Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor alle inwoners. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Eventueel met hulp van vrienden, familie of bekenden. En als dat niet volledig kan, is er aanvullende ondersteuning vanuit de gemeente.

Hoe werkt het

Eerst kijken we samen met u naar oplossingen via de algemene voorzieningen die onze gemeente kent, zoals welzijnsvoorzieningen, activiteiten, maatschappelijk werk en/of collectief vervoer. Voor ingewikkelde en zware zorgvragen kijken we we naar maatwerk, bijvoorbeeld een vorm van begeleiding, wanneer er sprake is van een ernstige verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. De gemeente bekijkt samen met de helpvrager welke ondersteuning het beste aansluit.

Ondersteuning

Op deze website vindt u tips en informatie over meedoen in de samenleving. U leest bijvoorbeeld meer over welzijnsvoorzieningen, activiteiten, maatschappelijk werk en collectief vervoer. Typ uw zoekvraag in de zoekbalk en u vindt direct tips en informatie. Wilt u direct ondersteuning aanvragen? Dat kan via ons digitaal loket Ondersteuning.

Toegangsteam

De gemeente heeft een team van consulenten dat precies weet waar welke zorg of ondersteuning te verkrijgen is. Een team dat de voorwaarden hiervoor goed kent en de hulpvrager daarbij helpt. Het toegangsteam bestaat uit het jeugd- en Wmo-team. Het Jeugdteam is er voor kinderen tot 18 jaar en het Toegangsteam Wmo voor mensen van 18 jaar en ouder. Het Toegangsteam Wmo behandelt uw melding voor ondersteuning.

Cliëntondersteuning

Soms is niet helemaal duidelijk met welke hulp u het beste geholpen bent. Het kan ook zijn dat u het moeilijk vindt om dat duidelijk te maken in het gesprek met bijvoorbeeld iemand van het toegangsteam. Het is prettig om zulke gesprekken met iemand erbij te voeren. De ervaring leert dat de meeste mensen graag iemand uit hun eigen netwerk meevragen, zoals een familielid, vrienden, of buren.

Wilt u liever ondersteuning van een onafhankelijk persoon hebben buiten uw netwerk, dan kan een cliëntondersteuner u helpen om ondersteuningsvragen duidelijk te krijgen. Deze persoon neemt het niet van u over. U doet het gesprek zelf, maar krijgt ondersteuning erbij. In Olst-Wijhe bieden MEE en Stichting Vriendendiensten onafhankelijke cliëntondersteuning.

Deel dit
Mail
Bellen