Reclamefonds sport

Sportverenigingen die grootgebruiker zijn van Sporthal De Hooiberg in Olst kunnen een subsidie aanvragen voor het Reclamefonds sport. Georganiseerde incidentele activiteiten of evenementen die gelieerd zijn aan Sporthal De Hooiberg komen hiervoor in aanmerking. De activiteit moet voldoen aan vastgestelde criteria.

Als grootgebruiker van Sporthal De Hooiberg of gezamenlijk met andere gebruikers kun je subsidie aanvragen voor een activiteit die je wil organiseren.

Digitaal regelen
Vraag online een subsidie Reclamefonds sport aan. Nadat je jouw aanvraag hebt verstuurd, ontvang je een bevestiging.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een subsidie Reclamefonds sport aanvragen. Je kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van Pupliekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een subsidie Reclamefonds sport aanvragen. Vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen en eerst telefonisch een afspraak te maken. 

Dien jouw aanvraag voor het Reclamefonds sport tenminste 6 weken voor aanvang van de activiteit bij ons in. Je ontvangt binnen 4 weken een beslissing op jouw verzoek.

In de beleidsregels Reclamefonds sport staan de criteria verder uitgewerkt. 

Ben je het niet eens met onze beslissing op jouw verzoek? Dan kun je bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe je dit kunt doen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een subsidie Reclamefonds sport? Vul dan het informatieformulier subsidies in. Je ontvangt van ons een reactie of je mogelijk voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komt.

Heb je vragen over een subsidie Reclamefonds sport?

Deel dit
Mail
Bellen