toets. Hiervoor hebben wij alle spelregels binnen de verschillende wetten vastgelegd in &eacute;&eacute;n verordening. We kijken dus samen met jou naar het totale resultaat wat we willen bereiken in plaats vanuit &eacute;&eacute;n wet.&nbsp;</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan verder op onze <a title="ga naar website ondersteuning Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">website Ondersteuning Olst-Wijhe</a>.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-01-17 00:00:00 +0100 2022-01-17 15:46:16 +0100 2022-01-17 15:59:34 +0100 Wat is bijzondere bijstand? Soms krijg je met extra kosten te maken die je niet zelf kunt betalen. Voor deze kosten kun je bijzondere bijstand aanvragen. Die kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:  <ul> <li>Het zijn bijzondere kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die je normaal niet maakt, maar die je nu wel moet maken.</li> <li>Het zijn kosten die nodig zijn. Je m&oacute;et die kosten maken. Soms wordt aan een arts of andere deskundige gevraagd of de kosten nodig zijn.</li> <li>Het zijn kosten die niet ergens anders worden vergoed. Kosten kunnen vaak op een andere manier worden vergoed. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, via het zorgloket van de gemeente (Wmo) of via teruggave van belasting. Je krijgt dan geen of minder bijzondere bijstand.&nbsp;</li> </ul> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="Ga naar pagina bijzondere bijstand" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/regelen/bijzondere-bijstand">Ondersteuning Olst-Wijhe</a>.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-01-10 00:00:00 +0100 2022-01-10 15:42:59 +0100 2022-01-10 15:42:59 +0100 Wat als spanningen oplopen? We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. <p>Blijf contact houden met vrienden en familie en praat met iemand die je vertrouwt. Probeer daarnaast zoveel mogelijk regelmaat in je dag te organiseren, bespreek spanningen en ruzies en uit je gevoelens. &nbsp;</p> <p>Kan je zelf geen oplossing voor het probleem bedenken? Neem dan contact op met je eigen hulpverlener, huisarts of met het toegangsteam Jeugd of Wmo via 14 0570. &nbsp;</p> <p>Voor een luisterend oor en advies over de situatie waarover jij je zorgen maakt, kan je ook contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-2000. &nbsp;</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op websites <a title="Ondersteuning Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">ondersteuning.olst-wijhe.nl</a>, <a title="CJG Olst-Wijhe" href="https://cjgolst-wijhe.nl">cjgolst-wijhe.nl</a> of <a title="Ik vermoed huiselijk geweld" href="https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl">ikvermoedhuiselijkgeweld.nl</a>.&nbsp;</p> 2021-12-21 00:00:00 +0100 2021-12-20 17:44:16 +0100 2021-12-20 17:44:16 +0100 Onafhankelijke cliëntondersteuning; wat houdt het precies in?  Een cliëntondersteuner is iemand die de regelingen goed kent en jou kosteloos helpt je weg te vinden naar zorg en ondersteuning. Het gaat om een onafhankelijk persoon die je kan helpen met informatie, advies, en bemiddeling bij de invulling van jouw zorg of ondersteuning. Een cliëntondersteuner staat naast jou, denkt en luistert met je mee tijdens het gesprek met de gemeente. <p>In onze gemeente wordt deze ondersteuning geboden door twee professionele organisaties: &nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li>MEE IJsseloevers&nbsp;</li> <li>Vriendendiensten (GGZ-cli&euml;ntondersteuning bij psychische klachten). &nbsp;</li> </ul> <p>Je mag ook zelf een onafhankelijke deskundige ondersteuner inschakelen. Misschien ben je lid van een pati&euml;ntenorganisatie, een vakbond of een ouderenbond, die je hierbij kan helpen. Met jouw hulpvraag kun je mogelijk ook al geholpen worden door Stichting Evenmens, ut Huus of De Kern.&nbsp;</p> <p>Zij bekijken samen met jou wat er nodig is om verder te komen en antwoord te geven op jouw vragen. &nbsp;</p> <p>Meer informatie kun je vinden op de <a title="Ga naar ondersteuning olst-wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/onafhankelijkeclientondersteuning">website Ondersteuning Olst-Wijhe</a> of neem contact op met het toegangsteam Wmo van de gemeente via 14 0570.</p> 2021-11-30 09:00:00 +0100 2021-11-29 17:10:51 +0100 2021-11-29 17:10:51 +0100 Welzijnswerk van ut Huus  Ut Huus is een cultuur-, sport-, bewegings- en welzijnsorganisatie binnen de gemeente Olst-Wijhe. <p>Het welzijnswerk van ut Huus faciliteert en organiseert initiatieven, diensten en activiteiten voor en door inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. Ut Huus ondersteunt onder andere bij het doen van boodschappen, mensen gezelschap houden, het verzorgen van vervoer, ondersteunen bij het doen van administratie en helpen met klussen. Ut Huus kan jou ook ondersteunen bij complexere vraagstukken door te luisteren en waar mogelijk te helpen en door te verwijzen. &nbsp;</p> <p>Heb je zelf een goed idee, een vraag of wil je hulp bieden aan anderen of mensen gezelschap houden? Het enthousiaste team van vrijwilligers en professionals van ut Huus helpt je graag verder. Zij kijken samen met jou naar de mogelijkheden die er op dit moment binnen de corona-maatregelen zijn. &nbsp;</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op de websites van <a title="Ga naar website ut Huus" href="https://www.uthuus.nl">ut Huus</a> en <a title="Ga naar website Ondersteuning Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">Ondersteuning Olst-Wijhe</a>.</p> 2021-11-16 08:00:00 +0100 2021-11-15 15:42:42 +0100 2021-11-15 15:44:21 +0100 Senioren kunnen 23 november proefrit maken met bus en trein We vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Wij zijn dan ook heel blij met de OV-ambassadeurs. <p>Zij organiseren op dinsdag 23 november een proefrit in Olst voor senioren. Daarbij kunnen senioren samen met een OV-ambassadeur oefenen met reizen met bus en trein. Wil je hierover meer weten? Kijk dan op <a href="https://www.ervaarhetov.nl/proefreis">Ervaar het OV</a> of bel met &eacute;&eacute;n van de OV-ambassadeurs via 038 - 4540130.</p> 2021-11-02 00:00:00 +0100 2021-11-01 14:56:19 +0100 2021-11-01 14:56:19 +0100 Wat is bijzondere bijstand? Soms krijg je met extra kosten te maken die je niet zelf kunt betalen. Voor deze kosten kun je bijzondere bijstand aanvragen. <p>Die kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:</p> <ul> <li>Het zijn bijzondere kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die je normaal niet maakt, maar die je nu wel moet maken.&nbsp;</li> <li>Het zijn kosten die nodig zijn. Je m&oacute;et die kosten maken. Soms wordt aan een arts of andere deskundige gevraagd of de kosten nodig zijn.</li> <li>Het zijn kosten die niet ergens anders worden vergoed.&nbsp;</li> </ul> <p>Kosten kunnen vaak op een andere manier worden vergoed. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, via het zorgloket van de gemeente (Wmo) of via teruggave van belasting. Je krijgt dan geen of minder bijzondere bijstand.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="ga naar ondersteuning Olst-Wijhe" href="htttps://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl">onze website</a>.</p> 2021-10-26 08:30:00 +0200 2021-10-25 10:56:29 +0200 2021-10-25 10:56:29 +0200 Trek erop uit met Dag!enDoen!  Wil je er graag op uit? Naar een voorstelling of de wekelijkse markt bezoeken? Dag!enDoen! kan je hierbij ondersteunen. <h2>Waarbij kan Dag!enDoen! jou helpen?</h2> <p>Dag!enDoen! is een initiatief dat mensen stimuleert deel te nemen aan activiteiten om zo mee te blijven doen in de samenleving. Alle activiteiten in Olst-Wijhe (en omgeving) staan in &eacute;&eacute;n agenda. Via een tablet heb je in &eacute;&eacute;n keer overzicht en kun je kiezen wat je wilt ondernemen. Dit kan eenmalig zijn, wekelijks, maandelijks of juist spontaan. Dit kun je zelf kiezen. Is vervoer een probleem? Het is ook mogelijk om via Dag!enDoen! vervoer te regelen. De Dag!enDoen!-auto brengt en haalt je dan. Als je het fijn vindt, helpen vrijwilligers je met het leren omgaan met de tablet. Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer 06-13454151 (ma t/m vr 09.00-12.00) of <a title="stuur een mail naar info@dagendoen-olstwijhe.nl" href="mailto:info@dagendoen-olstwijhe.nl">stuur een mail</a>.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a title="ga naar website Dag!enDoen!" href="https://www.dagendoen-olstwijhe.nl">de website van Dag!enDoen!</a>.</p> 2021-10-18 12:00:00 +0200 2021-10-18 11:03:12 +0200 2021-10-18 11:03:12 +0200 Omgaan met rouwgevoelens bij een dierbare met dementie "Mijn partner is er niet meer." Wanneer je te maken krijgt met een partner waar de diagnose dementie wordt gesteld staat de wereld even op zijn kop. Dementie, over 25 jaar heeft een half miljoen mensen in Nederland er last van. Wellicht is er tegen die tijd een medicijn gevonden, maar zoals het er nu naar uitziet wordt het volksziekte nummer 1 in Nederland. <h2>Mantelzorger, een zwaar beroep</h2> <p>De zorg voor een naaste met dementie wordt steeds meer door de eigen omgeving ingevuld. Een plaats in een verzorgingstehuis krijgen is bijna een voorrecht geworden. Wachtlijsten zijn enorm en het idee dat je partner op een gesloten afdeling terecht komt is voor veel mensen een schrikbeeld.<br />Het begint vaak met kleine dingen, een boodschappenlijstje, een kleine hint, een onopvallende correctie. Maar gaandeweg vallen er steeds meer dingen op. Er wordt vaak hetzelfde gevraagd of verteld, iemand vergeet de gewoonste dingen of weet niet meer wat voor dag het is. In een beginfase kan dat wel eens voor irritatie zorgen, de partner snapt niet hoe de ander ineens belangrijke dingen niet meer weer of kan.<br />Als de stap naar de huisarts of een geriater dan eindelijk wordt genomen en de diagnose dementie is gesteld vallen er vaak een boel stukjes op zijn plaats. Maar het is vaak ook een begin van een moeizaam proces, waarin van steeds meer zaken afscheid genomen moet worden.</p> <h2>Afscheid nemen</h2> <p>Waar je vroeger als gelijkwaardige partners met elkaar omging, wordt de verhouding met een partner met dementie steeds een stukje opgeschoven. En dan ineens beseft men zich:&rsquo; Ik ben mijn partner kwijt!&rsquo; Zo kan men gevoelens van rouw ervaren terwijl iemand nog wel leeft. Het bespreekbaar maken van gevoelens van mantelzorgers kan bijzonder ondersteunend werken. Het gehoord, gezien en gekend worden kan hen sterken bij het vervullen van de zware taak die ze als mantelzorger hebben bij de verzorging van een partner met dementie.</p> <p>Ook voor de mensen die de diagnose hebben gekregen is er een fase van afscheid nemen aangebroken. &lsquo;Ik heb de regie niet meer&rsquo; of &lsquo;Mijn hoofd is zo leeg&rsquo; zijn geluiden die men tegen kan komen. Een casemanager dementie kan deze symptomen herkennen en er op inspelen door het bespreekbaar te maken. Het zijn eigenlijk gevoelens die je ook ziet in een rouwproces, je hebt in feite afscheid genomen van je vroegere man of vrouw. Voor de pati&euml;nt zelf is het ook een rouwproces, die ziet vaak zelf ook heel goed dat dingen niet meer vanzelf gaan. Sommige mensen kunnen dat zelfs heel goed verwoorden. Een gebrek aan zingeving, &lsquo;van mij hoeft het niet meer&rsquo; , of een gebrek aan initiatief kan het leven voor alle betrokkenen heel zwaar maken.&nbsp;</p> <h2>Oplossingen?</h2> <p>Door &nbsp;gevoelens bespreekbaar te maken ontstaan er vaak openingen. Mantelzorgers schamen zich vaak voor hun gevoelens, voelen zich schuldig of denken dat niemand ze gelooft. &lsquo;Als de kinderen op bezoek komen is hij altijd heel goed, ik ben bang dat ze denken dat ik me aanstel&rsquo;.</p> <p>Het is belangrijk te horen dat mantelzorgers zich uit mogen spreken in hun angsten, onzekerheden, verdriet of schuldgevoelens. Erkenning ervan vermindert stress en maakt de taak lichter. Gevoelens mogen er zijn, ze horen bij het mens-zijn, niemand is perfect. Dat je verdriet hebt omdat je er alleen voor staat is heel gewoon. Je kunt je wel schuldig voelen, maar je bent het nooit! Je partner hoeft niet naar de dagopvang omdat jij het niet meer aankunt, maar omdat er een diagnose dementie is gesteld! Dat kunnen belangrijke inzichten zijn voor mantelzorgers.</p> <p>Soms kan het helpen de situatie te bespreken met alle betrokken familieleden. Het zogenaamde familiegesprek. Daarin kan de professional de kennis delen over dementie, kan de mantelzorgers de zorgen en knelpunten delen met de andere familieleden en kan er gezocht worden naar oplossingen op korte en langere termijn. Er kunnen tips gegeven worden in de omgang met mensen met dementie. Kinderen zien dan ook ineens dat hun vader of moeder niet meer de gene is die voor hen zorgt, maar dat de rollen zijn omgedraaid. Ze hebben in feite ook al afscheid moeten nemen en moeten wennen aan een nieuwe rol als zoon of dochter. Samen zorg dragen voor iemand die het niet meer zelf kan schept een band. Soms zelfs door oude familievetes heen. Warme omhulling, het scheppen van een veilig klimaat om je zorgen en angsten te delen. Zowel voor de omgeving als voor de pati&euml;nt, het zijn mogelijkheden die niets hoeven te kosten, maar die het leven van velen dragelijker kunnen maken.&nbsp;</p> <p>Heb je vragen na het lezen van bovenstaand artikel? Of wil je graag meer weten? Neem dan contact op met Doret Voulon, casemanager dementie bij Buurtzorg Olst/Wijhe via het telefoonnummer 0613328407.</p> 2021-10-06 13:15:00 +0200 2021-10-06 13:19:22 +0200 2021-10-11 15:00:45 +0200 Voel jij je wel eens eenzaam? Je bent niet de enige  Afspreken met vrienden, een terrasje pakken, sporten met je team of bijpraten met je collega’s op kantoor. Wat hebben veel mensen dát gemist het afgelopen jaar. Corona zette een groot deel van onze sociale contacten ‘on hold’. Letterlijk, want elkaar zien kon nog maar heel beperkt. <p>Hoe iemand zijn of haar eenzaamheid ervaart, verschilt per persoon. Eenzaamheid kan gepaard gaan met allerlei negatieve gevoelens, zoals leegte, verdriet en angst. De invloed van eenzaamheid is groot.&nbsp;</p> <h2>Wat kan je doen? &nbsp;</h2> <p>Wellicht is vrijwilligerswerk een mogelijkheid? Bij veel verenigingen is alle hulp welkom en het zorgt ervoor dat je met andere mensen in contact komt. Misschien is een maatje ook wat voor je. Dag! En Doen!, Stichting Vriendendiensten of ut Huus kunnen hierin meedenken. &nbsp;</p> <p>Meer informatie vind je op onze <a title="ga naar pagina Vrijwilligers en Mantelzorg" href="https://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl/vrijwilligersmantelzorg">pagina over Vrijwilligers &amp; Mantelzorg</a>. Of neem contact op met het toegangsteam Wmo via telefoonnummer 14 0570. &nbsp;&nbsp;</p> 2021-09-28 08:00:00 +0200 2021-09-27 12:32:02 +0200 2021-09-27 12:32:02 +0200 SallandWonen en gemeente zetten in op schuldhulpverlening Vandaag tekenden SallandWonen en wij een convenant voor schuldhulpverlening. Partners in dit convenant zijn Budget Adviesbureau Deventer (BAD) en Financiën de Baas. Met dit convenant willen de partijen schulden terugdringen en nog belangrijker (financiële) problemen voorkomen door vroegtijdige hulp en ondersteuning. Op deze manier kunnen mensen met financiële problemen nog beter worden geholpen.  <p><span data-contrast="auto">Wethouder Hans Olthof&nbsp;is blij met deze samenwerking. &ldquo;De een heeft misschien schuldhulpverlening nodig, de ander hulp bij of advies over de thuisadministratie. Soms is het ook voldoende om een betalingsregeling te treffen. We delen deze gegevens met elkaar om huurders zo goed mogelijk te helpen en grote schulden te voorkomen. Per persoon kijken we wat er nodig is.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Meer weten? Kijk dan op onze website <a title="ga naar ondersteuning.olst-wijhe.nl/geldzakenenadministratie" href="https://www.olst-wijhe.nl/admin/ondersteuning.olst-wijhe.nl/geldzakenenadministratie">Ondersteuning</a>.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-09-24 11:25:23 +0200 2021-09-24 11:25:23 +0200 2021-09-24 11:25:23 +0200 Folder Wereld Alzheimer Dag gemeente Olst-Wijhe In onderstaande tekst lees je de informatie uit de folder 'Geheugenproblemen: herkent u ze?'. <h2>Geheugenproblemen: herkent u ze?</h2> <p>Misschien maakt u zich zorgen over uw buurvrouw die steeds haar huissleutel vergeet of het eten laat aanbranden. Of bent u bezorgd over uw vriend of vriendin die heel anders reageert dan een paar jaar geleden en soms zonder reden boos wordt. Of bent u vrijwilliger bij een vereniging en wilt u graag meer weten wat u voor mensen met geheugenproblemen kunt betekenen. Wellicht bent u winkelier en wilt u weten hoe u het beste kunt reageren als iemand 20 kilo appelen wil kopen om &eacute;&eacute;n appeltaart te bakken. Of&hellip; u maakt zich gewoon zorgen over uw eigen vergeetachtigheid. Een beetje vergeetachtig zijn hoort vaak bij ouder worden, maar er kan ook meer aan de hand zijn.&nbsp;</p> <p>Op Wereld Alzheimer Dag -die elk jaar op 21 september plaats vindt- vragen we aandacht voor geheugenproblemen. Daarom ook deze flyer, waarin we u kennis willen laten maken met de casemanager, een gratis training aanbieden en ingaan op de ontwikkelingen in Olst-Wijhe.</p> <h2>Olst-Wijhe</h2> <p>Het aantal mensen met dementie in Olst-Wijhe bedraagt volgens Alzheimer Nederland op dit moment 330. Dit aantal zal toenemen tot 710 in 2040. Deze groei betekent ook dat steeds meer mensen de komende jaren te maken krijgen met dementie. Want partners, oma&rsquo;s en opa&rsquo;s, vaders en moeders, zussen en broers, vrienden en buren kunnen getroffen worden door de ziekte. Niet alleen tachtigplussers, maar ook mensen tussen de vijftig en zestig -en soms zelfs jonger- kunnen dementie krijgen. Gelukkig groeit de aandacht voor dementie, ook in Olst-Wijhe vanuit de gedacht van een inclusieve, dementievriendelijke samenleving.</p> <h2>De casemanager: voor informatie, advies en ondersteuning</h2> <p>Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte die veel vragen oproept. Zowel bij de mens met dementie als bij de mantelzorger(s). De casemanager kan ondersteuning bieden aan beiden. De casemanager helpt om te gaan met de veranderingen die de ziekte veroorzaakt in het dagelijks leven.<br />&nbsp;<br />Ruim 70 procent van de mensen met dementie woont thuis. Met hulp van naasten, het netwerk en zo nodig professionele begeleiding is dat ook mogelijk, veilig, prettig en verantwoord. Een casemanager kan hierbij helpen. Zo nodig co&ouml;rdineert de casemanager zorg en hulp. Ook helpt de casemanager om een weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie. De casemanager kan informatie geven over dagbesteding, respijtzorg, persoonlijke verzorging en verpleging thuis. Als thuis wonen niet meer gaat, biedt de casemanager hulp bij de overgang naar het verpleeghuis.<br />&nbsp;<br />De kosten voor de begeleiding door de casemanager worden vergoed door de zorgverzekering. Bij uw huisarts of tijdens een bezoek aan de geheugenpoli kunt u aangeven dat u hulp wilt van een casemanager. Maar u kunt de casemanager ook rechtstreeks benaderen.&nbsp;</p> <p>De casemanagers in de gemeente Olst-Wijhe zijn werkzaam bij Buurtzorg, Carinova en Het Zand. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ineke Velderman, <a title="stuur een mail naar i.velderman@olst-wijhe.nl" href="mailto:i.velderman@olst-wijhe.nl">i.velderman@olst-wijhe.nl</a>, telefoon (06) 10 51 31 04.</p> 2021-09-16 11:00:00 +0200 2021-09-16 12:25:53 +0200 2021-09-16 12:27:25 +0200 Geheugenproblemen: herken je ze? Misschien maak je je zich zorgen over je buurvrouw die steeds haar huissleutel vergeet of het eten laat aanbranden. Of ben je bezorgd over je vriend of vriendin die heel anders reageert dan een paar jaar geleden en soms zonder reden boos wordt. Een beetje vergeetachtig zijn hoort vaak bij ouder worden, maar er kan ook meer aan de hand zijn. <h2><span data-contrast="auto">Wereld&nbsp;Alzheimer Dag</span></h2> <p><span data-contrast="auto">Ieder jaar, op 21 september, is het Wereld&nbsp;Alzheimer Dag.&nbsp;</span><span data-contrast="none">Wereld Alzheimer Dag is een themadag ter bevordering van wereldwijde aandacht voor de ziekte dementie.&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende&nbsp;ziekte die veel vragen oproept. Zowel bij de mens met dementie als bij de mantelzorger(s).&nbsp;Een casemanager kan&nbsp;ondersteuning bieden aan beiden,&nbsp;om te leren omgaan met de veranderingen die de ziekte veroorzaakt in het dagelijks leven. Zo nodig co&ouml;rdineert de casemanager zorg en hulp. Ook helpt de casemanager om een weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie.</span><span data-contrast="auto">&nbsp;</span></p> <h2><span data-ccp-props="{}">Informatie</span></h2> <p><span data-contrast="auto">Je vindt meer informatie in de <a title="ga naar folder Wereld Alzheimer Dag gemeente Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/nieuws/2021/9/16/folder-wereld-alzheimer-dag-gemeente-olst-wijhe">folder 'Wereld Alzheimer Dag gemeente Olst-Wijhe'</a>. Daarnaast kun je ook terecht op onze <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/hulp-en-ondersteuning/geheugenproblemen-en-dementie" target="_blank" rel="noopener">website</a></span><span data-contrast="auto"> of kun je per mail contact opnemen met <a href="mailto:&nbsp;i.velderman@olst-wijhe.nl" target="_blank" rel="noopener">Ineke Velderman</a> of via telefoonnummer </span><span data-contrast="none">06-10513104.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2021-09-14 08:00:00 +0200 2021-09-16 10:21:55 +0200 2021-09-16 12:31:01 +0200 Lezing over dementie op 9 september Evenmens organiseert op 9 september een interactieve lezing voor mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers. Deze lezing gaat over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van dementie. <p>Prof.dr. Wiesje van der Flier, hoofd onderzoek bij het Vumc Alzheimercentrum in Amsterdam, geeft op donderdag 9 september van 19.30 tot 21.00 uur een lezing met als titel: &lsquo;De laatste inzichten rondom oorsprong, diagnose en behandeling van dementie&rsquo;. Deze digitale en interactieve lezing is bedoeld voor mantelzorgers, zorgvragers, zorgvrijwilligers en professionals binnen het werkgebied van Stichting Evenmens.</p> <p>Dementie, maar ook de diagnose van dementie, is er niet van de ene op de andere dag. De schade in de hersenen ontstaat vaak geleidelijk. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en behandeling van dementie.</p> <p>Tijdens deze digitale interactieve lezing vertelt Prof.dr. Wiesje van der Flier over de meest recente ontwikkelingen rondom dementie. Je kunt haar vragen stellen over o.a. de diagnose, medicijngebruik, leefstijl, genetica, scans en biomarkers.</p> <p>Aanmelden voor deze lezing? Ga dan naar de <a title="ga naar website Evenmens" href="https://www.evenmens.nl/lezing-dementie">website van Evenmens</a>.&nbsp;</p> <p>Heb je behoefte aan ondersteuning van &eacute;&eacute;n de mantelzorgconsulenten voor bijvoorbeeld een luisterend oor, deelname aan lotgenotengroep of de inzet van een zorgvrijwilliger? Neem dan gerust contact op met de mantelzorgconsulenten van Evenmens via telefoonnummer 0548 638 830 of <a title="stuur een mail naar info@evenmens.nl" href="mailto:info@evenmens.nl">stuur een mail</a>.</p> 2021-08-24 10:00:00 +0200 2021-08-23 12:06:29 +0200 2021-08-23 12:06:29 +0200 Meedenken in het ouderennetwerk van GGD IJsselland. Iets voor jou? GGD IJsselland wil graag samenwerken met ouderen uit de gemeente Zwolle en Olst-Wijhe. Zij willen dit omdat de mening van ouderen zelf meeklinkt bij het ontwikkelen van beleid en/of activiteiten. Samen met ouderen wil de GGD aan de slag in projecten of onderzoeken en daarmee gemeenten adviseren over hun lokaal ouderenbeleid. <p>Je kunt meepraten tijdens bijeenkomsten en/of focusgroepen over specifieke thema&rsquo;s. Je kunt zelf aangeven over welke thema&rsquo;s je mee wilt denken. Daarnaast kun je ook onderdeel zijn van een breed ouderennetwerk waarin je, overstijgend aan de thema&rsquo;s, meedenkt over regionaal ouderenbeleid.</p> <p>Wil je meedenken in het ouderennetwerk? Neem dan contact op met Marita Spauwen en Tessa Overmars door een <a title="stuur een mail naar onderzoek@ggdijsselland.nl" href="mailto:onderzoek@ggdijsselland.nl">mail te sturen</a>.</p> 2021-08-17 08:00:00 +0200 2021-08-16 10:20:14 +0200 2021-08-16 10:20:14 +0200 Evenmens, informele zorg voor elkaar Evenmens verleent ondersteuning aan mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers. Dit doen zij in de vorm van een luisterend oor, het geven van informatie en advies. <p>Ook bieden zij (momenteel in kleine groepen) groepsgewijze ondersteuning, met onder andere themabijeenkomsten en ontspannende activiteiten. De mantelzorgconsulent kan bemiddelen bij het vinden van zorgvrijwilligers, zodat mantelzorgers even ontlast worden van hun zorgtaken. Daarnaast is het ook voor jonge mantelzorgers (tussen de 6 en 25 jaar) mogelijk om individuele gesprekken te hebben, deel te nemen in een doe- en praatgroep of deel te nemen aan activiteiten voor jonge mantelzorgers. &nbsp;</p> <p>Word je verzorgd door &eacute;&eacute;n of meerdere (jonge) mantelzorgers, dan kun je eenmaal per jaar een Blijk van Waardering (= 100 euro in de vorm van VVV-bonnen) aanvragen als waardering voor de hulp die zij verlenen. &nbsp;</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Neem contact op met de medewerkers van Evenmens op 0570-820993 of kijk op de <a title="ga naar website Evenmens" href="https://evenmens.nl/gemeente-olst-wijhe">website van Evenmens</a>. Ook kan je contact opnemen met het toegangsteam Wmo via telefoonnummer 14 0570 of neem een kijkje op <a title="ga naar website Ondersteuning Olst-Wijhe" href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl">onze website</a>.&nbsp;</p> 2021-07-27 12:00:00 +0200 2021-07-26 16:27:39 +0200 2021-07-26 16:27:39 +0200 Werken volgens de bedoeling Wij bieden inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Heb je een hulpvraag? Dan kijken we met je naar het effect wat we samen willen bereiken en of dit past binnen de doelstelling van de wetten. <p>Allereerst wordt er gekeken naar wat er nodig is en vervolgens hoe dit te realiseren. Tot slot komt de juridische toets. Hiervoor hebben wij alle spelregels binnen de verschillende wetten vastgelegd in één verordening. We kijken dus samen met jou naar het totale resultaat wat we willen bereiken in plaats vanuit één wet.</p> <p><span>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op ondersteuning.olst-wijhe.nl.</span></p> 2021-07-05 16:00:00 +0200 2021-07-05 16:57:47 +0200 2021-07-05 16:57:47 +0200 Vluchtelingenwerk in Olst-Wijhe In iedere gemeente in Nederland wonen vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze mensen hebben zich na een periode van onzekerheid in een stad of dorp mogen vestigen. De vrijwilligers en beroepskrachten van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in Olst-Wijhe. Vluchtelingenwerk begeleidt hen bij hun procedure, huisvesting, integratie, taal en werk. <p>In Olst-Wijhe is Vluchtelingenwerk regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Met jouw inzet kun je echt iets betekenen voor vluchtelingen. Je kunt hen wegwijs maken in het complexe Nederland, helpen hun gezin te herenigen, de taal oefenen en nog veel meer. Neem voor meer informatie contact op met Vluchtelingenwerk, telefoonnummer 0570 – 59 65 20 of <a href="mailto:olstwijhe@vluchtelingenwerk.nl" title="stuur een mail naar olstwijhe@vluchtelingenwerk.nl">stuur een mail</a>.</p> <p>Op maandag van 13.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur is er spreekuur in het Holstohus.</p> 2021-06-29 10:00:00 +0200 2021-06-28 09:10:57 +0200 2021-06-28 09:10:57 +0200 Verkiezing ‘Meest Toegankelijke gemeente van Nederland’ Iedereen moet in Nederland mee kunnen doen! Om daar aandacht voor te vragen, organiseert de Vereniging van Nederlandse gemeenten de verkiezing ‘Meest toegankelijke gemeente van Nederland’. <p>Iedereen kan stemmen op de gemeente die volgens hem of haar het meest toegankelijk is voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook de gemeente Olst-Wijhe doet hier aan mee. Wil je stemmen op de gemeente die volgens jou de titel verdient? Vul dan de <a href="http://www.meesttoegankelijkegemeente.nl" title="Stem op de meest toegankelijke gemeente">vragenlijst</a> in. Stemmen kan tot en met 28 juni.</p> <br /> 2021-06-14 03:15:00 +0200 2021-06-11 11:56:02 +0200 2021-06-11 11:56:02 +0200 Wanneer zijn jouw geldzaken fit? Jouw geldzaken zijn fit als je iedere maand jouw vaste lasten kunt betalen én als je daarna genoeg geld overhoudt om van te leven. <h2>Portal Geldfit</h2> <p>Jouw inkomsten en uitgaven in balans houden is best een uitdaging. Wil je meer controle krijgen over jouw geld? Geldfit help je om jouw geldzaken fit te houden! Of om ze fit te krijgen. Op <a href="http://www.geldfit.nl" title="ga naar website Geldfit">de website van Geldfit</a> kun je een test doen. Heb je de vragen beantwoord? Dan krijg je een passend advies over jouw financiële situatie. Ook krijg je tips over welke organisaties je bij jouw geldzaken kunnen helpen. Deze organisaties vind je bij jou in de buurt.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a href="https://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl " title="ga naar website Ondersteuning gemeente Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> 2021-06-08 08:00:00 +0200 2021-06-07 10:01:48 +0200 2021-06-07 10:01:48 +0200 Luisterlijn Heb jij het even moeilijk, voel je je alleen of wil je je verhaal kwijt? Soms is het lastig om iemand te vinden in jouw omgeving die écht naar je luistert of waarmee je kunt praten. Of je zoekt juist naar iemand die je niet persoonlijk kent. <p>Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kun je dag en nacht terecht voor een goed gesprek. Alle dagen van de week. Het hele jaar door. Met echte aandacht luisteren zij naar jouw verhaal. Anoniem en vertrouwd. Zonder oordeel. De Luisterlijn is te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0767 (normaal tarief) of chat/mail via www.deluisterlijn.nl.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Neem contact op met het toegangsteam Wmo via telefoonnummer 14 0570.</p> 2021-05-24 00:30:00 +0200 2021-05-21 14:55:25 +0200 2021-05-21 14:55:25 +0200 Individuele inkomenstoeslag Iedereen heeft wel eens hulp nodig. In dit artikel vertellen we je meer over de individuele inkomenstoeslag. <h2>Wat is de individuele inkomenstoeslag?</h2> <p>De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat wij je één keer per jaar kunnen geven als je al lange tijd een laag inkomen hebt. Je kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die je met een laag inkomen soms moeilijk kunt betalen. De toeslag is een extraatje en wordt niet verrekend met jouw uitkering.</p> <p> </p> <h2>Kan ik een inkomenstoeslag krijgen?</h2> <p>Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen. Je moet ouder zijn dan 21 jaar en een laag inkomen hebben. Je hebt geen financiële buffer en het lukt je niet om met werk een hoger inkomen te krijgen.</p> <p> </p> <p>Wil je weten wat voor jou geldt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a href="https://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="ga naar website ondersteuning Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> 2021-05-17 10:00:00 +0200 2021-05-17 09:42:53 +0200 2021-05-17 09:42:53 +0200 Onafhankelijke cliëntondersteuning; wat houdt het precies in? Een cliëntondersteuner is iemand die de regelingen goed kent en jou kosteloos helpt jouw weg te vinden naar zorg en ondersteuning. Het gaat om een onafhankelijk persoon die je kan helpen met informatie, advies en bemiddeling bij de invulling van jouw zorg of ondersteuning. <p>Een cliëntondersteuner staat naast je en denkt en luistert met je mee tijdens het gesprek met de gemeente. In onze gemeente wordt deze ondersteuning geboden door twee professionele organisaties:</p> <ul> <li>MEE IJsseloevers</li> <li>Vriendendiensten (GGZ-cliëntondersteuning bij psychische klachten)</li> </ul> <p> </p> <p>Je mag ook zelf een onafhankelijke deskundige ondersteuner inschakelen. Misschien ben je lid van een patiëntenorganisatie, een vakbond of een ouderenbond die je hierbij kan helpen. Met jouw hulpvraag kun je mogelijk ook al geholpen worden door Stichting Evenmens, ut Huus of De Kern.</p> <p> </p> <p>Zij bekijken samen met jou wat er nodig is om verder te komen en antwoord te geven op jouw vragen.</p> <p> </p> <p>Meer informatie vind je op onze <a href="https://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl/onafhankelijkeclientondersteuning" title="ga naar pagina onafhankelijke cliëntondersteuning">pagina over onafhakelijke cliëntondersteuning</a>. Je kunt ook contact opnemen met het toegangsteam Wmo via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a href="https://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="ga naar website Ondersteuning gemeente Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> 2021-05-11 10:00:00 +0200 2021-05-10 09:32:38 +0200 2021-05-10 09:33:06 +0200 Schuldhulpverlening Heb je schulden of betalingsachterstanden waar je zelf niet meer uit komt? Wil je een oplossing voor jouw geldproblemen? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). <p>Het BAD kijkt samen met jou naar een oplossing. Voor iedere persoon is deze oplossing anders.</p> <p> </p> <p>Het BAD biedt hulp door:</p> <ul> <li>advies te geven</li> <li>begeleiding bij de betalingen</li> <li>hulp bij betalingsregelingen</li> <li>het afsluiten van een lening voor schulden</li> <li>een schuldregelingstraject</li> <li>WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)</li> <li>het geven van budgettrainingen</li> </ul> <p> </p> <p>Je kunt zonder verplichtingen een aanvraag voor schuldhulpverlening doen. Nadat je advies hebt gekregen, kun je beslissen of je verder wilt gaan met jouw aanvraag. Er kunnen dan wel regels zijn waaraan je je moet houden. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het BAD via telefoonnummer 0570 – 69 35 35 of <a href="mailto:bad@deventer.nl" title="mail naar bad@deventer.nl">neem contact op met het BAD per mail</a>.</p> <p> </p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a href="https://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="ga naar website Ondersteuning gemeente Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> 2021-04-27 08:00:00 +0200 2021-04-26 10:07:30 +0200 2021-04-26 10:07:50 +0200 Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. OV-ambassadeurs geven er antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV. <p>De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.</p> <p>De maandelijkse inloopspreekuren voor senioren zijn helaas tot nader orde geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet toe. Mensen met vragen over het gebruik van het OV kunnen nu wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur.</p> <p>Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt?</p> <h2>Bel met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.</h2> <p>De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door.</p> <p>Maandag tot en met vrijdag, 10.00 tot 12.00 uur</p> <p>Dinsdag en donderdag, 13.30 tot 15.00 uur</p> <p>Maandag en woensdag, 18.30 tot 20.00 uur</p> <p> </p> <p>Telefoonnummer: 038 - 303 70 10</p> <p> </p> <p>Bekijk voor meer informatie de <a href="http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur" title="Ga naar website OV ambassadeurs">website van OV ambassadeurs</a>.</p> <p>De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!</p> 2021-04-21 15:23:00 +0200 2021-04-21 15:23:13 +0200 2021-04-21 15:23:55 +0200 Onafhankelijke cliëntondersteuning; wat houdt het precies in? Ben je benieuwd wat cliëntondersteuning precies inhoudt? Wij leggen het kort aan je uit. <p>Een cliëntondersteuner kan jou helpen met informatie, advies en bemiddeling bij de invulling van jouw zorg of ondersteuning. Een cliëntondersteuner kan naast je staan en met je meedenken en meeluisteren tijdens een gesprek met één van onze medewerkers. In onze gemeente wordt deze ondersteuning geboden door twee professionele organisaties: MEE IJsseloevers en Vriendendiensten. Zij bekijken samen met jou wat er nodig is om verder te komen en antwoord te geven op jouw vragen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het toegangsteam Wmo via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan verder op <a href="https://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl/onafhankelijkeclientondersteuning" title="ga naar website Ondersteuning gemeente Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> 2021-04-12 10:00:00 +0200 2021-04-12 09:24:53 +0200 2021-04-12 09:27:23 +0200 Wat is de Reductieregeling? Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van ons krijgen. <p>Dit geldt bijvoorbeeld voor kosten die samenhangen met sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten. Ben je getrouwd of woon je samen? Dan is de bijdrage € 250,- per kalenderjaar. Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouden vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van € 200,- per kalenderjaar. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kun je een bedrag ontvangen van € 550,- per kalenderjaar. Hierbij geldt een inkomensgrens van 130%. Je kunt de Reductieregeling voor 2021 aanvragen tot en met 31 januari 2022.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Bekijk dan onze <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/regelen/reductieregeling" title="ga naar pagina Reductieregeling">informatiepagina over de Reductieregeling</a>.</p> <br /> 2021-04-05 12:00:00 +0200 2021-04-01 15:42:02 +0200 2021-04-01 15:42:02 +0200 Wat als spanningen oplopen? We blijven al langere tijd zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. <p>Blijf contact houden met vrienden en familie en praat met iemand die je vertrouwt. Probeer daarnaast zo veel mogelijk regelmaat in je dag te organiseren, bespreek spanningen en ruzies en uit je gevoelens.</p> <p>Kun je zelf geen oplossing voor het probleem bedenken? Neem dan contact op met je eigen hulpverlener, huisarts of met het toegangsteam Jeugd of Wmo via telefoonnummer 14 0570.</p> <p>Voor een luisterend oor en advies over de situatie waarover jij je zorgen maakt, kun je ook contact opnemen met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 - 2000.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op websites <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar website Ondersteuning Olst-Wijhe">Ondersteuning Olst-Wijhe</a>, <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar website CJG Olst-Wijhe">CJG Olst-Wijhe</a> of <a href="www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl" title="Ga naar site ik vermoed huiselijk geweld">Ik Vermoed Huiselijk Geweld</a>.</p> <p> </p> 2021-03-22 12:00:00 +0100 2021-03-22 10:22:25 +0100 2021-03-22 10:22:25 +0100 Eigen risico zorgverzekering Bij de zorgverzekering hoort een verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. In 2021 is het eigen risico € 385,-. <p>Dit is voor veel mensen een groot bedrag om in één keer te betalen. Bij veel zorgverzekeraars kun je een betalingsregeling afspreken en/of het verplicht eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij jouw zorgverzekeraar.</p> <p>Heb jij je verplicht eigen risico volledig besteed? Dan kun je hiervoor jaarlijks een financiële tegemoetkoming van € 200,- aanvragen. Je kunt deze bijdrage ook aanvragen als jouw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Je krijgt dan een gedeelte van het bedrag. De vermogensgrens is wel van toepassing (het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee). Je moet de aanvraag binnen drie maanden nadat jouw zorgverzekeraar heeft laten weten dat je jouw verplicht eigen risico volledig hebt besteed bij ons indienen.</p> <p>Wil je de tegemoetkoming aanvragen of meer weten? Op onze website vind je <a href="https://www.olst-wijhe.nl/bijzonderebijstand" title="ga naar pagina Bijzondere Bijstand">meer informatie over deze vorm van Bijzondere Bijstand</a>.</p> <p> </p> <p> </p> 2021-03-15 15:24:00 +0100 2021-03-15 15:24:20 +0100 2021-04-15 14:58:33 +0200 Online bijeenkomst 'mantelzorgen in deze tijd' Bij dezen wil Evenmens jou graag uitnodigen voor een online bijeenkomst op dinsdag 16 maart om 20.00 uur. Thema deze avond is: ‘Mantelzorgen in deze tijd’. Het wordt een gezellige en inspirerende bijeenkomst die met een muzikale verrassing wordt afgesloten. <p>Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het formulier in te vullen op de <a href="https://evenmens.nl/webinarmantelzorgers/" title="Ga naar website Evenmens">website van Evenmens</a>. Sta je nog niet ingeschreven als mantelzorger bij Evenmens Raalte of Carinova Mantelzorgersondersteuning, maar wil je wel graag meer informatie hierover, neem dan gerust contact op met Evenmens.</p> <p>Bijeenkomst 'mantelzorgen in deze tijd' Raalte-Olst-Wijhe</p> <p>Dinsdag 16 maart - Inloggen vanaf 19.30 uur - Start bijeenkomst: 20.00 uur.</p> 2021-03-12 11:16:53 +0100 2021-03-12 11:16:53 +0100 2021-03-12 11:16:53 +0100 Tijd over en bereid een ander te helpen? Dan is jouw hulp erg welkom! De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor ons allemaal. We moeten minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar en sociaal contact zo veel mogelijk vermijden. <p>Voor veel mensen heeft dit grote impact omdat zij voor een (groot) gedeelte afhankelijk zijn van de hulp van een ander. Bijvoorbeeld voor hulp bij de boodschappen, oppashulp of simpelweg een praatje om te voorkomen dat mensen vereenzamen. Daarom werkt ut Huus samen met haar partners De Kern, Wijz jongerenwerk en Evenmens om, daar waar mogelijk, mensen met elkaar in verbinding te brengen. Vrijwilligers zijn dan ook van groot belang! Dus heb jij tijd over en ben je bereid om een ander te helpen? Laat dat dan weten via het telefoonnummer 0570 – 56 36 00 / 06 - 57 58 04 42 of via <a href="mailto:welzijn@uthuus.nl" title="Stuur een e-mail naar welzijn@uthuus.nl">welzijn@uthuus.nl</a>. Ook als je zelf hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met ut Huus.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op de <a href="http://www.uthuus.nl" title="Ga naar website Ut Huus">website van Ut Huus</a> en kijk verder op <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website Ondersteuning Olst-Wijhe">Ondersteuning Olst-Wijhe</a>.</p> <p> </p> 2021-03-01 00:00:00 +0100 2021-03-01 11:54:05 +0100 2021-03-01 11:54:05 +0100 Wat is bijzondere bijstand? Soms krijg je met extra kosten te maken die je niet zelf kunt betalen. Voor deze kosten kun je bijzondere bijstand aanvragen. <p>Die kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:</p> <p> <ul> <li>Het zijn bijzondere kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die je normaal niet maakt, maar die je nu wel moet maken.</li> <li>Het zijn kosten die nodig zijn. Je móet die kosten maken. Soms wordt aan een arts of andere deskundige gevraagd of de kosten nodig zijn.</li> <li>Het zijn kosten die niet ergens anders worden vergoed.</li> </ul> </p> <p>Kosten kunnen vaak op een andere manier worden vergoed. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, via het zorgloket van de gemeente (Wmo) of via teruggave van belasting. Je krijgt dan geen of minder bijzondere bijstand.</p> 2021-02-19 14:15:00 +0100 2021-02-19 12:22:54 +0100 2021-02-19 12:22:54 +0100 E-hulp van de Kern maatschappelijk werk Naast de gesprekken die de Kern aanbiedt (op kantoor, telefonisch of via beeldbellen) is er de mogelijkheid om via de Kern e-modules te volgen. Deze modules volgt u in uw eigen tempo, vanuit huis. <p>Er zijn veel verschillende modules beschikbaar, denk aan: Beter slapen, Fit blijven tijdens de coronacrisis, Hulp bij eenzaamheid, Minder piekeren. Er zijn modules voor volwassenen, ouders, jongeren en kinderen (vanaf 8 jaar).</p> <p>Sommige modules doorloopt u helemaal zelf, en bij andere is er de mogelijkheid om feedback te krijgen van een hulpverlener. Het volgen van de modules is gratis en voor iedereen beschikbaar en uiteraard zijn de gegevens goed beveiligd.</p> <p>Wilt u meer informatie of u aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in op de <a href="https://www.stdekern.nl/gemeentes/olst-wijhe" title="Ga naar website De Kern">website van de Kern</a>. De Kern neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.</p> 2021-02-15 13:01:46 +0100 2021-02-15 13:01:46 +0100 2021-02-15 13:01:46 +0100 Uitleg corona vaccinatie in de taal Tigrinia voor statushouders uit Eritrea Op 16 februari vind er weer een livestream plaats waarin wordt verteld waarom vaccineren tegen corona zo belangrijk is. Daarnaast worden allerlei vragen en dilemma's rondom het vaccineren worden besproken. <p>De livestream vindt plaats op 16 februari 2021 in de taal Tigrinia voor statushouders uit Eritrea.</p> <p>Meld je aan <a href="https://www.facebook.com/events/4442239169161320/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A462358548481398%7D%7D]%22%7D" title="Ga naar facebookpagina helpdesk nieuwkomers">via deze link</a>.</p> 2021-02-10 10:15:00 +0100 2021-02-10 10:15:50 +0100 2021-02-10 10:18:06 +0100 Werken volgens de bedoeling Wij bieden inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. <p>Heb jij een hulpvraag? Dan kijken we samen met jou naar het effect wat we samen willen bereiken en of dit past binnen de doelstelling van de wetten. Eerst kijken we naar wat er nodig is en vervolgens hoe we dit met elkaar kunnen realiseren. Tot slot komt de juridische toets. Hiervoor hebben wij alle spelregels binnen de verschillende wetten vastgelegd in één verordening. We kijken dus samen naar het totale resultaat wat we willen bereiken in plaats vanuit één wet. Hulp nodig of meer weten? Kijk dan verder op deze website.</p> <p> </p> 2021-02-08 13:40:00 +0100 2021-02-08 13:42:34 +0100 2021-02-08 13:42:34 +0100 Kan ik kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen? Heb jij een laag inkomen en kun je daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat je de aanslag voor de gemeentelijke belastingen (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. <p>Of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van jouw financiële situatie. Ook volwassen huisgenoten kunnen een rol spelen.</p> <p>Je kunt kwijtschelding krijgen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals:</p> <ul> <li>Je hebt geen geld om jouw belastingaanslag helemaal of voor een deel te betalen.</li> <li>Je hebt geen spaargeld of ander bezit (zoals een auto) of overwaarde op een eigen woning.</li> </ul> <p><span>De kwijtschelding vraag je zo snel mogelijk aan. Hoe je dit doet, lees je op de pagina <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/regelen/kwijtschelding" title="Ga naar pagina ondersteuning.olst-wijhe.nl/regelen/kwijtschelding">Kwijtschelding</a>.</span></p> 2021-02-03 08:00:00 +0100 2021-02-02 12:14:53 +0100 2021-02-03 09:06:50 +0100 Dag!enDoen! Dag!enDoen! is een initiatief dat mensen stimuleert om mee te doen aan activiteiten om zo mee te blijven doen in de samenleving. <p>Vanwege de coronacrisis gaan de activiteiten helaas niet door, maar de medewerkers en vrijwilligers zoeken op andere manieren contact met alle deelnemers. Dag!enDoen! kan u dus ook in deze periode ondersteunen door een luisterend oor te bieden.</p> <p>Wilt u meer weten? Kijk dan op de <a href="http://www.dagendoen-olstwijhe.nl" title="Ga naar website dagendoen">website van Dag!enDoen!</a> of bel naar 06 – 13 45 41 51 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). U kunt ook contact opnemen met het toegangsteam Wmo. Meer informatie vindt u op <a href="http://ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website Ondersteuning Olst-Wijhe">ondersteuning.olst-wijhe.nl</a>.</p> 2021-01-04 00:00:00 +0100 2021-01-04 16:33:08 +0100 2021-01-04 16:33:08 +0100 Individuele inkomenstoeslag - kom jij in aanmerking? Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Op deze pagina lees je antwoorden op veel gestelde vragen. <h2>Wat is de individuele inkomenstoeslag?</h2> <p>De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat wij jou één keer per jaar kunnen geven als je al lange tijd een laag inkomen hebt. Je kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die je met een laag inkomen soms moeilijk kunt betalen. De toeslag is een extraatje en wordt niet verrekend met jouw uitkering.</p> <h2>Kan ik een inkomenstoeslag krijgen?</h2> <p>Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen. Je moet ouder zijn dan 21 jaar en een laag inkomen hebben. Je hebt geen financiële buffer en het lukt je niet om met werk een hoger inkomen te krijgen.</p> <p>Wil jij weten wat voor jou geldt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar pagina Ondersteuning Olst-Wijhe">onze website</a>.</p> <p> </p> 2020-12-22 13:00:00 +0100 2020-12-22 09:01:52 +0100 2020-12-22 09:04:49 +0100 Onafhankelijke cliëntondersteuning; wat is het? <p>Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies en bemiddeling bij de invulling van uw zorg of ondersteuning. Een cliëntondersteuner kan naast u staan en met u meedenken en meeluisteren tijdens een gesprek met één van onze medewerkers. In onze gemeente wordt deze ondersteuning geboden door twee professionele organisaties: MEE IJsseloevers en Vriendendiensten. Zij bekijken samen met u wat er nodig is om verder te komen en antwoord te geven op uw vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het toegangsteam Wmo.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op onze <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/onafhankelijkeclientondersteuning" title="Ga naar pagina onafhankelijke clientondersteuning">webpagina over Onafhankelijke Cliëntenondersteuning</a>.</p> 2020-12-07 14:16:00 +0100 2020-12-07 14:16:17 +0100 2020-12-07 14:16:56 +0100 Digihulp telefoonlijn voor hulp in de digitale wereld Steeds meer zaken kunt u digitaal regelen. Toch is het omgaan met digitale hulpmiddelen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is de campagne Digihulp gestart. <p>Via telefoonnummer 0800-1508 krijgt u een vrijwilliger aan de lijn die u kan helpen met uw digi-vragen. U kunt de hulplijn bellen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.</p> <p>Ook de bibliotheek Salland is aangesloten bij Digihulp. Op <a href="https://www.bibliotheeksalland.nl/component/rspagebuilder/page/17-helpt" title="Ga naar site bibliotheeksalland.nl/helpt">de website van Bibliotheek Salland</a> vindt u bijvoorbeeld meer informatie over videobellen of het gebruik van de onlinebibliotheek. Op deze website vindt u ook een agenda. Hierin ziet u onder andere welke bijeenkomsten de bibliotheek organiseert om vertrouwd te raken in de digitale wereld. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 0572 – 36 36 37.</p> 2020-12-01 08:00:00 +0100 2020-11-30 13:46:36 +0100 2020-12-07 14:57:10 +0100 Collectieve zorgverzekering, ook voor u? Heeft u een laag inkomen, maar wilt u wel goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Gemeentepolis. Wij maakten afspraken met Salland Zorgverzekeringen over een passende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. <p>De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Als aanvullende verzekering kunt u kiezen tussen het Extra-pakket en het uitgebreidere Plus-pakket. Zo kiest u het pakket dat het beste bij uw (medische) situatie past.</p> <p>Bij de Gemeentepolis betalen wij mee aan de kosten voor de premie. Zo blijft de premie voor u betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten.</p> <h2>Hoe kunt u zich aanmelden voor de Gemeentepolis?</h2> <p>Dat kan tot en met 31 december 2020. Doe dit bij voorkeur vóór 21 december 2020 via <a href="https://www.gezondverzekerd.nl/" title="Ga naar site www.gezondverzekerd.nl">de website van Gezond Verzekerd</a>. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor de Gemeentepolis. In sommige gevallen vragen wij om extra informatie. Wilt u zich liever via een formulier aanmelden? Neem dan contact met ons op.</p> <h2>Heeft u vragen over de verzekering bij Salland Zorgverzekeringen?</h2> <p>Voor vragen over de samenstelling van een pakket, de premies en vergoedingen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Salland Zorgverzekeringen via telefoonnummer 0570 - 68 74 90. Ook staat er informatie op <a href="https://www.salland.nl/" title="Ga naar site www.salland.nl">de website van Salland</a>.</p> <h2>Heeft u vragen over de Gemeentepolis en financiële tegemoetkomingen?</h2> <p>Heeft u vragen over de voorwaarden van de Gemeentepolis of de verschillende financiële tegemoetkomingen? Het team Werk, Inkomen en Zorg is elke werkdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0570. Ook kunt u een e-mail sturen naar <a href="mailto:minimabeleid@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar: minimabeleid@olst-wijhe.nl">minimabeleid@olst-wijhe.nl</a>. U kunt ook bij ons terecht als u zich zorgen maakt over uw financiële situatie.</p> 2020-11-30 10:00:00 +0100 2020-11-30 14:17:16 +0100 2020-12-07 14:54:47 +0100 Eigen risico zorgverzekering Bij de zorgverzekering hoort een verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. In 2020 is het eigen risico € 385,-. <p>Dit is voor veel mensen een groot bedrag om in één keer te betalen. Bij veel zorgverzekeraars kunt u een betalingsregeling afspreken en/of het verplicht eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.</p> <p>Heeft u uw verplicht eigen risico volledig besteed en is uw inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm? Dan kunt u hiervoor jaarlijks een financiële tegemoetkoming van € 200,- aanvragen. U kunt deze bijdrage ook aanvragen als uw inkomen hoger is. U krijgt dan een gedeelte van het bedrag. De vermogensgrens is wel van toepassing (het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee). U moet de aanvraag binnen drie maanden nadat uw zorgverzekeraar heeft laten weten dat u uw verplicht eigen risico volledig heeft besteed bij ons indienen.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan verder op <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="Ga naar homepage ondersteuning olst-wijhe">Ondersteuning Olst-Wijhe</a>.</p> 2020-11-17 09:35:00 +0100 2020-11-17 09:35:20 +0100 2020-11-17 09:35:20 +0100 Week tegen Kindermishandeling 2020 Achter veel voordeuren is niets wat het lijkt. Kindermishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld. Je ziet het niet maar het is er wel. Er is maar 1 persoon nodig om het verschil te kunnen maken en jij kan deze persoon zijn! <p>[[youtube:sgxh8aFyUf8]]</p> <p><strong>Kijk verder</strong></p> <p><strong>Werk samen</strong></p> <p><strong>Jij kunt iets doen!</strong> <br />Kijk op <a href="http://www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl" title="Ga naar site ik doe iets tegen huiselijk geweld">www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl</a></p> 2020-11-16 09:00:00 +0100 2020-11-13 11:35:13 +0100 2020-11-13 11:35:13 +0100 Wat is de Reductieregeling? Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van ons krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten die samenhangen met sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieveactiviteiten. <p>Ben je getrouwd of samenwonend? Dan is de bijdrage € 250,- per kalenderjaar. Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouden vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van € 200,- per kalenderjaar. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kun je een bedrag ontvangen van € 550,- per kalenderjaar. Hierbij geldt een inkomensgrens van 130%. Je kunt de Reductieregeling voor 2019 aanvragen tot en met 31 januari 2020.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op onze <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/regelen/reductieregeling" title="Ga naar webpagina reductieregeling">pagina over de reductieregeling</a>.</p> 2020-11-10 00:00:00 +0100 2020-11-09 16:43:44 +0100 2020-11-09 16:43:44 +0100 Noaberhuus Olst en Wijhe <p>Het Noaberhuus is een ontmoetingsplek voor mensen die sociaal kwetsbaar zijn. Mensen die vaak alleen zijn en behoefte hebben aan ontmoeting, advies, structuur in hun dag en dagbesteding kunnen hier terecht. Voor deze mensen is het Noaberhuus een belangrijke plek. Het Noaberhuus houdt zich aan alle coronamaatregelen, zodat het een veilige plek is voor de mensen die er komen, zowel bezoekers als vrijwilligers. De komende tijd worden de regels nog verder aangescherpt zodat er nooit teveel mensen tegelijk aanwezig zijn en sprake is van een besloten groep. Zo kan het Noaberhuus gelukkig toch wat blijven betekenen voor de samenleving.</p> 2020-11-09 15:00:00 +0100 2020-11-09 16:36:29 +0100 2020-11-09 16:36:29 +0100 Webinar Dementie – De weg in zorgenland In Nederland hebben we te maken met veel wetten en regels. Iedereen heeft een verplichte zorgverzekering, maar hoe verder als de hulp en zorg bij mensen met geheugenproblemen/dementie intensiever gaat worden? Bij wie kunt u terecht als u zorg en ondersteuning nodig heeft? Er kan dan een beroep gedaan worden op zorg die vergoed wordt uit één van de andere (zorg)wetten. Dit wordt besproken in een Webinar met als thema ‘Dementie – De weg in zorgenland’ op vrijdag 20 november van 10.00 tot 11.00 uur. <p>Consulenten dementie van Evenmens, informele zorg voor elkaar, hebben Mantelzorgmakelaar Nelleke Kruitbosch gevraagd om tijdens het webinar een aantal wetten toe te lichten. Naast de Zorgverzekeringswet, zullen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Zorg en Dwang aan de orde komen. Per wet is de wijze van aanvragen, het loket, de eigen bijdrage net weer anders. Zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers die zorgen voor iemand met geheugenproblemen, die meer willen weten over dit onderwerp kunnen gratis deelnemen aan het Webinar. Er zijn enkele plekken voor professionals om deel te nemen.</p> <p>Aan het eind van het gezamenlijke gedeelte gaan we per gemeente uiteen en heeft u de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan casemanagers dementie of cliëntadviseurs werkzaam in die gemeente. Evenmens is werkzaam in de gemeenten: Rijssen-Holten, Hellendoorn, Raalte, Olst-Wijhe, Twenterand, Wierden en Ommen.</p> <h2>Aanmelden en inloggen</h2> <p>U kunt zich eenvoudig <a href="https://evenmens.nl/webinar-dementie" title="ga naar https://evenmens.nl/webinar-dementie">online aanmelden</a>. Uiteraard kunt u uw aanmelding ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 0548 – 638 830.</p> <p>Een paar dagen voor het Webinar ontvangt u de inloggegevens. Wilt u een vooraf een uitleg over de deelname aan dit Webinar? Stuur dan een mail naar <a href="mailto:info@evenmens.nl" title="stuur een mail naar info@evenmens.nl">Evenmens</a>.</p> <br /> 2020-11-04 14:25:00 +0100 2020-11-04 14:25:19 +0100 2020-11-04 14:25:19 +0100 Bij de Luisterlijn kun je terecht voor een gesprek met aandacht voor jouw verhaal In deze tijd is het soms fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit weleens nodig. <p>Maar misschien is het nu moeilijk een luisterend oor te vinden bij iemand uit je omgeving. Of je zoekt een klankbord bij iemand die jou niet persoonlijk kent. Bij de Luisterlijn kun je terecht voor een gesprek met aandacht voor jouw verhaal via telefoon, chat of e-mail.</p> <p>Voel je je boos, angstig of eenzaam? Heb je verdriet, twijfel of zorgen?</p> <p>Wat je ook dwars zit, praat er over!</p> <p>In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers op 28 locaties die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.</p> <p>De Luisterlijn is al bijna 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die dag en nacht emotionele ondersteuning op afstand biedt.</p> <p><span>Contactgegevens:</span></p> <p>Bel 0900-0767 (normaal tarief)</p> <p>Chat of mail op de <a href="http://www.deluisterlijn.nl" title="Ga naar website de Luisterlijn">website van de Luisterlijn</a></p> 2020-11-04 08:00:00 +0100 2020-11-02 16:11:06 +0100 2020-11-02 16:11:06 +0100 Ut Huus Ut Huus heeft een groot aanbod op het gebied van welzijn, cultuur, sport en bewegen. <p>Het welzijnswerk van ut Huus faciliteert en organiseert initiatieven, diensten en activiteiten voor en door inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. Ut Huus ondersteunt onder andere bij het doen van boodschappen, mensen gezelschap houden, het verzorgen van vervoer, ondersteunen bij het doen van administratie en helpen met klussen. Ut Huus kan u ook ondersteunen bij complexere vraagstukken door te luisteren en waar mogelijk te helpen en door te verwijzen.</p> <p>Heeft u zelf een goed idee, een vraag of wilt u hulp bieden aan anderen of mensen gezelschap houden? Het enthousiaste team van vrijwilligers en professionals van ut Huus helpt u graag verder. Zij kijken samen met u naar de mogelijkheden die er op dit moment tijdens de coronacrisis zijn.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan verder op onze <a href="http://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website Ondersteuning Olst-Wijhe">Ondersteuningswebsite</a> en op de website van <a href="http://www.uthuus.nl" title="Ga naar website Ut Huus ">Ut Huus</a> .</p> <p> </p> 2020-10-26 16:56:16 +0100 2020-10-26 16:56:16 +0100 2020-10-26 16:56:16 +0100 Taalpunt zoekt vrijwilligers Het verrijkt je. Het geeft je energie en plezier. Je leert over andere culturen en je helpt anderen. <p>Denk jij dat het ook leuk is anderen te helpen met de Nederlandse taal? Laat het weten aan <a href="mailto:taalpuntolstwijhe@bibliotheeksalland.nl" title="Stuur een e-mail naar taalpuntolstwijhe@bibliotheeksalland.nl">Bibliotheek Salland</a>.</p> <p>In Taalpunt Olst-Wijhe wordt dagelijks met veel energie gewerkt om iedereen die een beetje moeite heeft met de Nederlandse taal op weg te helpen. Of het nu gaat om spreken, lezen of schrijven: tientallen vrijwilligers staan klaar om anderen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen. Er zijn veel zogenaamde taalvragers, en de Taalpunten kunnen daarbij zeker nu een extra handje hulp gebruiken.</p> <h2>Iedereen kan helpen</h2> <p>Een vrijwilliger in het Taalpunt hoeft geen docent te zijn. Iedereen kan een ander helpen, door een uurtje per week van zijn tijd te geven. Het Taalpunt biedt goede ondersteunende materialen, zodat elke vrijwilliger een ander kan helpen te leren lezen en schrijven en spreken in de Nederlandse taal. Een dankbare taak!</p> <p>Ook in het tijdperk van corona-beperkende maatregelen gaat dit mooie werk onder veilige omstandigheden gewoon door. De Bibliotheek zorgt ervoor dat je het werk voor het Taalpunt veilig kunt doen.</p> <p>Voor Taalpunt Olst-Wijhe zoekt Bibliotheek Salland nieuwe vrijwilligers die een uur per week mensen willen helpen met taal.</p> <p>Meer weten? Bekijk de <a href="https://www.bibliotheeksalland.nl/component/rspagebuilder/page/20-taalpunten-zoeken-vrijwilligers" title="Ga naar website Bibliotheek Salland">webpagina van Taalpunt Olst-Wijhe</a>.</p> 2020-10-26 12:03:00 +0100 2020-10-26 12:03:00 +0100 2020-10-26 12:03:00 +0100 Wat is bijzondere bijstand? Soms krijg je met extra kosten te maken die je niet zelf kunt betalen. Voor deze kosten kun je bijzondere bijstand aanvragen. Die kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen: <p> <ul> <li>Het zijn bijzondere kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die je normaal niet maakt, maar die je nu wel moet maken.</li> <li>Het zijn kosten die nodig zijn. Je móet die kosten maken. Soms wordt aan een arts of andere deskundige gevraagd of de kosten nodig zijn.</li> <li>Het zijn kosten die nergens anders worden vergoed.</li> </ul> </p> <p>Kosten kunnen vaak op een andere manier worden vergoed. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, via het zorgloket van de gemeente (Wmo) of via teruggave van belasting. Je krijgt dan geen of minder bijzondere bijstand.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op onze <a href="http://www.ondersteuning.olst-wijhe.nl" title="Ga naar website Ondersteuning Olst-Wijhe">Ondersteuning website</a>.</p> <br /> 2020-10-19 13:48:43 +0200 2020-10-19 13:48:43 +0200 2020-10-19 13:48:43 +0200 Verdriet, spanning of zorgen door corona? Hier kunt u hulp vragen Op 13 maart veranderde ons leven. De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat alles wat wij kenden en gewend waren niet meer vanzelfsprekend was. Een knuffel of arm om je heen als je verdriet hebt, een bruiloft met al je familie en vrienden, een uitvaart met al je dierbaren, uit eten, naar de bioscoop, op vakantie, examen doen. In mei kregen we langzamerhand weer wat meer ruimte, maar de arm om je heen en het samenzijn met grote groepen moeten we nog steeds missen. <h2>Aandacht voor elkaar</h2> <p>Velen van ons kennen iemand die ziek is geweest of zelfs aan het coronavirus is overleden. Of zijn zelf ziek geweest. Maar het virus kent ook andere gevolgen; eenzaamheid, spanning, verlies van een baan, geldproblemen, een relatie die is beëindigd, gemiste eindexamens, diploma-uitreikingen en afscheidsmusicals. Het virus raakt ons allemaal. Daarom kondigde het kabinet een periode van herdenking en bezinning aan met het thema Aandacht voor elkaar. Hoe we deze periode invullen, bepalen we zelf, als samenleving. Heeft u behoefte aan een manier om samen te herdenken? Wilt u graag een moment waarop we met elkaar kunnen terugkijken, verhalen kunnen delen en vooruit kunnen kijken? Wij horen graag waaraan u behoefte heeft en wat uw ideeën zijn. U kunt hiervoor een <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">e-mail sturen</a> naar gemeente Olst-Wijhe of bellen naar telefoonnummer 14 0570.</p> <h2>Overzicht van hulpverleners</h2> <p>Wij kunnen ons voorstellen dat u soms behoefte heeft aan een luisterend oor of een andere vorm van hulp. Het geven van fysieke steun is nu lastig, maar dat betekent niet dat we er niet voor elkaar kunnen zijn. Ook zijn er tal van hulpverleners die je kunnen helpen in deze moeilijke tijd. <a href="https://www.olst-wijhe.nl/samenleven/veiligheid/coronavirus/verdriet-spanning-of-zorgen-door-corona-hier-kunt-u-hulp-vragen-1" title="Ga naar pagina coronavirus hulpverleners">Bekijk het overzicht van hulpverleners</a> en hun specialisatie.</p> <p> </p> 2020-09-29 09:34:22 +0200 2020-09-29 09:34:22 +0200 2020-09-29 09:34:22 +0200 Week tegen eenzaamheid <p>Van 1 tot en met 8 oktober is het de week tegen eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor dit thema. Ontmoeting en verbinding staat centraal. <a href="http://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid" title="Ga naar Week tegen eenzaamheid">Lees meer</a> over de week tegen eenzaamheid.</p> <p>In Olst-Wijhe stimuleert het initiatief Dag!enDoen! mensen om mee te doen aan activiteiten om zo mee te blijven doen in de samenleving. Alle activiteiten in Olst-Wijhe (en omgeving) staan in één agenda. Via een tablet heeft u in één keer overzicht en kunt u kiezen aan welke activiteit u wilt meedoen. Dit kan eenmalig zijn, wekelijks, maandelijks of juist spontaan. Dit kunt u zelf kiezen. Is vervoer een probleem? Het is ook mogelijk om via Dag!enDoen! vervoer te regelen. Als u het fijn vindt, helpen vrijwilligers u met het leren omgaan met de tablet.<a href="http://www.dagendoen-olstwijhe.nl" title="Ga naar Dag en Doen"> Op deze pagina</a> leest u meer informatie over Dag!enDoen! Olst-Wijhe. U kunt ook contact opnemen via het telefoonnummer 06 – 13 45 41 51 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Neem contact op met het toegangsteam Wmo via 14 0570.</p> 2020-09-29 03:00:00 +0200 2020-09-28 13:48:56 +0200 2020-09-28 13:48:56 +0200 Medisch afval? Vraag voor 1 december een financiële tegemoetkoming aan! Ieder huishouden in Olst-Wijhe scheidt het afval in grondstoffen, zoals plastic, glas en oud papier. Het restafval blijft over. U betaalt per zak restafval die u wegbrengt naar de verzamelcontainer. Als u medisch afval heeft, betaalt u meer omdat u meer afval heeft. En dat terwijl het al vervelend genoeg is dat u deze medische middelen nodig heeft.  Inwoners met medisch afval krijgen daarom een financiële tegemoetkoming, een vergoeding voor het extra afval dat zij noodgedwongen hebben. <p>Wilt u over 2020 een vergoeding ontvangen voor uw medisch afval? Dan moet u voor 1 december het aanvraagformulier invullen en inleveren. U leest hier meer over op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/medischafval" title="Ga naar medisch afval">pagina medisch afval</a>. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus. Maakt u dan wel even een afspraak. Heeft u vragen over de regeling, dan kunt u contact opnemen met DOWR Belastingen via telefoonnummer 0570 - 69 34 43 of een <a href="mailto:belastingen@dowr.nl" title="Mail belastingen">e-mail</a> sturen.</p> <br /> 2020-09-18 16:26:00 +0200 2020-09-18 16:26:00 +0200 2020-09-18 16:26:00 +0200 Wereld Alzheimer Dag <p>Maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Dit jaar is het thema Jong en oud. Vanwege de coronamaatregelen ziet het programma er dit jaar anders uit, maar net als andere jaren worden er mooie (online) activiteiten georganiseerd. Meer informatie daarover vindt u op de <a href="http://www.alzheimer-nederland.nl/wereld-alzheimer-dag-2020" title="Ga naar website Alzheimer Nederland">website van Alzheimer Nederland</a>.</p> <p><span>Heeft u vragen of wilt u meer informatie over geheugenproblemen en dementie? Dan kunt u deze stellen aan de casemanagers dementie. Zij werken bij verschillende thuiszorginstellingen en zijn onderdeel van het toegangsteam Wmo van de gemeente. U kunt ook bij uw huisarts terecht. </span></p> <p><span>In oktober start Evenmens met een cursus Omgaan met dementie voor partners van mensen met dementie. Wilt u hier meer over weten of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Evenmens Olst-Wijhe via telefoonnummer 0570 – 82 09 93 of kijk op de <a href="https://www.evenmens.nl/gemeente-olst-wijhe/" title="Ga naar Evenmens">website van Evenmens</a>. </span></p> <p>Hulp nodig of meer weten? Neem contact op met het toegangsteam Wmo via telefoonnummer 14 0570.</p> <br /> 2020-09-14 01:45:00 +0200 2020-09-11 16:45:08 +0200 2020-09-11 16:45:08 +0200 Eigen bijdrage Wmo en uw situatie Betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning door de gemeente? Dan heeft u mogelijk onlangs een brief ontvangen van het CAK over uw gewijzigde situatie. We leggen hier graag uit hoe dat zit. <p>De regels van de eigen bijdrage zijn helder: de maximale eigen bijdrage van €19,- per maand is per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo, dan betalen zij samen € 19,-.</p> <p>Maar het CAK kan sinds 2020 niet meer bepalen of u alleen woont, samen woont of een gezin heeft. Dit is om privacy redenen bepaald. Woont u samen en bent u niet getrouwd, dan kunt u vanaf 2020 door het CAK als alleenstaand worden gezien. Dat gaat niet meer automatisch goed. Het is daarom belangrijk dat u zelf het CAK informeert als er iets verandert in uw situatie.</p> <p>In het geval van samenwonen en niet getrouwd zijn, heeft het CAK ook bewijsstukken nodig. Welke bewijsstukken nodig zijn verschilt per situatie.</p> <p>Wilt u een verandering doorgeven of meer informatie? Neem dan contact op met het CAK via 0800-1925. Meer informatie vindt u op de <a href="https://www.hetcak.nl/" title="Ga naar website CAK">website van het CAK</a>.</p> 2020-09-09 14:23:06 +0200 2020-09-09 14:23:06 +0200 2020-09-09 14:23:06 +0200 Heeft u hulp nodig bij uw administratie? <p>Er zijn verschillende manieren waarop u hulp kunt krijgen. Ook kan er met u worden meegekeken naar uw financiële situatie. U kunt natuurlijk iemand uit uw omgeving vragen om eens mee te kijken naar uw administratie of om u te helpen met het invullen van een lastig formulier. Heeft u niemand in de buurt die u kan helpen? Dan kunt u hulp vragen van Financiën de Baas. U kunt contact met hen opnemen via de website van <a href="http://www.financiendebaas.nl" title="Ga naar Financiën de Baas">Financiën de Baas</a>.</p> <p> </p> 2020-09-08 02:45:00 +0200 2020-09-03 13:15:34 +0200 2020-09-03 13:15:34 +0200 Webinars over veiligheid voor ouderen In de maand september besteden we aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. Helaas zien we dat de kwetsbaarheid van ouderen steeds vaker wordt misbruikt door criminelen. Elk slachtoffer is er een teveel. Daarom is het belangrijk om ouderen weerbaarder en bewust te maken. Hiervoor organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid webinars over de vier meest voorkomende manieren van oplichting, namelijk babbeltrucs, meekijken bij het pinnen, phishing en oplichting via Whatsapp. <p>Elke week delen we een filmpje op onze Facebookpagina. In de webinars wordt advies gegeven en worden tips gedeeld. De eerste vier dinsdagen van september vindt er om 10.30 uur een webinar plaats.</p> <p>Dinsdag 1 september: Webinar meekijken bij pinnen</p> <p>Dinsdag 8 september: Webinar babbeltrucs</p> <p>Dinsdag 15 september: Webinar hulpvraagfraude (via WhatsApp)</p> <p>Dinsdag 22 september: Webinar phishing</p> <p>Wilt u zelf meedoen met een webinar of samen met een oudere in uw omgeving? Dan kunt u live meekijken via de website van <a href="https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/" title="Ga naar website maak het ze niet te makkelijk">Maak het ze niet te makkelijk</a>. Hier kunt u de webinars later ook terugkijken.</p> <p>Liever bellen voor tips of wilt u een luisterend oor over een eigen ervaring? Bel dan naar de Babbeltiplijn. Dit kan elke woensdag in september van 9.00 tot 17.00 uur via telefoon 030 - 3400 670.</p> <p> </p> 2020-09-03 17:04:22 +0200 2020-09-03 17:04:22 +0200 2020-09-03 17:04:22 +0200 Kennismaken met Mindfulness Op dinsdag 6 oktober start Impluz met de training ‘Blijven ademhalen in het hier en nu' (Kennismaken met Mindfulness) in Olst. De cursus heeft als doel mensen te laten kennismaken met Mindfulness, te leren om meer aanwezig te zijn in het ‘Nu’, waardoor stress kan verminderen en er meer rust en kalmte kan ontstaan. <p>In het dagelijkse leven worden er vaak veel eisen aan mensen gesteld. Op het werk en thuis, in het gezin en in het sociale netwerk. Hierdoor leven we vaak met een grote snelheid. Dit kan als gevolg hebben dat signalen van (hoge) stress worden genegeerd of zelfs niet meer als signalen worden herkend. Gevolg kan zijn dat iemand overspannen raakt, in een burn-out terechtkomt, maar ook een depressie kan ontstaan. Mindfulness heeft bewezen het psychisch welbevinden te verbeteren en leert mensen adequater omgaan met bijvoorbeeld chronische pijn, stress en somberheid.</p> <p>In de training ‘kennismaken met Mindfulness’ doen we allerlei oefeningen waarbij u leert om meer in het hier en nu te zijn. U leert om anders om te gaan met gedachten, piekeren en gevoelens. Door de aandacht te richten en de verbrokkelde geest naar één punt te brengen, kunt u gaan merken dat u meer rust en kalmte gaat ervaren.</p> <p>De training bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur en bestaat vooral uit het oefenen van de Mindfulness oefeningen zoals adem- en bewegingsoefeningen. Ook worden ervaringen uitgewisseld welke opgedaan worden tijdens de oefeningen. De training gaat van start op 6 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in Het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst. Overige data zijn: 20 en 27 oktober en 3 november. Deelname is gratis.</p> <h2>Informatie en aanmelden</h2> <p>Voor meer informatie en/of aanmelden kan er contact opgenomen worden met het secretariaat van Impluz door een <a href="mailto:info@impluz.nl" title="Stuur een e-mail naar info@impluz.nl">e-mail te sturen</a> of telefonisch 0570 604900. Ook kunt u zich aanmelden via de <a href="https://www.impluz.nl/cursussen/kennismaken-met-mindfulness" title="Ga naar website Impluz">Impluz website</a>.</p> <p>Ook kunt u voor informatie of aanmelden contact opnemen met Herma Spoolder van Evenmens, tel. 0570 – 820993 of Annemiek Stuit van De Kern, tel. 0570- 547 300.</p> 2020-09-02 08:48:30 +0200 2020-09-02 08:48:30 +0200 2020-09-02 08:48:30 +0200 Evenmens, informele zorg voor elkaar Evenmens verleent ondersteuning aan mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers. Dit doen zij in de vorm van een luisterend oor, het geven van informatie en advies. <p>Ook bieden zij (op dit moment in kleine groepen) groepsgewijze ondersteuning, met onder andere themabijeenkomsten en ontspannende activiteiten. De mantelzorgconsulent kan bemiddelen bij het vinden van zorgvrijwilligers, zodat mantelzorgers even ontlast worden van hun zorgtaken. Daarnaast is het ook voor jonge mantelzorgers (tussen de 6 en 25 jaar) mogelijk om individuele gesprekken te hebben, deel te nemen in een praat- en doe-groep en kunnen ze deelnemen aan activiteiten voor jonge mantelzorgers. Wordt u verzorgd door één of meerdere (jonge) mantelzorgers, dan kunt u eenmaal per jaar een Blijk van Waardering (= € 100 in de vorm van VVV-bonnen) aanvragen als waardering voor de hulp die zij verlenen.</p> <p> </p> <p><span>Hulp nodig of meer weten? Neem contact op met de medewerkers van Evenmens via telefoonnummer 0570 – 82 09 93 of kijk </span><span>op de <a href="http://www.evenmens.nl/gemeente-olst-wijhe" title="Ga naar Evenmens">website van Evenmens</a></span><span><span>. U kunt ook contact opnemen met het toegangsteam Wmo van de gemeente via telefoonnummer 14 0570. </span></span></p> 2020-08-25 03:00:00 +0200 2020-08-21 10:13:52 +0200 2020-08-21 10:13:52 +0200 Individuele studietoeslag Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Op onze website leest u antwoorden op veel gestelde vragen. <h2>Individuele studietoeslag</h2> <p><span>Ben je 18 jaar of ouder en volg je een opleiding? Maar kun je door een beperking niet het minimumloon verdienen of structureel niets bijverdienen? Dan kun je bij ons een individuele studietoeslag aanvragen. </span>Je kunt de individuele studietoeslag aanvragen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:</p> <p> <ul> <li><span>Je bent 18 jaar of ouder.</span></li> <li><span>Je woont in de gemeente Olst-Wijhe.</span></li> <li><span>Je volgt een studie waarbij je recht hebt op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.</span></li> <li><span>Je hebt niet veel vermogen.</span></li> <li><span>Je kunt door een beperking niet het wettelijk minimumloon verdienen of structureel niets bijverdienen.</span></li> <li><span>Je krijgt geen Wajong-uitkering van het UWV.</span></li> </ul> </p> <p>Wil je weten wat voor jou geldt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.</p> <p> </p> <p> </p> 2020-08-17 01:15:00 +0200 2020-08-14 12:37:43 +0200 2020-08-14 12:37:43 +0200 Zelfmoordpreventie bereikbaar op 113 Mensen in psychische nood kunnen voortaan direct een hulpverlener aan de lijn krijgen als zij het nummer 113 bellen. <p>Wie kampt met zelfmoordgedachten kan voortaan de hulplijn van Stichting 113 Zelfmoordpreventie direct bereiken op het telefoonnummer 113. Dat heeft de stichting dinsdag bekendgemaakt op de eigen website. Naast het nieuwe nummer zal de stichting bereikbaar blijven op het oude telefoonnummer.</p> <h2>Weg met verwarring</h2> <p>In oktober maakte het kabinet bekend te gaan onderzoeken of het mogelijk was om 113 beschikbaar te maken als hulplijn. Daarvoor moest eerst onder andere onderzocht worden of er niet te veel verwarring zou ontstaan met 112, waardoor mensen in nood per ongeluk het verkeerde nummer zouden bellen. Ook moest er gekeken worden of er technische obstakels waren.</p> <h2>Simpelweg 113</h2> <p>Eerder was de hulplijn alleen bereikbaar op het nummer 0900-0113, wat er in het verleden zeker twee keer toe heeft geleid dat iemand met zelfmoordgedachten de stichting niet heeft kunnen bereiken. Daarom zijn nu de nummers 113 (reguliere belkosten) en 0800-0113 (gratis) toegevoegd.</p> <p>Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer: 113, 0800-0113 of chat anoniem via <a href="http://www.113.nl" title="Ga naar website 113 zelfmoordpreventie">113.nl</a>.</p> 2020-07-09 10:17:52 +0200 2020-07-09 10:17:52 +0200 2020-07-09 10:17:52 +0200 Wat is de individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat wij u één keer per jaar kunnen geven als u al lange tijd een laag inkomen heeft. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een laag inkomen soms moeilijk kunt betalen. De toeslag is een extraatje en wordt niet verrekend met uw uitkering. <p>Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen. U moet ouder zijn dan 21 jaar en een laag inkomen hebben. U heeft geen financiële buffer en het lukt u niet om met werk een hoger inkomen te krijgen. Wilt u weten wat voor u geldt? Neem dan contact met ons op via <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Mail de gemeente">e-mail</a> of bel 14 0570.</p> 2020-07-06 02:15:00 +0200 2020-07-02 14:32:31 +0200 2020-07-02 14:32:31 +0200 18 jaar geworden? Acht dingen die je moet regelen Je 18e verjaardag is een belangrijke mijlpaal. Je bent voortaan zelf verantwoordelijk voor je geldzaken. <p><ol> <li>Regel je zorgverzekering en zorgtoeslag: je valt niet meer automatisch onder de zorgverzekering van je ouders.</li> <li><span>Check ook je andere verzekeringen: als je thuis woont, ben je vaak nog meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van je ouders. Dat geldt ook als je op kamers woont en studeert. Andere verzekeringen, zoals een inboedelverzekering of reisverzekering, moet je wel zelf regelen.</span></li> <li><span>Vraag een DigiD aan: met een persoonlijke DigiD log je in op websites van de overheid.</span></li> <li><span>Regel je bankzaken: vaak heb je al wel een betaalrekening en een spaarrekening en staat de app van je bank al op je telefoon. Je weet zo altijd hoeveel geld je nog op je rekening hebt.</span></li> <li><span>Tegemoetkoming scholieren: zolang je nog op de middelbare school zit, kun je een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming komt in de plaats van de kinderbijslag die je ouders elk kwartaal ontvingen. Je vraagt de tegemoetkoming aan bij DUO.</span></li> <li><span>Praat met je ouders over je geldzaken: tot je 21 jaar wordt, zijn je ouders verplicht om je financieel te ondersteunen. Maak duidelijke afspraken over wat je van ze kan verwachten.</span></li> <li><span>Gescheiden ouders en kinderalimentatie: als je ouders zijn gescheiden, betaalt de ene ouder vaak kinderalimentatie aan de andere. Als je 18 wordt, is dit geld voor jou. Bespreek wat jullie hiermee doen.</span></li> <li><span>Schrijf je in voor een sociale huurwoning: vaak zijn er wachtlijsten voor een sociale huurwoning Hoe eerder je je inschrijft, hoe beter.</span></li> </ol></p> 2020-06-15 01:15:00 +0200 2020-06-12 14:33:03 +0200 2020-06-12 14:33:03 +0200 Leuke verrassing voor alle jonge mantelzorgers In de eerste week van juni is de jaarlijkse Week van de Jonge Mantelzorger. Dit jaar loopt alles echter anders. Daarom heeft Evenmens een leuke actie bedacht. Alle jonge mantelzorgers werden even in het zonnetje gezet. Vrijwilligers hebben in de week van 1 tot en met 7 juni bij alle jonge mantelzorgers die geregistreerd staan bij Evenmens een leuke goodiebag gebracht. <p>Wethouder Herman Engberink van de gemeente Olst-Wijhe bracht een bezoekje aan Eline en Carice. Zij zijn jonge mantelzorger voor hun vader. Eline en Carice waren blij verrast met dit bezoek en vonden de verrassing erg leuk! De tassen werden mede mogelijk gemaakt door de Heutink Foundation, stichting Vang je Droom, BONI Wijhe, The Post in het kader van de #flowerboostchallenge en Kinderzwerfboek.</p> <h2>Jonge mantelzorgers</h2> <p>Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met zorg. Bijvoorbeeld een broer of zus met een chronische ziekte of beperking, een vader of moeder met een psychische ziekte of ernstige verslaving, of een opa of oma die intensieve zorg nodig heeft en in de directe omgeving van het gezin woont. De jongeren en kinderen hebben vaak taken en zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Ze maken zich zorgen over de ziekte en het verloop, verrichten doorgaans meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgen voor een broertje of zusje, passen op het zieke familielid en bieden emotionele steun. Hiermee lopen de kinderen het risico op overbelasting of missen ze de zorg en aandacht die kinderen in hun groei en ontwikkeling nodig hebben.</p> <p>Ben je of ken je ook een jonge mantelzorger? Neem dan gerust contact op met <a href="https://evenmens.nl/jonge-mantelzorgers" title="Ga naar website Evenmens">Evenmens</a>. De consulent jonge mantelzorgers in de gemeente Olst-Wijhe kan het volgende voor jou betekenen: zij kan jou in contact brengen met andere jonge mantelzorgers, je kunt jouw verhaal kwijt of meedoen aan activiteiten. Ook kan Evenmens meedenken over hoe de zorg wat minder zwaar voor jou kan worden.</p> 2020-06-08 09:52:15 +0200 2020-06-08 09:52:15 +0200 2020-06-08 09:52:15 +0200 Werken volgens de bedoeling Wij bieden inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Heeft u een hulpvraag? Dan kijken we met u naar het effect wat we samen willen bereiken en of dit past binnen de doelstelling van de wetten. <p>Allereerst wordt er gekeken naar <em>wat</em> er nodig is en vervolgens <em>hoe</em> dit te realiseren. Tot slot komt de juridische toets. Hiervoor hebben wij alle spelregels binnen de verschillende wetten vastgelegd in één verordening. We kijken dus samen met u naar het totale resultaat wat we willen bereiken in plaats vanuit één wet.</p> <br /> 2020-06-01 01:00:00 +0200 2020-05-28 14:12:13 +0200 2020-05-28 14:12:13 +0200 Schuldhulpverlening Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uit komt? Wilt u een oplossing voor uw geldproblemen? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). <p>Het BAD kijkt samen met u naar een oplossing. Voor iedere persoon is deze oplossing anders. Het BAD biedt hulp door:</p> <p> <ul> <li>advies te geven</li> <li>begeleiding bij de betalingen</li> <li>hulp bij betalingsregelingen</li> <li>het afsluiten van een lening voor schulden</li> <li>een schuldregelingstraject</li> <li>WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)</li> <li>het geven van budgettrainingen</li> </ul> </p> <p>U kunt zonder verplichtingen een aanvraag voor schuldhulpverlening doen. Nadat u advies heeft gekregen, kunt u beslissen of u verder wilt gaan met uw aanvraag. Er kunnen dan wel regels zijn waaraan u zich moet houden. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het BAD via 0570 - 693535 of een <a href="mailto:bad@deventer.nl" title="Mail het Budget Adviesbureau Deventer">mail sturen</a>.</p> 2020-05-25 02:00:00 +0200 2020-05-22 13:09:14 +0200 2020-05-22 13:09:14 +0200 Wat als de spanningen thuis oplopen? We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Daarom proberen we zoveel mogelijk te helpen. <h2><span>Deel (samen) je dag in, zorg voor regelmaat</span></h2> <p>Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga om dezelfde tijd naar bed. Eet, ontspan, beweeg en werk op dezelfde tijdstippen. Maak goede afspraken over wat wel en niet mag, en wie wat doet. Beweeg voldoende. Vraag aan elkaar hoe het gaat, en of je wat voor iemand kan doen.</p> <h2>Uit je gevoelens en maak afspraken</h2> <p>Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat kinderen tekenen of hun gevoelens uitbeelden met speelgoed. Laat spanning niet tot onveilige situaties leiden. Zorg dat er afspraken zijn bij wie jij, je partner en/of je kinderen terecht kunnen als het uit de hand loopt.</p> <h2>Bespreek spanningen en ruzies</h2> <p>Praat ruzies uit, en vertel elkaar waar je je zorgen over maakt. Bespreek oplossingen: Wat maakt jou, je partner en/of je kinderen weer rustig?</p> <h2>Neem een time-out</h2> <p>Verlies je de controle? Tel tot 10. Adem diep in en uit. Neem afstand. Zoek een veilige plek. Ga bijvoorbeeld buiten een stukje wandelen, als dat kan en niemand thuis ziek is.</p> <h2>Zoek steun of hulp</h2> <p>Blijf contact houden met vrienden en familie. Praat met iemand die je vertrouwt. Bel of chat als je wil praten, iets wil vragen of iemand zoekt die naar je luistert:</p> <ul> <li><strong>Kinderen (8-18 jaar)</strong><br />Ga naar de <a href="https://www.kindertelefoon.nl/" title="ga naar site kindertelefoon">Kindertelefoon</a> of bel: 0800-0432<br /><br /></li> <li><strong>Jongeren</strong><br />Gebruik de chatfunctie via <a href="https://www.jouwggd.nl/" title="ga naar site ggd">JouwGGD.nl</a><br /><br /></li> <li><strong>Volwassenen</strong><br />Bezoek <a href="https://deluisterlijn.nl/" title="ga naar site luisterlijn">de luisterlijn</a> of bel 088 0767 000<br />Bezoek <a href="https://mindkorrelatie.nl/" title="ga naar site korrelatie">Mindkorrelatie </a>of bel 0900-1450<br />Een <a href="https://www.jouwggd.nl/" title="ga naar site ggd">jeugdgezondheidszorg-organisatie</a> in de buurt<br />Ouderen kunnen ook bellen met de <a href="https://www.anbo.nl/" title="ga naar site ANBO">ANBO</a> via 0348-466-666 of chatten met het <a href="https://www.ouderenfonds.nl/" title="ga naar site ouderenfonds">Nationaal Ouderenfonds.</a><br />Denk je eraan om jezelf pijn te doen, of aan zelfmoord? Bel 0900-0113 of chat met vrijwilligers op <a href="https://www.113.nl/" title="ga naar site 113">113.nl</a>.</li> </ul> <h2>Spreek je hulpverlener of Veilig Thuis</h2> <p>Kan je zelf geen oplossing voor het probleem bedenken? Neem dan contact op met je eigen hulpverlener, huisarts of met het sociale (wijk)team in de buurt. Je mag elke dag, 24 uur per dag, <a href="https://veiligthuis.nl/" title="ga naar site veilig thuis">Veilig Thuis</a> bellen op 0800-2000. Voor een luisterend oor en advies over de situatie waarover jij je zorgen maakt. Dit kan ook anoniem. Bij direct gevaar bel je 112.</p> <h2>Meer tips</h2> <p>Meer tips over oplopende spanningen vind je op:</p> <ul> <li><a href="https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/" title="ga naar site ik vermoed huiselijk geweld">Ik vermoed huiselijk geweld</a></li> <li><a href="https://www.nji.nl/" title="ga naar site nederlands jeugdinstituut">Nederlands Jeugdinstituut</a></li> <li><a href="https://www.movisie.nl/" title="ga naar site movisie">Movisie</a></li> <li><a href="https://www.ncj.nl/" title="ga naar site ncj">Nederlands Centrum Jeugdgezondheid</a></li> </ul> 2020-04-14 11:00:00 +0200 2020-04-14 10:48:51 +0200 2021-03-18 11:10:31 +0100 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft de Rijksoverheid financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. <p>De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u, als u in onze gemeente woont een aanvraag indienen.</p> <p>Op basis van deze tijdelijke regeling kunnen wij u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum bieden. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.</p> <p>Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.</p> <p>De regeling moet door de Rijksoverheid nog verder worden uitgewerkt en is nu dus nog niet van kracht. Wij nemen al wel aanvragen in behandeling, maar wij kunnen nu dus nog geen besluit nemen.</p> <h2><span>Aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers</span></h2> <p>Via het <a href="http://dloket.olst-wijhe.nl/burger/startform?id=IMO_GRC" title="Ga naar D- loket - aanvraagformulier tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer">digitale formulier</a> kunt u een aanvraag indienen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).</p> <h2>Infomatie vanuit Rijksoverheid</h2> <p>Uitgebreide informatie over alle maatregelen van het noodpakket banen en economie van de Rijksoverheid, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), vindt u op de site van de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen" title="Ga nar site Rijksoverheid">Rijksoverheid</a>.</p> <h2>Uw aanvraag</h2> <p>Tot slot willen wij u erop wijzen dat er zeer veel aanvragen worden ingediend. Als u al een aanvraag heeft ingediend, verzoeken we u dan ook om alleen bij grote spoed contact met ons op te nemen over deze regeling via <a href="mailto:inkomen@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail aar inkomen@olst-wijhe.nl">inkomen@olst-wijhe.nl</a>.</p> <p>Wij proberen de aanvragen zo spoedig mogelijk af te handelen, maar dit kost dus wel de nodige tijd. Graag uw begrip hiervoor.</p> 2020-03-27 14:55:00 +0100 2020-03-27 14:55:11 +0100 2020-04-16 17:21:01 +0200 Hulp nodig of hulp aanbieden? <p>Heeft u in deze coronacrisis tijd over en bent u bereid een ander te helpen? Dan is uw hulp erg welkom!</p> <p>De maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben grote gevolgen voor ons allemaal. We moeten minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar en sociaal contact zo veel mogelijk vermijden. Voor veel mensen heeft dit grote impact omdat zij voor een (groot) gedeelte afhankelijk zijn van de hulp van een ander. Bijvoorbeeld voor hulp bij de boodschappen, oppashulp of simpelweg een praatje om te voorkomen dat mensen vereenzamen. Daarom werkt ut Huus samen met haar partners De Kern, Wijz jongerenwerk en Evenmens om, daar waar mogelijk, mensen met elkaar in verbinding te brengen. Vrijwilligers dan ook van groot belang! Dus heeft u tijd over en bent u bereid om een ander te helpen? Laat dat dan weten via het telefoonnummer 0570 – 56 36 00 of <a href="mailto: welzijn@uthuus.nl" title="Stuur een mail naar ut huus">stuur een mail</a>. Ook als u zelf hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met ut Huus.</p> 2020-03-27 13:00:00 +0100 2020-03-27 13:19:41 +0100 2020-03-27 13:19:41 +0100 Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers De regeling extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. <p>Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. Op basis van deze tijdelijke regeling kan de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum bieden. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0570 of <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Mail naar gemeente">stuur een mail</a>.</p> <p> </p> 2020-03-20 13:00:00 +0100 2020-03-20 12:46:27 +0100 2020-03-27 14:56:23 +0100 Maatregelen gemeente in verband met coronavirus We volgen de landelijke richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. <p><span>Verder gelden de volgende afspraken:</span></p> <p><span></span></p> <ul> <li><span>We gaan door met onze dienstverlening, maar zonder huisbezoeken. Eenvoudige aanvragen voor ondersteuning proberen we telefonisch af te handelen. Het kan zijn dat meer complexe nieuwe ondersteuningsaanvragen wat langer gaan duren.</span></li> <li>De inloopmomenten in het gemeentehuis en Holstohus vervallen. Je kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Je kunt ons bellen om een afspraak te maken. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. De afspraken vinden alleen in Wijhe plaats. Belangrijk: blijf thuis bij klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.</li> <li>U kunt ook 24/7 terecht op onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl/" title="ga naar http://www.olst-wijhe.nl"><strong>website</strong></a><span> waar ook veel zaken online geregeld kunnen worden.</span></li> <li><span>Inloopspreekuren vervallen. Zowel die van onszelf (zoals inloopspreekuur financiële tegemoetkomingen en minimabeleid) als van andere organisaties (bijvoorbeeld inloopmomenten mantelzorgers)</span></li> <li><span>De gemeente gaat niet over de voorzieningen van zorgaanbieders. Volg hiervoor de aanwijzingen van uw eventuele zorgaanbieder op.</span></li> </ul> <p><span>Al deze maatregelen duren tot in elk geval 6 april 2020.</span></p> <p><span>De gemeente raadt inwoners aan om het landelijke advies te blijven volgen.</span></p> <h2><span>Heb je vragen over het coronavirus? Kijk dan op de site:</span></h2> <ul> <li>de <a href="https://www.ggdijsselland.nl/publiek/mijn-gezondheid/infectieziekten/het-nieuwe-coronavirus/" title="ga naar https://www.ggdijsselland.nl/publiek/mijn-gezondheid/infectieziekten/het-nieuwe-coronavirus/"><strong>GG</strong></a><strong><a href="https://www.ggdijsselland.nl/publiek/mijn-gezondheid/infectieziekten/het-nieuwe-coronavirus/" title="ga naar https://www.ggdijsselland.nl/publiek/mijn-gezondheid/infectieziekten/het-nieuwe-coronavirus/">D</a></strong></li> <li>het <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19" title="ga naar https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19"><strong>RIVM</strong></a></li> </ul> <p><span>Staat je vraag hier niet tussen?</span></p> <ul> <li><span>bel dan het landelijke publieksnummer 0800-1351 of;</span></li> <li>neem contact op met de GGD via het <a href="https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/contact-afdeling-infectieziektebestrijding/" title="ga naar https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/contact-afdeling-infectieziektebestrijding/"><strong>contactformulier</strong></a></li> </ul> <p> </p> 2020-03-17 15:00:00 +0100 2020-03-16 15:39:17 +0100 2020-03-17 15:07:18 +0100 Onafhankelijke cliëntondersteuning; wat houdt het precies in? Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Wij geven u graag antwoord op veel gestelde vragen. <p>Een cliëntondersteuner kan u helpen met informatie, advies, en bemiddeling bij de invulling van uw zorg of ondersteuning. Een cliëntondersteuner kan naast u staan en met u meedenken en meeluisteren tijdens een gesprek met één van onze medewerkers. In onze gemeente wordt deze ondersteuning geboden door twee professionele organisaties:  MEE IJsseloevers en Vriendendiensten. Zij bekijken samen met u wat er nodig is om verder te komen en antwoord te geven op uw vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het toegangsteam Wmo.</p> <p> </p> <br /> 2020-03-10 01:30:00 +0100 2020-03-05 13:11:39 +0100 2020-03-05 13:11:39 +0100 Wat is de reductieregeling? Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Elke week leest u op onze website het antwoord op een veel gestelde vraag. <h2><span>Wat is de Reductieregeling?</span></h2> <p>Is uw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u voor bepaalde kosten een bijdrage van ons krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten die samenhangen met sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten. Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is de bijdrage € 250,- per kalenderjaar. Heeft u geen echtgenoot/partner waarmee u samen een huishouden vormt? Dan kunt u een bedrag ontvangen van € 200,- per kalenderjaar. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kunt u een bedrag ontvangen van € 550,- per kalenderjaar. Hierbij geldt een inkomensgrens van 130%. U kunt de Reductieregeling voor 2019 <a href="https://www.olst-wijhe.nl/reductieregeling" title="Ga naar reductieregeling">aanvragen</a> tot en met 31 januari 2020.</p> <p>Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op de <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/" title="Ga naar website ondersteuning">website over Ondersteuning</a>.</p> 2020-01-22 10:00:00 +0100 2020-01-21 10:21:08 +0100 2020-01-21 10:22:36 +0100 Eigen bijdrage voor ondersteuning van de gemeente Voor sommige ondersteuning door de gemeente, zoals Wmo-maatwerkvoorzieningen of leerlingenvervoer, betaalt u een eigen bijdrage. <p><span><span>Wilt u meer weten over de <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/eigenbijdrage">eigen bijdrag</a>e of heeft u vragen?</span></span></p> <p>Kijk eens op de pagina <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/veelgesteldevrageneigenbijdrage" title="ga naar pagina veelgestelde vragen eigen bijdrage">Veelgestelde vragen Eigen bijdrage</a> of neem <a href="https://ondersteuning.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact">contact</a> met ons op.</p> 2020-01-10 10:00:00 +0100 2020-01-09 15:34:33 +0100 2020-01-09 15:34:33 +0100 Website Ondersteuning Welkom op de nieuwe website van Ondersteuning in Olst-Wijhe. <p>Op dit moment werken wij hard om de website te bouwen. Het kan voorkomen dat u soms een foutmelding krijgt of niet alles kunt vinden. Kunt u iets niet vinden neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je op de <a href="https://cjg.olst-wijhe.nl/contact" title="ga naar pagina contact">pagina Contact</a>.</p> <p>Kom in de loop van januari nog eens terug als deze website af is.</p> 2019-12-25 08:00:00 +0100 2019-12-25 13:22:14 +0100 2019-12-25 13:22:34 +0100 Spreekuur van Financiën de Baas Spreekuur Financiën de Baas is op vrijdag 1 juli in Olst gesloten. <p>Vanwege het Landelijk Congres Sociaal Raadslieden waarbij wij aanwezig zullen zijn is ons spreekuur op vrijdag 1 juli in Olst gesloten</p> 0022-06-15 13:30:00 +0019 2022-06-15 13:38:36 +0200 2022-06-15 13:38:36 +0200