Huiselijk geweld en mishandeling

Geweld hoort nergens thuis!

Hoe eerder er wordt ingegrepen bij huiselijk geweld, ouderenmishandeling en/of kindermishandeling, hoe groter de mogelijkheden zijn om het geweld te stoppen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in actie komen als zij (vermoeden) dat zich ergens huiselijk geweld voordoet.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en/of kindermishandeling. Veilig Thuis biedt slachtoffers, daders en omstanders deskundige hulp en advies. Veilig Thuis biedt ook ondersteuning aan professionals. De hulpverleners van Veilig Thuis bieden een luisterend oor, beantwoorden vragen en geven advies. Naar aanleiding van een melding verwijzen zij door naar de juiste zorgaanbieders. Zo nodig kunnen zij ook de politie of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Doordat één organisatie verantwoordelijk is voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is er meer samenhang in de begeleiding van gezinnen. Dat is prettig voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers van geweld én professionals die ermee te maken krijgen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Iedere organisatie die werkzaam is in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulp en justitie is wettelijk verplicht om met de meldcode te werken. Dit geldt dus ook voor de jeugd- en Wmo-consulenten van de gemeente en voor de leerplichtambtenaar.

Waar regel je het?

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld, ouderen- of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? Dan kunt u bellen naar het landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis 0800 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Meer weten?

De website Ik vermoed huiselijk geweld geeft informatie die u kan helpen wanneer u denkt dat er huiselijk geweld plaatsvindt in uw omgeving. Hier vindt u onder andere tips om huiselijk geweld te signaleren, en welke vervolgstappen u het beste kunt nemen.

Deel dit
Mail
Bellen