Openbaar groen, onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen, zoals:

Wij hanteren drie onderhoudsniveaus van het openbaar groen:

Hoog onderhoudsniveau
Dit onderhoudsniveau is van toepassing op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Normaal onderhoudsniveau
Dit onderhoudsniveau is van toepassing op winkelstraten en woonwijken in alle kernen en houdt in dat naast het maaien van de bermen, ook het gras wordt gemaaid en het onkruid in de plantsoenen minimaal wordt bestreden.

Laag onderhoudsniveau
Dit onderhoudsniveau is van toepassing op het buitengebied en houdt in dat de bermen gemaaid worden.

De werkwijze kan verschillen door de plaatselijke situatie. Er wordt op verschillende manieren gemaaid, namelijk:

  • Maai-zuigcombinatie
    Hierbij wordt het maaisel tijdens het maaien opgezogen en afgevoerd (vooral buiten de bebouwde kom).
  • Maaien en afvoeren
    Hierbij blijft het maaisel tijdelijk in de berm liggen, zodat kruiden hun zaden kunnen laten vallen. Dit zorgt voor verschraling van de berm en wordt enkel uitgevoerd op locaties met ecologisch waardevolle bermen.

De gemeente heeft voor de aanleg en het onderhoud van het groen en de bomen een beleidsplan vastgesteld. Hierin staat vermeld aan welke kwaliteitseisen het groen moet voldoen.

Je kunt online een melding maken over groenonderhoud.

Heb je vragen over groenonderhoud?

Voor spoedklachten (zoals een gevaarlijke situatie) buiten kantooruren kun je contact opnemen met Gebra Infra B.V., via telefoonnummer 0570-568082. Dit is het algemene storingsnummer voor calamiteiten buiten kantooruren.

Deel dit
Mail
Bellen