Overlijden, aangifte

Als er iemand in jouw omgeving is overleden, moet je aangifte doen bij de gemeente. Je doet de aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Kun je zelf geen aangifte doen? Vraag of de uitvaartondernemer het voor je doet. Als je aangifte hebt gedaan, krijg je toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast en de gemeente maakt een overlijdensakte op.

Is iemand in jouw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen je helpen. Je moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. Je hebt hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.

eHerkenningDigitaal regelen

 Alleen uitvaartondernemers die bij ons bekend zijn, kunnen online aangifte van een overlijden doen met behulp van eHerkenning. Nadat je aangifte hebt gedaan van een overlijden, ontvangt je een bevestiging. Ben je als uitvaartondernemer nog niet bekend bij ons? Meld je dan bij Publiekszaken.
Ben je geen uitvaartondernemer? Dan kan je aangifte van een overlijden bij onze balie regelen.

Aan de balie regelen

Je kunt een overlijden ook aangeven bij Publiekszaken. Maak hiervoor online een afspraak Neem onderstaande documenten mee:

  • het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS. Hierin is een formulier gevoegd waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt);
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer;
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie;
  • als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige;
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding;
  • eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden.

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.

Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.

Je mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.

Wilt je de overledene eerder begraven? Dan heb je toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.

Je doet aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden met behulp van het aangifteformulier overlijden. Doe dit voor de begrafenis of crematie tijdens openingstijden van Publiekszaken.

Heb je vragen over het aangeven van een overlijden?

Deel dit
Mail
Bellen