Thuiszorg en wijkverpleging

Kunt u niet meer voor uzelf zorgen? En is de hulp uit uw omgeving onvoldoende? Dan kunt u hulp krijgen van de thuiszorg.

Bij de verplegende thuiszorg werken verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen die u helpen bij uw lichaamsverzorging. Zo nodig krijgt u ook verpleging. Verzorging en verpleging vallen dan onder wijkverpleging.

Bij de huishoudelijke thuiszorg werken ook mensen die u helpen om uw huis schoon en netjes te houden. Dit staat los van verzorging en verpleging. Het valt onder huishoudelijke hulp.

Verzorgen

Een verpleegkundige of verzorgende komt bij u thuis om u te helpen bij uw dagelijkse verzorging. U krijgt bijvoorbeeld hulp bij het wassen, douchen, aankleden of naar de wc gaan.

Verplegen

Een verpleegkundige kan u verpleging geven: bijvoorbeeld medicatie toedienen, injecties geven, wonden verzorgen en een stoma of katheter verschonen. Een verpleegkundige kan ook beademing, pijnbestrijding en nachtzorg geven.

De zorg organiseren

De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat de zorg aan huis goed verloopt. Zij houdt het overzicht en denkt mee over welke zorg u nodig heeft. Ze houdt contact met de mensen die voor u zorgen, zoals familie of vrijwilligers. Maar ook met andere zorgverleners, zoals de huisarts. De wijkverpleegkundige let erop dat u de juiste zorg krijgt en helpt zo nodig om extra ondersteuning te regelen. Ook als het gaat om andere dingen dan verpleging en verzorging, zoals fysiotherapie, ergotherapie, hulp bij het aanpassen van uw woning voor een rolstoel of gezelschap als u vaak alleen bent.

Ongevallen voorkomen

Verpleegkundigen geven ook advies hoe u ongevallen in uw huis kunt voorkomen. Een belangrijk onderdeel van hun werk is preventie.

Samenwerken met andere zorgverleners

Als de wijkverpleegkundige merkt dat u ondersteuning nodig heeft van de gemeente, betrekt zij ons erbij. Ook werkt zij samen met de huisarts en specialisten.

Waar regelt u het?

Wilt u verpleging of verzorging aanvragen? Dan kunt u zelf contact opnemen met een organisatie die dit aanbiedt. Meestal is dit een thuiszorgorganisatie. U kunt ook een organisatie kiezen in overleg met de huisarts, specialist of de transferverpleegkundige (de verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt). Wilt u advies van ons, dan kunt u contact opnemen met het Toegangsteam Wmo.

Nadat u contact heeft opgenomen, komt de wijkverpleegkundige bij u thuis. De wijkverpleegkundige bepaalt wat voor zorg u nodig heeft en hoeveel. Dit heet ook wel de indicatie stellen. De aanvraag bij de zorgverzekeraar doet u daarna samen met de wijkverpleegkundige. Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Deel dit
Mail
Bellen