Bijstand voor zelfstandigen

U kunt beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen (BBZ), wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal);
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden of om uw bedrijf draaiende te houden. Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. Als ondernemer hebt u namelijk geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

Wilt u starten met een eigen bedrijf vanuit een bijstandsuitkering?
Dan kunt u gebruikmaken van een voorbereidingsperiode. U kunt dan met behulp van een adviseur op trajectbasis werken aan uw idee en plan voor het starten van een onderneming. Deze hulp wordt in eerste instantie voor 3 maanden toegekend. De maximale toe te kennen periode is 12 maanden. Na dit traject wordt u in de gelegenheid gesteld om een startersaanvraag in te dienen.

Tijdens dit traject wordt u veelal vrijgesteld van de sollicitatieverplichting binnen de Participatiewet.

Schriftelijk regelen
U hebt het volgende nodig voor uw aanvraag:

 • geldig identiteitsbewijs;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • bankafschriften;
 • huurcontract of hypotheekovereenkomst;
 • indien u een partner hebt, opgave van zijn of haar inkomen;
 • bewijs van vermogen;
 • bedrijfsplan;
 • indien aanwezig: inschrijving van Kamer van Koophandel;
 • indien u bedrijfskapitaal aanvraagt:
  • een BKR verklaring;

  • en afwijzing van 2 kredietinstanties.

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is voor een gevestigde ondernemer € 199.680,- en voor een startende ondernemer € 36.762,-. De lening moet u binnen 10 jaar terugbetalen. Hier moet u rente over betalen. In bepaalde gevallen kan de uitkering ook worden omgezet in een gift of kan de rente kwijtgescholden worden.

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. 

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor BBZ:

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • U hebt geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • U voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Beëindigen of stoppen als ondernemer
Overweegt u om met uw bedrijf te stoppen of eventueel over te dragen aan een ander, dan kunt u ook aanspraak maken op een ouderenregeling, beëindigingsregeling of de IOAZ. U hebt dan meer rechten als ondernemer als in bij reguliere bijstand. Dit is altijd maatwerk, mocht u hierover vragen hebben raadpleeg dan ons, maar doe dit vooral voordat u stopt met ondernemen en of uw bedrijf uit laat schrijven bij de Kamer van Koophandel!

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u vragen over bijstand voor zelfstandigen?

Ga voor meer informatie naar de website van het GROS of neem contact op met het GROS voor een informerend gesprek.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen