Carbidschieten

Het carbidschieten is een echte traditie op oudjaarsdag. Om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er zo min mogelijk overlast ontstaat, gelden er regels waar iedereen zich tijdens het carbidschieten aan moet houden. 

Meldingsformulier

Wil je op oudejaarsdag carbidschieten? Dan moet je een melding doen bij de gemeente via het meldingsformulier.

Hou je aan de volgende regels:

 • Carbidschieten binnen de bebouwde kom? Je mag alleen bussen met een maximale inhoud van 1 liter gebruiken. Daarbij mag je niets doen of nalaten waardoor er gevaar, schade of hinder voor anderen of voor de omgeving ontstaat.
 • Carbidschieten buiten de bebouwde kom? Je mag alleen melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter gebruiken. Daarbij mag je niets doen of nalaten waardoor er gevaar, schade of hinder voor anderen of voor de omgeving ontstaat.

Je mag schieten:

 • op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing; 
 • op een afstand van ten minste 300 meter van zorginstellingen;
 • op een afstand van ten minste 300 meter van boerderijen en andere plekken waar dieren worden gehouden;
 • op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
 • Je mag schieten in de tegenovergestelde richting van de dichtstbijzijnde woningen. 
 • Het vrij schootsveld is minimaal 75 meter. Hierin mogen geen verharde openbare weg of verharde paden liggen.
 • Binnen een straal van 100 meter rond de plaats waar je carbidschiet, mag je niet meer dan tien bussen gebruiken of gebruiksklaar hebben staan. 
 • De bussen zijn stevig verankerd in de bodem of in een frame, of op andere wijze zodat terugslag wordt voorkomen.
 • Er wordt geschoten door een persoon van 16 jaar of ouder, welke niet onder invloed van alcohol en/of drugs verkeerd en onder toezicht van één of meerdere personen van 18 jaar of ouder. Deze dienen de eigen veiligheid en die van het publiek te waarborgen.
 • Vindt het carbidschieten plaats na zonsondergang, dan dient het schietterrein goed te worden verlicht. 
 • Je mag geen busdeksels gebruiken met carbidschieten. Een voetbal is bijvoorbeeld een veilige optie.

Wees een Bewust Oplettende Carbid Knaller (BOCK)

 • Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te  beschermen. Dit geldt ook voor jouw mede-carbidknaller. 
 • Zorg dat je genoeg blusmiddelen hebt. Zoals zand om te doven, water om te koelen en een blusdeken. 
 • Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem.
 • Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel.
 • Zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan schieten.
 • Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat.
 • Ga nooit op de bus zitten.
 • Zorg dat jouw mede-carbidknaller op veilige afstand van de melkbus en van jou staat. 

Evenement? 

Als je een feest of festiviteiten organiseert rondom het carbidschieten, dan moet je een evenementenvergunning aanvragen.

 

Heb je vragen over carbidschieten?

Deel dit
Mail
Bellen