Praktische informatie voor uw bijstandsuitkering

Als u een uitkering ontvangt, is er een aantal praktische zaken waar u rekening mee moet houden.

Uitkeringsspecificatie

Een uitkeringsspecificatie laat zien hoe een uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend en hoeveel vakantiegeld er wordt gereserveerd. De uitkeringen worden iedere maand uitbetaald. Na de uitbetaling van de uitkering ontvangt u de uitkeringsspecificatie in uw brievenbus.

Wijzigingsformulier

Gaat u samenwonen of trouwen? Studeren of vrijwilligerswerk doen? Deze wijzigingen zorgen ervoor dat uw recht op bijstand verandert. Een wijziging kan ervoor zorgen dat uw bijstandsuitkering lager wordt of dat u recht heeft op een hogere bijstandsuitkering. Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier.

Voorbeelden van wijzigingen in uw leef- of werksituatie die u moet doorgeven:

  • U gaat samenwonen of trouwen.
  • Uw kind of iemand anders gaat bij u wonen.
  • Uw kind of iemands anders in uw huis gaat op een ander adres wonen.
  • U heeft inkomen of heeft hier recht op. Het kan gaan om betaald werk, maar ook als u voor iemand klust of op kinderen oppast moet u dat melden; u meldt dit ook als u er niet voor betaald krijgt.
  • U gaat studeren, stage lopen of vrijwilligerswerk doen.
  • U heeft vermogen gekregen, bijvoorbeeld door een erfenis.
  • Gaat u op vakantie of naar het buitenland? Dit moet u doorgeven.

Inkomstenformulier

Als u naast de uitkering inkomsten uit arbeid ontvangt, brengen wij die wij in mindering op uw uitkering. De inkomstenverrekening gebeurt vaak achteraf. Hierover bent u door uw contactpersoon geïnformeerd. Om de verwerking van uw inkomstenverrekening goed te laten verlopen, vragen wij u om altijd het inkomstenformulier dat u van ons ontvangt in te leveren, samen met de loonstrook en/of loonstroken die u voor de betreffende maand moet aanleveren. Wij verzoeken u alles in één keer aan te leveren.

Wilt u uw inkomstenformulier met bijbehorende loonstroken op één van de volgende manieren bij ons aanleveren?

Waar regelt u het?

U kunt voor vragen contact opnemen met het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente.

Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u met uw vraag terecht. De medewerkers noteren dan uw gegevens en binnen 2 werkdagen neemt een medewerker van team Werk, Inkomen en Zorg contact met u op.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen