Omgevingsvergunning, overdragen

Heb je voor bouwen of verbouwen een omgevingsvergunning op jouw naam staan, maar gaat deze omgevingsvergunning voor een ander persoon gelden? Dan kun je de vergunning op een andere naam laten zetten. Bijvoorbeeld je hebt een vergunning aangevraagd voor een aanbouw van jouw huis. Maar je gaat verhuizen voordat je begonnen bent met de verbouwing. Je kunt dan de omgevingsvergunning op de naam van de nieuwe eigenaar zetten.

Schriftelijk regelen

Vermeld de volgende gegevens bij het overdragen van de omgevingsvergunning:

  • Naam en adres van degene die de vergunning nu heeft.
  • Naam en adres van degene die de vergunning moet krijgen.
  • Waarvoor je de omgevingsvergunning heeft (activiteit).
  • Het kenmerk van de omgevingsvergunning.
  • Het tijdstip waarop de omgevingsvergunning zal overgaan op de andere persoon.

 Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan betaal je legeskosten. De hoogte van de leges is afhankelijk van je aanvraag. Kijk voor meer informatie op Overheid.nl. 

Binnen 6 weken krijg je bericht dat de omgevingsvergunning is overgedragen.

Het overdragen van de omgevingsvergunning is een administratieve handeling en geen inhoudelijk besluit. Je kunt daarom geen bezwaar maken tegen de wijziging.

Meld minimaal een maand van tevoren dat je een omgevingsvergunning wil overdagen.

Heb je vragen over een omgevingsvergunning?

Deel dit
Mail
Bellen