Centrum voor Jeugd en Gezin en Toegangsteam Jeugd

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien.

Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. Ouders zijn hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor, maar zij staan er niet alleen voor. Wanneer ouders en/of kinderen problemen hebben en zij komen er met hun netwerk niet uit, is het belangrijk dat ze snel de juiste ondersteuning krijgen. In Olst-Wijhe is het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe (CJG) het eerste aanspreekpunt voor vragen over opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar. Het CJG bestaat in de gemeente Olst- Wijhe uit:

De professionals van het CJG werken nauw samen met huisartsen, de kinderopvang, de basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Waar regel je het?

Op de website van het CJG vindt u informatie over wat het CJG voor u kan betekenen. Er staat bijvoorbeeld informatie over (opvoed)cursussen in de gemeente en over het wekelijkse inloopspreekuur. Ga voor meer informatie naar de website van het CJG.

Toegangsteam Jeugd gemeente

Voor meer complexe opvoed- en opgroeivragen waar specialistische hulp voor nodig is, kunt u contact opnemen met of verwezen worden naar het Toegangsteam Jeugd van de gemeente.

De consulent van het Toegangsteam Jeugd brengt samen met u in kaart wat er aan de hand is en wat er nodig is. De jeugdconsulent neemt ook contact op met andere belangrijke personen voor uw kind, zoals de leerkracht en de huisarts. De informatie uit deze gesprekken wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan wordt beschreven wat de zorgen zijn, wat er goed gaat en wat er zou moeten gebeuren. Ook wordt beschreven wie wat gaat doen. Als blijkt dat de ondersteuning van uw netwerk en het CJG onvoldoende is, dan betrekt het Toegangsteam Jeugd er, in overleg met u, een specialistische jeugdhulpaanbieder bij  die u en uw kinderen verder kan helpen. De jeugdconsulent blijft aanspreekpunt voor u en betrokken hulpverleners totdat de resultaten zijn bereikt en de hulp kan worden afgesloten. De jeugdconsulent sluit onder andere aan bij start- en evaluatiegesprekken.

Jeugdconsulenten

De jeugdconsulenten van het Toegangsteam Jeugd hebben een opleiding en achtergrond in de jeugdhulpverlening en zijn allemaal geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional bij Jeugdstem. Dit betekent dat de medewerkers zich houden aan de beroepscode voor de jeugdzorgwerkers en dat zij zich regelmatig bijscholen.

Zorg in Natura of PGB

De gemeente Olst-Wijhe koopt samen met 11 gemeenten in de regio IJsselland jeugdhulp in. Op Jeugdhulp IJsselland (steunwijzer.nl) staan de specialistische jeugdhulpaanbieders waarmee we samenwerken. Dit noemen we zorg in natura (ZIN). Als u een verwijzing heeft via het Toegangsteam Jeugd of via de huisarts, een medisch specialist of een jeugdbeschermer zijn er voor u geen kosten voor de hulp.

Als u een andere jeugdhulpaanbieder nodig denkt te hebben dan wij hebben ingekocht, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden.

Klacht of bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit van het Toegangsteam Jeugd, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen als u zich onprettig behandeld voelt.

U kunt ook contact opnemen met Jeugdstem. Jeugdstem is een onafhankelijke stichting. Zij informeert, adviseert en ondersteunt iedereen die vragen of klachten heeft over jeugdhulp. U kunt bij Jeugdstem terecht met vragen en/of klachten over alle organisaties en instellingen die met jeugdhulp en jeugdzorg te maken hebben. De ondersteuning van de vertrouwenspersonen van Jeugdstem is gratis.

Waar regel je het?

U bereikt het Toegangsteam Jeugd iedere werkdag via telefoonnummer 14 0570. U kunt ook mailen naar het Toegangsteam Jeugd via toegangsteamjeugd@olst-wijhe.nl.

Spoedgevallen

ls er sprake is van acute onveiligheid, bel dan met de politie via telefoonnummer 112.

Bent u al bekend bij een zorginstelling, neem dan bij een crisissituatie binnen en buiten kantoortijden contact op met de bereikbaarheidsdienst van deze instelling. Kijk op de website van de zorginstelling voor het telefoonnummer.

Bent u nog niet bekend bij een zorginstelling? Binnen kantoortijden kunt u in geval van een crisissituatie contact opnemen met het Toegangsteam Jeugd via telefoonnummer 14 0570. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis IJsselland, telefoonnummer 0800 - 2000. Een medewerker van Veilig Thuis staat u telefonisch te woord, geeft advies en komt, zo nodig, naar u toe.

Deel dit
Mail
Bellen