Werken volgens de bedoeling

Wij bieden inwoners ondersteuning op grond van verschillende wetten in het sociaal domein. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Heb je een hulpvraag? Dan kijken we met je naar het effect wat we samen willen bereiken en of dit past binnen de doelstelling van de wetten.

Allereerst wordt er gekeken naar wat er nodig is en vervolgens hoe dit te realiseren. Tot slot komt de juridische toets. Hiervoor hebben wij alle spelregels binnen de verschillende wetten vastgelegd in één verordening. We kijken dus samen met jou naar het totale resultaat wat we willen bereiken in plaats vanuit één wet.

Hulp nodig of meer weten? Kijk dan op ondersteuning.olst-wijhe.nl.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen