Ondersteuning bij dagelijkse bezigheden

Soms lukt het niet om op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw dagelijkse taken allemaal te doen. Dan helpt begeleiding daarbij.

Dagelijkse activiteiten

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden, zoals:

  • wassen en aankleden
  • boodschappen doen
  • de rekeningen betalen
  • het huishouden doen
  • van alles regelen
  • naar sporten of andere activiteiten gaan
  • dagelijkse zorg voor kinderen

Soms lukt het niet op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren om dit allemaal te doen of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Daar kunnen veel oorzaken voor zijn.

Als u hiermee geholpen wilt worden, kunt u een afspraak maken met het Wmo-loket van de gemeente. Samen met u bekijken wij welke oplossing past in uw situatie. Begeleiding is er op gericht dat u de dagelijkse zaken weer zelf kunt doen en regelen. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Waar regelt u het?

U kunt contact opnemen met de gemeente. U kunt ook online uw vraag doorgeven.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Een van onze medewerkers bespreekt uw situatie met u in het keukentafelgesprek. U bespreekt samen waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En hoe u dit zelf misschien al heeft geprobeerd op te lossen. Tijdens het gesprek maakt u samen met de medewerker een plan waar in staat of u ondersteuning nodig heeft. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Soms is het prettig om een keukentafelgesprek niet alleen te voeren. U kunt een familielid of andere naaste meenemen, maar ook gebruikmaken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Meer weten?

Heeft u vragen over begeleiding?

Deel dit
Mail
Bellen