Kinderen of ouders met zorgtaken

(Jonge) mantelzorgers zijn belangrijk!

Er zijn veel mensen die opgroeien met een ouder, een partner, kind, familielid of vriend die zorg nodig heeft omdat deze persoon een chronische ziekte heeft, (verstandelijke) beperkt is of op een andere manier hulpbehoevend is. We spreken dan van mantelzorg. Mantelzorg kan variëren van boodschappen doen, oppassen, vervoer, een gesprek en huishoudelijk werk tot 24 uur per dag intensieve zorg verlenen.

Ook kinderen zijn mantelzorger als zij opgroeien met een chronisch zieke ouder of met een zusje of broertje met een enkel- of meervoudige beperking, een vorm van autisme (ASS-problematiek), ADHD, enzovoort. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven.

(Jonge) mantelzorgers vervullen een belangrijke rol. Daarom zijn we zuinig op hen. De gemeente Olst-Wijhe investeert, in nauwe samenwerking met Evenmens, veel in de ondersteuning van (jonge) mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.

Meer weten? Ga voor meer informatie naar www.evenmens.nl

 

Deel dit
Mail
Bellen