Onroerendezaakbelastingen

Hoeveel je betaalt hangt af van de WOZ-waarde van je pand op de waardepeildatum 1 januari 2023 en de hoogte van de tarieven. Wat betekent een hogere WOZ-waarde voor jou en voor de hoogte van de onroerendezaakbelastingen? We leggen het uit in deze video over onroerendezaakbelastingen (4 minuten en 3 seconden).

DigiDDigitaal regelen
Kijk voor meer informatie op jouw persoonlijke belastingpagina. Open je persoonlijke belastingpagina met jouw DigiD (voor bedrijven met behulp van jouw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
Je ontvangt jouw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maak je gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvang je het beschikkings- en aanslagbiljet in jouw Berichtenbox. Dan kun je snel en veilig betalen via het betaalverzoek (iDeal).

Aan de balie regelen
Je kunt bij Publiekszaken een kopie van jouw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

De onroerendezaakbelastingen is berekend als een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ).

  • OZB Eigendom woning: 0,1250%
  • OZB Eigendom Niet woning: 0,2986%
  • OZB Gebruik Niet woning: 0,2396%

Wat betekent een hogere WOZ-waarde voor jou en voor de hoogte van de onroerendezaakbelastingen? We leggen het uit in deze video over onroerendezaakbelastingen (4 minuten en 3 seconden).

Woning of bedrijfspand in aanbouw
Laat je een woning of bedrijfspand bouwen? Dan betaal je hierover ook onroerendezaakbelastingen. Het maakt daarbij niet uit of je dat jaar al onroerendezaakbelastingen betaalt voor een ander adres.

Verhuizing
De Regionale Belastingsamenwerking gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als je 2 januari verhuist, moet je toch de belasting voor het hele jaar betalen.

Bepaling tarieven
De gemeenteraad bepaalt de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van jouw woning of pand. Daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelastingen voor je bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl hun pand net zoveel waard is als jouw pand. Jaarlijks krijg je een aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking met daarin de door jou te betalen onroerendezaakbelastingen. Hierin staat de vastgestelde waarde van jouw pand vermeld. 

Wat betekent een hogere WOZ-waarde voor jou en voor de hoogte van de onroerendezaakbelastingen? We leggen het uit in deze video over onroerendezaakbelastingen 

Denk je dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld?

Je kunt binnen 6 weken na dagtekening van jouw WOZ-beschikking / aanslag gemeentelijke belastingen bezwaar maken. Wil je een online bezwaarschrift indienen? Je kunt direct inloggen op jouw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op jouw aanslag van toepassing is. Zo weet je zeker dat je het bezwaar volledig en juist invult. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Je stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Waarom contact met de gemeente?

Met vragen over de WOZ-waarde kun je als inwoner zelf contact opnemen met Gemeente Deventer. Door contact op te nemen met ons en niet met een commercieel bureau, bespaart Gemeente Deventer veel gemeenschapsgeld. Met dit geld kunnen we mooie dingen doen in de stad en dorpen. Bekijk de video (1 minuut, 24 seconden).

Betekent een hogere WOZ-waarde ook een hogere onroerendezaakbelastingen?
De hoogte van jouw aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB) is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde en de tarieven die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De door de raad gewenste OZB-opbrengst van woningen gedeeld door de totale taxatiewaarde van de woningen in de gemeente is het OZB-tarief woningen. 

Het OZB -tarief woningen vermenigvuldigt met jouw WOZ-waarde is het bedrag dat je aan OZB moet betalen.

Een hogere WOZ-waarde betekent niet dat je ook meer onroerendezaakbelastingen (OZB) betaalt. Als de waarde van woningen in een gemeente stijgt en het bedrag dat de gemeente nodig heeft voor algemene uitgaven blijft gelijk, dan daalt het tarief en dus ook wat je aan OZB betaalt. Als de waarde van woningen in een gemeente daalt en het bedrag dat de gemeente nodig heeft voor algemene uitgaven blijft gelijk, dan stijgt het tarief.

Via jouw persoonlijke belastingpagina (www.belastingloketdowr.nl) kun je jo uw WOZ-beschikking en het aanslagbiljet van zowel 2024 als 2023 bekijken. Zo kun je de hoogte van de aanslagen OZB vergelijken.

Uitgebreide uitleg vind je hier video over onroerendezaakbelastingen 

Handige links

Heb je vragen? 

  • Mail naar belastingen@dowr.nl
  • Bel ons op 0570-69344
  • Stuur post naar Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
  • Bekijk hoe je ons op andere manieren bereikt.
Deel dit
Mail
Bellen