Collectevergunning

Er kunnen verschillende personen bij je aan de deur komen voor de verkoop van producten of het ophalen van geld of goederen voor een goed doel. Deze inzameling of verkoop kan venten, colportage of collecteren zijn. Het venten en het uitoefenen van colportage is vergunningvrij. Voor het collecteren kan een vergunning nodig zijn.

Venten

Venten is het te koop aanbieden van producten aan de deur. Denk hierbij aan de verkoop van appels, bloemen of oliebollen door de plaatselijke sportvereniging. Verenigingen hoeven hiervoor geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen bij de gemeente. Zij mogen ook zelf bepalen in welke periode zij hun producten verkopen. Dit betekent dat er in één week meerdere verkoopacties kunnen zijn. 

Colportage

Colportage is wanneer een persoon beroepsmatig leningen aanbiedt of goederen/diensten verkoopt aan de deur of op straat. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een energiecontract of een stofzuiger. Colportage valt onder venten en ook dit is vergunningvrij.

Collecteren

Collecteren is de inzameling van geld of goederen. De opbrengst van de collecte gaat naar een goed doel. Een collectant moet kunnen laten zien dat hij aan de organisatie is verbonden, bijvoorbeeld door een identiteitsbewijs. In sommige gevallen verleent de gemeente een vergunning voor het houden van een collecte. Wanneer een inzameling in besloten kring of door een instelling met een CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving) wordt gehouden is geen vergunning nodig. Een overzicht van de collectanten vindt je via het collecterooster van het CBF. Je hoeft dan alleen nog het jaartal aan te klikken.

DigiDDigitaal regelen
Vraag online een collectevergunning aan met behulp van je DigiD inloggegevens. Nadat je een collectevergunning hebt aangevraagd, ontvang je een bevestiging.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een collectevergunning aanvragen. Gebruik hiervoor het Pdf document Aanvraagformulier collectevergunning.

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van jouw aanvraag om jouw persoonsgegevens via een online formulier. Wil je meer weten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerkingen van jouw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Het aanvragen van een collectevergunning is gratis. 

Wij hebben 8 weken de tijd om te beslissen op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  • De collectanten zijn vrijwilligers, minimaal 16 jaar (indien jonger, onder begeleiding van een volwassene). 
  • Een collectant heeft een identificatiebewijs van de collecterende organisatie bij zich.
  • De opbrengst van de collecte is volledig voor het goede doel. 
  • Er mag alleen gecollecteerd worden met gesloten en verzegelde collectebussen en/of intekenlijsten, waarop duidelijk de naam en/of het doel van de collecterende organisatie staat vermeld. 
  • Er mag alleen gecollecteerd worden van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Zij geven het keurmerk ‘de Erkenning’ uit aan goede doelen die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Deze Erkende Goede Doelen mogen het 'Erkend Goed Doel'- logo voeren, waarmee donateurs weten dat de zaken op orde zijn.

 

Heb je vragen over een collectevergunning?

Deel dit
Mail
Bellen