Omgevingsvergunning - Gebouw of woning slopen

Je mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. Je moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. In sommige gevallen moet je een omgevingsvergunning aanvragen.
 
Wil je een monument slopen? Dan moet je altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Lees hiervoor Monument verbouwen of slopen .
 

Direct regelen

Je doet de melding via het Omgevingsloket. Wil je zeker weten of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

Je doet de melding minimaal 4 weken voordat je met het sloopwerk begint. Soms kun je de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit. 

Het doen van een melding is gratis.

Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan betaal je legeskosten. De hoogte van de leges is afhankelijk van je aanvraag. Kijk voor meer informatie op Overheid.nl.

Je doet de melding minimaal 4 weken voordat je met het sloopwerk begint. Soms kun je de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

Je bent verplicht een melding te doen als je:
  • meer dan 10 m3 sloopafval hebt;
  • asbest gaat verwijderen.

Bij de reguliere procedure

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken nadat je het besluit over je aanvraag hebt. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure

Je kunt een zienswijze indien tegen de ontwerp omgevingsvergunning op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na publicatie van de ontwerp omgevingsvergunning.
Ben je het daarna niet eens met de uitspraak? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
Ben je het daarna nog niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan heb je nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Heb je vragen ?

Deel dit
Mail
Bellen