Eenmalige energietoeslag

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen mogelijk nog verder op. Hierop is door de Rijksoverheid voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag in het leven geroepen. Gemeenten voeren deze regeling uit. Gemeente Olst-Wijhe kiest voor een toeslag van maximaal € 900,-. Dit is € 100 meer dan bij veel andere gemeenten. De toeslag wordt verhoogd vanuit het overgebleven budget van de coronaregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De toeslag is bedoeld voor inwoners met een inkomen van hooguit 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Huishoudens met een inkomen iets boven de 120% ontvangen een deel van de toeslag. Het meerinkomen boven de 120% wordt dan verrekend. In onderstaande tabel kunt u zien of u met uw (gezamenlijke) maandinkomen in aanmerking komt voor de volledige toeslag, of voor een deel daarvan.

 
 

Inkomensgrens voor
€ 900,00 energietoeslag    

Inkomensgrens voor
€ 900,00 energietoeslag      
Inkomensgrens voor
gedeeltelijke energietoeslag 
Inkomensgrens voor
gedeeltelijke energietoeslag  
 Gezinssamenstelling      21 jaar tot AOW-leeftijd     Vanaf AOW-leeftijd    21 jaar tot AOW-leeftijd     Vanaf AOW-leeftijd
 Alleenstaand  € 1.256,08  € 1.397,27  € 1.406,08 € 1.547,27
 Samenwonend/getrouwd    € 1.794,40  € 1.892,81 € 1.944,40 € 2.042,81

                                                                                                 normbedragen vanaf 1 juli 2022 

Inwoners met een bijstandsuitkering en inwoners waarvan wij konden vaststellen dat zij tot de doelgroep behoorden, hebben inmiddels de toeslag automatisch ontvangen.
Vanaf 1 mei 2022 kan de energietoeslag via deze pagina aangevraagd worden met jouw DigiD. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2022.

Digitaal regelen
Vraag online een eenmalige energietoeslag aan. Nadat je je aanvraag hebt verstuurd, ontvang je een bevestiging. Wij nemen je aanvraag in behandeling.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een eenmalige energietoeslag aanvragen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een aanvraag indienen. Vergeet niet je bewijsstukken mee te nemen.

Een aanvraag voor een eenmalige energietoeslag handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. De wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
 
Op het moment van aanvragen van de energietoeslag:
  • Ben je 21 jaar of ouder; 
  • Woon je in de gemeente Olst-Wijhe; 
  • Heb je een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning; 
  • Heb je een inkomen lager dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm; 
  • Ben je de eigenaar of hoofdhuurder van een door jou eigen bewoonde huur- of koopwoning.
Je hebt geen recht op de energietoeslag als je: 
  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt.
Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2022.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je op dit moment betalingsproblemen? Wacht dan niet en neem direct contact met ons op. Wanneer het niet lukt om jouw geld- of schuldproblemen zelf op te lossen, kunnen wij je hierbij ondersteunen. Meer informatie hierover lees je op onze website.

Heb je vragen over de eenmalige energietoeslag?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen