Over deze site

De gemeente Olst-Wijhe is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen ons best dat de informatie klopt en actueel is.

Verkeerde informatie?

Wij doen ons best om alle informatie goed weer te geven. Toch kan het gebeuren dat er verkeerde of verouderde informatie op de website staat. Wilt u het ons laten weten als er iets niet klopt op de website? Met uw hulp kunnen wij de website verbeteren. U kunt ons hierover bellen of mailen. Binnen 2 werkdagen behandelen wij uw melding en ondernemen wij zo nodig actie.

Beantwoording e-mail

Als u ons een vraag e-mailt naar gemeente@olst-wijhe.nl, dan reageren wij binnen 2 werkdagen. Op meer complexe vragen ontvangt u in ieder geval binnen 10 werkdagen een (voortgangs)bericht. Geeft de inhoud (in verband met wettelijke procedures en termijnen) aanleiding om uw (aan)vraag formeel te registreren, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging van ons. U krijgt vervolgens antwoord per brief. Voor (aan)vragen die wij registreren, geldt een wettelijke afhandeltermijn die per (aan)vraag verschilt. Wij gebruiken geen e-mail voor het verzenden van besluiten of het sluiten van overeenkomsten.

Servicenormen

Voor de afhandeling van (aan)vragen zijn onze servicenormen leidraad. Wij passen deze regelmatig aan, bijvoorbeeld omdat we nieuwe inzichten hebben of omdat er nieuwe wetgeving is. Wij nemen uw opmerkingen over onze dienstverlening ter harte. Heeft u een verbetersuggestie, dan horen wij dat graag. Dit kan via ons klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0570 of per e-mail.

Privacy

Voor onze website en subsites hanteren wij de privacyregels. Samengevat houden deze regels in, dat wij informatie die u ons geeft vertrouwelijk behandelen. Gegevens over u of uw adres worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Lees de volledige privacyverklaring.

Toegankelijkheid

Wij voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Dit betekent dat onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk is voor verschillende doelgroepen. Lees onze toegankelijkheidsverklaring.

Voorleesfunctie

Onze website is voorzien van een voorleesfunctie (ReadSpeaker). Hiermee kan de content van onze website hardop voorgelezen worden. Op ieder online apparaat, waar u ook bent, wordt met één klik de pagina voorgelezen, terwijl de tekst wordt gemarkeerd om het meelezen te vergemakkelijken. Om de voorleesfunctie te gebruiken hoeft u niets te downloaden. Bekijk ook de uitleg over deze voorleesfunctie.

Beveiliging

Wij vinden de beveiliging van onze systemen erg belangrijk. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in 1 van onze systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek ontdekt, horen wij dit graag van u, zodat wij snel maatregelen kunnen nemen. Hoe u dit kunt melden en welk beleid wij hanteren, leest u op Responsible Disclosure.

Hulp

Heeft u een vraag over de website of hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met ons webteam.

Deel dit
Mail
Bellen