Peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie

Goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en een goede start op de basisschool.

Wij vinden het belangrijk dat alle peuters uit Olst-Wijhe naar de kinderopvang of het peuterwerk gaan. Goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start op de basisschool. Peuterwerk is de eerste stap in de richting van de grote wereld en een ideale plek voor peuters om andere kinderen te ontmoeten. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar? Dan mag hij of zij naar de peuteropvang.

In de gemeente Olst-Wijhe wordt op vier plekken peuteropvang aangeboden; in Wijhe bij Kindercentrum de Bieënkorf en in Olst en Wesepe bij locaties van Kinderopvang KOOS.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand is er het programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel is om peuters vanaf 2,5 jaar met een taalachterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Bij VVE bezoekt uw kind 4 dagdelen per week de peuteropvang. Uw kind leert dan spelenderwijs de taal.

Indicatie en kosten

Kosten van Peuterwerk

Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan betaalt de gemeente Olst-Wijhe de opvang van uw kind.  U betaalt dan wel een inkomensafhankelijke bijdrage; dit loopt via de kinderopvangorganisatie.

Kosten van VVE

De jeugdarts van de GGD bepaalt of uw kind voor VVE in aanmerking komt. Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan betaalt de gemeente de opvang van uw kind. U betaalt dan wel een lage eigen bijdrage; dit loopt via de kinderopvangorganisatie.

 

Deel dit
Mail
Bellen