Van ouder tot ouder

Wij vinden het belangrijk om eraan bij te dragen dat onze inwoners zo gezond en gelukkig mogelijk oud worden.

Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin ook ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen en mee kunnen blijven doen in onze samenleving. We willen talenten benutten en eenzaamheid tegengaan en samen met onze partners waar nodig voor goede zorg en ondersteuning (thuis) zorgen.

Het merendeel van de senioren woont in een gewone woning, voorziet in de eigen dag- en vrijetijdsbesteding en maakt vaak tot op hoge leeftijd gebruik van de algemene voorzieningen. Senioren leveren ook een belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk en zijn vaak maatschappelijk actief. Maar tegelijkertijd bevinden zich in de totale groep senioren ook kwetsbare groepen. Senioren met toenemende afhankelijkheid, eenzame senioren, minder mobiele of minder kapitaalkrachtige senioren. Deze groep mensen heeft extra ondersteuning en aandacht nodig van hun familie, vrienden en buren, van andere behulpzame inwoners, het welzijnswerk en overige organisaties die voor ouderen werken en van de gemeente.

Op onze website leest u meer over wat er binnen de gemeente zoal mogelijk is speciaal voor ouderen. U vindt er informatie over toekomstgericht wonen, mantelzorg, ouderenorganisaties en informatie over ondersteuning bij geheugenproblemen. Ook leest u meer over de laatste levensfase van een naaste. Op dat moment is ondersteuning vaak zeer welkom. Overlegt u met de huisarts, verpleegkundige of uw ziektekostenverzekeraar over de specifieke mogelijkheden. Naast de professionele zorg van de huisarts en de thuiszorg kan een vrijwilliger tijdelijk de taak van de naasten overnemen. Het gaat dan vooral om waken, oppassen en eenvoudige persoonlijke verzorging.

U kunt contact opnemen met stichting De Cirkel , stichting Thuis sterven of Evenmens.

Ouderenmishandeling

Mishandeling van ouderen kan allerlei vormen hebben, zoals slaan, bedreigen, schelden, seksueel misbruik, verwaarlozing, vrijheidsbeperking en financiƫle uitbuiting. Vaak gebeurt het juist door de mensen die heel dichtbij staan: partner, kinderen, kleinkinderen, mantelzorger, verpleegkundige of verzorgende. Kom in actie als u met ouderenmishandeling te maken krijgt.

Denkt u dat een oudere wordt mishandeld? Praat er dan eerst over met iemand die de oudere ook kent. Probeer het ook te bespreken met de oudere zelf. Misschien komt u er achter dat uw idee niet klopte. Blijkt uit de gesprekken dat er sprake is van mishandeling, kom dan in actie. U kunt melding doen van de situatie bij Veilig Thuis IJsselland.

Daar kunt u ook terecht voor deskundige hulp en advies. Telefoonnummer: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar). Directe nood: bel 112. U kunt ook terecht bij uw eigen huisarts, de politie of bij de zorginstelling waar het gebeurt.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen