Kwaliteit en Toezicht Wmo

In de Wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat gemeenten toezicht moeten houden op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de ondersteuning. In Olst-Wijhe vindt het toezicht op de Wmo op verschillende manieren plaats. 

Toezicht op kwaliteit

Allereerst hebben gecontracteerde zorgaanbieders zelf de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de ondersteuning. De GGD IJsselland verzorgt in opdracht van de gemeente Olst-Wijhe het toezicht op de kwaliteit van de geleverde Wmo-zorg. Dit kan zorg zijn die geleverd wordt door een aanbieder die een contract heeft met de gemeente of een aanbieder die via een persoonsgebonden budget door een client wordt ingehuurd.

De toezichthouders van de GGD doen thematische en signaalgestuurde onderzoeken. Daarnaast doen zij ook onderzoeken naar aanleiding van meldingen van incidenten en calamiteiten. Zorgaanbieders moeten een calamiteit en/of geweldsincident, dat te maken heeft met een voorziening, melden bij GGD IJsselland.

Meer informatie over het toezicht door de GGD of het melden van een calamiteit of geweldincident vindt u op de website van de GGD IJsselland.

Openbaarmaking rapporten Toezicht Wmo

De toezichthouder van GGD IJsselland plaatst rapporten die zijn opgemaakt na toezichtbezoeken aan zorgaanbieders, op de website van GGD IJsselland. Dit geldt voor onderzoeken vanaf 1 april 2020. Het gaat om rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van signaalgestuurd toezicht en thematisch toezicht. Meer informatie en publicaties vindt u op de website van de GGD IJsselland.

Deel dit
Mail
Bellen