Tegemoetkoming kosten medisch afval

Ieder huishouden in Olst-Wijhe scheidt het afval in grondstoffen, zoals plastic, glas en oud papier. Het restafval blijft over. Heb je meer restafval dan andere huishoudens doordat je medisch afval hebt, dan bieden we jou hiervoor een financiële tegemoetkoming. Er is nog geen techniek om medisch afval te scheiden voor hergebruik als grondstof. Het hoort bij het restafval. Hierdoor hebben inwoners met een chronische ziekte of medische beperking meer afval dan een gemiddeld huishouden. We noemen dit afval ‘onvermijdbaar medisch afval’. Ieder huishouden betaalt voor het restafval. Als je medisch afval hebt, betaal je meer terwijl het al vervelend genoeg is dat je deze medische middelen nodig hebt. De regeling ‘tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval’ biedt inwoners een vergoeding om hen tegemoet te komen in de extra kosten waarmee zij te maken hebben. Hieronder lees je hoe deze regeling werkt en hoe je dit kunt aanvragen.

Voor wie

Is er in jouw huishouden onvermijdbaar medisch afval? De belastingplichtige, dus degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing staat, kan de regeling aanvragen. Dit hoeft niet de persoon te zijn die de medische middelen gebruikt. Degene die de middelen gebruikt, moet wel in dezelfde woning wonen (belanghebbende). Deze persoon moet ook vermeld staan op de facturen voor de medische middelen. De regeling is niet bedoeld voor jonge gezinnen met luiers. Hier gaat het niet om een medisch probleem. Daarbij is het gebruik van luiers tijdelijk en kan het ook worden vervangen door wasbare luiers. Uitzondering is ook hier onvermijdbaar afval door medische oorzaak.

Regeling

De huishoudens in Olst-Wijhe brengen gemiddeld 16 keer een zak restafval naar de ondergrondse container. Wanneer je meer restafval hebt door het medisch afval, dan trekken wij 16 afvalzakken af van jouw totale aantal zakken restafval. Met andere woorden: het afval boven de 16 afvalzakken zien wij als medisch afval. Van het aantal zakken boven de 16 wordt 50% vergoed met deze regeling.

Rekenvoorbeeld

 • Je brengt per jaar 66 zakken restafval naar de ondergrondse container.
 • We rekenen 16 afvalzakken voor een gemiddeld huishouden.
 • Je brengt dus 50 zakken meer weg dan een gemiddeld huishouden (66 – 16 = 50).
  Deze 50 zakken zien wij als medisch afval.
 • De helft, 25 zakken, vergoeden wij met deze regeling.

Je krijgt dan een vergoeding van € 1,80 x 25 = € 45,- (€ 1,80 is de prijs per afvalzak die je in de container gooit).

Wil je de vergoeding voor medisch afval aanvragen? Dit moet je voor 1 december doen in het jaar waarover je de vergoeding wilt ontvangen. 

Schriftelijk regelen

Bij het aanvraagformulier stuur je het volgende mee:

 • een factuur van de apotheek, of
 • een factuur van de ziektekostenverzekeraar, of
 • een bestelformulier van de apotheek of leverancier van materiaal

Hiermee toon je aan dat in jouw huishouden hulpmiddelen worden gebruikt die zorgen voor extra afval. Vermeld op de bijlagen ook jouw naam en adresgegevens. Je kunt het formulier printen en opsturen naar:

Regionale belastingsamenwerking
Postbus 5000
7400 GC  Deventer

Je kunt het formulier met de bewijsstukken ook mailen naar belastingen@dowr.nl.

Aan de balie regelen

Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je de tegemoetkoming aanvragen. Vergeet niet je bewijsstukken mee te nemen. 

Kwijtschelding

Heb je een laag inkomen en kun je daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. Meer hierover kun je lezen op de pagina Kwijtschelding.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet je deze voor 1 december aanvragen. Jouw vergoeding wordt dan toegepast op het restafval in het jaar van de aanvraag.

De belastingplichtige, dus degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing staat, kan de regeling aanvragen. Dit hoeft niet de persoon te zijn die de medische middelen gebruikt. Degene die de middelen gebruikt, moet wel in dezelfde woning wonen belanghebbende). Deze persoon moet ook vermeld staan op de facturen voor de medische middelen. De regeling is niet bedoeld voor jonge gezinnen met luiers. Uitzondering is ook hier onvermijdbaar afval door medische oorzaak.

Gebruik je medicijnen en naalden? Dit hoort niet bij het restafval. Het is chemisch afval dat je gratis bij de apotheek weer kunt inleveren. Voor naalden en spuiten kun je een apart doosje krijgen, zodat het veilig is opgeborgen. Vraag hiernaar bij jouw apotheek.

Heb je vragen over de regeling medisch afval? Bel of mail.

 • Bel ons op (0570) 693443.
 • Stuur post naar Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
 • Bekijk hoe je ons op andere manieren bereikt.
Deel dit
Mail
Bellen