ZIN of pgb?

Wanneer je in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen: Zorg In Natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg In Natura (ZIN)

De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders een contract. Deze zorgaanbieders kunnen de ondersteuning bieden die voor jou nodig is. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de ondersteuning en betaalt de kosten direct aan de zorgaanbieder. Je kunt zelf een keuze maken uit de lijst met zorgaanbieders om vervolgens afspraken te maken over de dagen en/of tijden waarop je ondersteuning nodig hebt.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Bij een persoonsgebonden budget bepaal je zelf bij wie je de zorg of voorziening inkoopt. Je hebt de regie over je eigen zorg. Je zoekt zelf je zorgverleners uit, sluit contracten met ze af, maakt een planning en regelt de betalingen. Daarmee ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning die je ontvangt en de bijbehorende administratie.

Keuze voor een pgb

Als je kiest om de ondersteuning te regelen met een pgb, dan vragen wij je om het pgb-plan in te vullen. In dit budgetplan motiveer je de keuze voor een pgb en beschrijf je hoe dit er concreet uit gaat zien. Het pgb-plan verstuur je (eventueel samen met het ondertekende ondersteuningsplan) naar de consulent van het Toegangsteam Wmo. De consulent bekijkt of je alles juist hebt ingevuld en of het pbg-plan past bij het ondersteuningsplan. Zodra de consulent akkoord is, ontvang je een bevestiging (beschikking) met daarin de definitieve hoogte van het pgb.

Twijfel je of een pgb wat voor je is? Op de website van pgb test kun je een vragenlijst invullen. De uitkomsten geven je inzicht in wat er komt kijken bij het beheren van een pgb.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB beheert je pgb-budget en heeft daarvoor een zorgovereenkomst nodig. Wij adviseren je om een voorbeeld van de SVB te gebruiken. Wij controleren de overeenkomst samen met de SVB. Na goedkeuring kun je het pgb gebruiken.

Eigen bijdrage

Voor sommige vormen van ondersteuning wordt een eigen bijdrage gevraagd. Zie voor meer informatie onze pagina over de eigen bijdrage.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Pgb-plan  pdf 173,5 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen