Gehandicaptenparkeerkaart

Om gebruik te mogen maken van een gehandicaptenparkeerplaats heeft u een gehandicaptenparkeerkaart nodig. Een gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

Er bestaan verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten.

Gehandicaptenparkeerkaart, bestuurderskaart
Als u gehandicapt bent en zelf autorijdt, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, type bestuurderskaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart. . Een bestuurderskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken.

Gehandicaptenparkeerkaart, passagierskaart
Als u gehandicapt bent en continu afhankelijk bent van vervoer door anderen, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, type passagierskaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een passagierskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken.

Gehandicaptenparkeerkaart, instellingenkaart
Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen de instellingen de bewoners samen vervoeren. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

Verlengen
Als u al een gehandicaptenparkeerkaart hebt, vergeet uw kaart niet op tijd te verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt aan.

DigiDDigitaal regelen
Vraag online een gehandicaptenparkeerkaart aan met behulp van uw DigiD inloggegevens. Nadat u het formulier hebt ingevuld, ontvangt u een bevestiging.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Aan de balie regelen
U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij het klantcontactcentrum. Neem een pasfoto mee.

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van uw aanvraag om uw persoonsgegevens via een online formulier. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerkingen van uw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Een gehandicaptenparkeerkaart kost € 92,45. Een verlengingsaanvraag (zonder medisch onderzoek) kost € 12,40. Blijkt dat bij uw verlengingsaanvraag medisch advies noodzakelijk is? Dan betaalt u € 92,45. Ook wanneer uw aanvraag negatief beoordeeld wordt, betaalt u € 80,05.

De kosten voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart type instellingenkaart zijn € 12,40.

U kunt de kosten bij het ophalen van uw kaart bij onze balies voldoen.

Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart handelen wij doorgaans binnen 2 tot 4 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 8 weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden bestuurderskaart
Voor een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder gelden onderstaande voorwaarden:

  • u hebt ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (langer dan 6 maanden);
  • u bent met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Voorwaarden passagierskaart
Voor een gehandicaptenparkeerkaart type passagier geldt naast de regels voor een bestuurderskaart een aanvullende voorwaarde:

  • u bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder die u vervoert.

Voorwaarden verlenging
Hebt u al een gehandicaptenparkeerkaart en wilt u deze kaart verlengen? Dan zoeken wij eerst uw dossier erbij. Kunnen wij uit uw dossier opmaken dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, dan kunnen wij de keuring achterwege laten.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij een eerste aanvraag zijn wij verplicht om een onafhankelijk medisch onderzoek uit te laten voeren. Bij een verlengingsaanvraag kunnen wij bij voldoende duidelijkheid besluiten om het onderzoek achterwege te laten. Het medisch onderzoek wordt in onze gemeente uitgevoerd door A-REA. A-REA neemt in dat geval contact met u op, om een afspraak te maken. De arts van A-REA beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw beperkingen of ziekte en bepaalt of u in aanmerking kunt komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Heeft u vragen over een gehandicaptenparkeerkaart?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen