Belasting, betalingsregeling

Kun je jouw aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen en kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Het bedrag van de aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van jouw rekening. Per belastingjaar betaal je de aanslag in maximaal 10 termijnen.

Is het niet mogelijk gebruik te maken van automatische incasso, maar wil je de aanslag wel in termijnen betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie.

Online aanvragen
Je kunt online een betalingsregeling en/of uitstel van betaling aanvragen. Je logt hiervoor in met jouw DigiD.

Schriftelijk aanvragen
Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling kun je ook schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar:

Regionale Samenwerking Financiële Administratie
T.a.v. Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie aanvragen
De aanvraag voor een betalingsregeling en/of uitstel van betaling kun je ook doen bij onze balie. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0570.

Wat heb je nodig?

 • Je volledige naam.
 • Je volledig adres.
 • Het aanslagnummer.
 • De reden waarom je geen gebruik maakt van een automatische incasso, maar een betalingsregeling aanvraagt.

Betalingsregeling en/of uitstel van betaling
Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling vraag je aan voor de laatste vervaldag van de aanslag.

Kwijtschelding
Kwijtschelding van belastingen en heffingen vraag je aan binnen 3 maanden na de (laatste) betaling.

Niet voor alle belastingen is een betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk. Voor meer informatie bel je naar telefoonnummer (0570) 69 33 50.

Het krijgen van een betalingsregeling of uitstel van betaling is afhankelijk van jouw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling of uitstel en onder welke condities je de regeling krijgt. Je moet wel voor de laatste vervaldag van de aanslag jouw verzoek hebben ingediend bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Schuldsanering
Heb je schuldsanering aangevraagd? Dan hoef je geen uitstel van betaling aan te vragen. De Regionale Belastingsamenwerking krijgt hierover bericht van jouw bewindvoerder en/of het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Ben je het niet eens met de beslissing over jouw betalingsregeling of uitstel van betaling? Dan kun je bezwaar maken. Dit doe je binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking. In jouw bezwaarschrift moet je vermelden/meesturen:

 • Je naam en adres.
 • De datum.
 • Tegen welk besluit je bezwaar maakt.
 • Zo mogelijk een kopie van dit besluit.
 • Reden van jouw bezwaar.
 • Jouw handtekening.

Je stuurt jouw (ingescande) bezwaar naar kwijtschelding@dowr.nl.

Niet voor alle gemeentelijke belastingen is een betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk. Voor meer informatie bel je naar telefoonnummer 0570 - 69 33 50.

Het krijgen van een betalingsregeling of uitstel van betaling is afhankelijk van jouw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling of uitstel en onder welke condities je de regeling krijgt. Je moet wel voor de laatste vervaldag van de aanslag jouw verzoek hebben ingediend bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie.

Automatische incasso
Wil je de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een automatische incasso.

Schuldsanering
Heb je schuldsanering aangevraagd? Dan hoef je geen uitstel van betaling aan te vragen. De Regionale Samenwerking Financiële Administratie krijgt hierover bericht van jouw bewindvoerder en/of het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Budget Adviesbureau Deventer
Heb je financiële problemen en kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Ook voor hulp bij schulden, budgetadvies, schuldhulpverlening, WSNP en persoonlijke leningen kun je terecht bij het BAD.

Heb je vragen over een betalingsregeling? 

 • Neem online contact met ons op
 • Mail ons via kwijtschelding@dowr.nl
 • Bel ons op (0570) 693350.
 • Stuur post naar Regionale belastingsamenwerking Financiële Administratie, t.a.v. Vorderingen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
 • Bekijk hoe je ons op andere manieren bereikt.
Deel dit
Mail
Bellen