Van ouder tot ouder

Wij vinden het belangrijk om eraan bij te dragen dat onze inwoners zo gezond en gelukkig mogelijk oud worden.

Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin ook ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen en mee kunnen blijven doen in onze samenleving. We willen talenten benutten en eenzaamheid tegengaan en samen met onze partners waar nodig voor goede zorg en ondersteuning (thuis) zorgen.

Het merendeel van de senioren woont in een gewone woning, voorziet in de eigen dag- en vrijetijdsbesteding en maakt vaak tot op hoge leeftijd gebruik van de algemene voorzieningen. Senioren leveren ook een belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk en zijn vaak maatschappelijk actief. Maar tegelijkertijd bevinden zich in de totale groep senioren ook kwetsbare groepen. Senioren met toenemende afhankelijkheid, eenzame senioren, minder mobiele of minder kapitaalkrachtige senioren. Deze mensen hebben extra ondersteuning en aandacht nodig van hun familie, vrienden en buren, van andere behulpzame inwoners, het welzijnswerk en overige organisaties die voor ouderen werken en van de gemeente.

Wonen

Als u wat ouder bent, gaan de dingen vaak niet meer zo gemakkelijk als u gewend was. Met wat extra hulp kunt u vaak toch in uw eigen huis blijven wonen. Op de website van het CCV vindt u tips voor uw eigen veiligheid en het veiligheidsgevoel thuis en op straat. Graag denken wij mee met u om u zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Kijk op Wonen in Olst-Wijhe voor meer informatie. Ook op de website Langzultuwonen kunt u veel nuttige tips vinden.

Stimuleringsregeling toekomstgericht wonen

Gaat u binnenkort uw woning aanpassen, zodat u er langer kunt blijven wonen? En maakt u uw huis ook nog eens duurzamer? Dan hebben wij een interessante financieringsregeling van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

(Mantel)zorg

Heeft u een vraag over hulp, ondersteuning of financiële ondersteuning? Neem dan contact op met het toegangsteam Wmo. Mantelzorgers vervullen vaak een belangrijke rol rondom de zorg voor ouderen. Hierover kunt u meer lezen op onze pagina Mantelzorg.

Digitale hulp

Digitalisering is niet meer weg te denken in onze samenleving. Toch is het omgaan met digitale hulpmiddelen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar gelukkig kunt u hulp krijgen om beter om te gaan met bijvoorbeeld je tablet of laptop. Diverse partijen zijn aangesloten bij de landelijke campagne Digihulp, waaronder de Bibliotheek Salland. Via het Digihulp telefoonnummer 0800-1508 krijgt u een vrijwilliger aan de lijn die u kan helpen met uw digi-vragen. De hulplijn is te bereiken op ma t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Ook op de website van Bibliotheek Salland kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld videobellen of het gebruik van de onlinebibliotheek of er kan gebeld worden naar 0572–363637. De bibliotheek organiseert ook bijeenkomsten om vertrouwd te raken met de digitale wereld: digitaal café. De agenda is te vinden op bibliotheeksalland.nl.

Ouderenbonden en ouderenorganisaties

In onze gemeente zijn twee ouderenbonden actief: KBO-PCOB Boerhaar-Wijhe en KBO-PCOB Olst-Boskamp. Elke bond werkt op zijn eigen wijze aan belangenbehartiging voor ouderen en/of organiseert activiteiten voor ouderen. Er zijn binnen onze gemeente ook diverse ouderenorganisaties die op recreatief gebied actief zijn. Denkt u hierbij aan een ouderensoos, volksdansgroepen en ouderengymnastiek.

Wegwijs dementie Olst-Wijhe

Als geheugenproblemen in uw leven komen, omdat het uzelf of uw naaste overkomt kunt u behoefte hebben aan informatie. Op de site van Wegwijs dementie Olst-Wijhe staat informatie voor alle mensen in Olst-Wijhe die met geheugenproblemen of dementie te maken hebben. U vindt wat er mogelijk is in de gemeente Olst-Wijhe.

Ouderenmishandeling

Mishandeling van ouderen kan allerlei vormen hebben, zoals financiële uitbuiting, maar ook slaan, bedreigen, schelden, seksueel misbruik, verwaarlozing en vrijheidsbeperking. Vaak gebeurt het juist door de mensen die heel dichtbij staan: partner, kinderen, kleinkinderen, mantelzorger, verpleegkundige of verzorgende. Kom in actie als u met ouderenmishandeling te maken krijgt. Denkt u dat hier sprake van is? Praat er dan eerst over met iemand die de oudere ook kent. Probeer het ook te bespreken met de oudere zelf. Misschien komt u erachter dat uw idee niet klopte. Blijkt uit de gesprekken dat er sprake is van mishandeling, kom dan in actie. U kunt melding doen van de situatie bij Veilig Thuis IJsselland.Daar kunt u ook terecht voor deskundige hulp en advies. Telefoonnummer: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar). Directe nood: bel 112. U kunt ook terecht bij uw eigen huisarts, de politie of bij de zorginstelling waar het gebeurt.

Veiligheid en valpreventie

U kunt de kans op vallen verkleinen. Door genoeg te bewegen bijvoorbeeld, of met een cursus valpreventie. Kleine aanpassingen in huis helpen ook. Op de website veiligheid.nl kunt u meer informatie vinden over valpreventie.

U kunt zelf ook veel doen tegen inbraak. Zorg bijvoorbeeld voor stevige sloten, goede verlichting en laat het huis er bewoond uitzien. Voor meer tips kunt u terecht op de website van Eigen Huis.

Laatste levensfase

Wanneer u of uw naaste de laatste levensfase heeft bereikt, kiest u zelf welke zorg bij u past. Thuis zorgen voor een terminaal zieke is vaak zwaar. De voorbereiding op het afscheid en het voortdurend klaar moeten staan, vaak ook in de nacht, vraagt veel van de naasten.

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de laatste levensfase van een naaste, kijk dan op de website van Evenmens, Stichting de Cirkel en Stichting Thuis Sterven.

Meer weten?

Voelt u zich als oudere eenzaam? Bekijk dan onze pagina over ontmoeten en meedoen.

Voor meer informatie over ouderenzorg kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Deel dit
Mail
Bellen