Verblijfsvergunning, aanvraag

Je hebt een verblijfsvergunning nodig als je langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven. Bijvoorbeeld wanneer je bij jouw familie in Nederland gaat wonen. Of je wilt werken of studeren in Nederland. Inwoners van EU/EER-landen en mensen uit Zwitserland die in Nederland (willen) verblijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig.

Schriftelijk regelen
Een verblijfsvergunning vraag je aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de website van IND.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt jouw aanvraag. Ga voor meer informatie naar de website van IND.

Deel dit
Mail
Bellen