Meldpunt Bijzondere Zorg Deventer (BZT)

Het Meldpunt Bijzondere Zorg Deventer ( BZT) helpt mensen die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn en die om verschillende redenen geen zorg (meer) ontvangen. Bijvoorbeeld iemand die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, overlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat zien.

Signaleert u problemen of maakt u zicht zorgen over iemand uit uw omgeving? Dan kunt u dit melden bij Meldpunt Bijzondere Zorg Deventer (BZT). Het meldpunt is gratis bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 8778 771.

Deel dit
Mail
Bellen