Eigen bijdrage Wmo en uw situatie

Betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning door de gemeente? Dan heeft u mogelijk onlangs een brief ontvangen van het CAK over uw gewijzigde situatie. We leggen hier graag uit hoe dat zit.

De regels van de eigen bijdrage zijn helder: de maximale eigen bijdrage van €19,- per maand is per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo, dan betalen zij samen € 19,-.

Maar het CAK kan sinds 2020 niet meer bepalen of u alleen woont, samen woont of een gezin heeft. Dit is om privacy redenen bepaald. Woont u samen en bent u niet getrouwd, dan kunt u vanaf 2020 door het CAK als alleenstaand worden gezien. Dat gaat niet meer automatisch goed. Het is daarom belangrijk dat u zelf het CAK informeert als er iets verandert in uw situatie.

In het geval van samenwonen en niet getrouwd zijn, heeft het CAK ook bewijsstukken nodig. Welke bewijsstukken nodig zijn verschilt per situatie.

Wilt u een verandering doorgeven of meer informatie? Neem dan contact op met het CAK via 0800-1925. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen