Bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen, wanneer u te weinig geld hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. Een bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot een minimale grens. U hebt dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt. De gemeente bepaalt of u recht hebt op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u kunt krijgen.

U moet bij het UWV WERKbedrijf ingeschreven staan als werkzoekende, om een bijstandsuitkering aan te kunnen vragen. Dit kunt u doen via de website van Werk met behulp van uw DigiD inloggegevens.

Telefonisch regelen
Zodra u zich als werkzoekende hebt ingeschreven, kunt u voor het aanvragen van een bijstandsuitkering telefonisch contact opnemen met het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente. Neem hiervoor contact op met team Werk, Inkomen en Zorg via  telefoonnummer 14 0570.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Wij noteren dan uw gegevens en binnen 2 werkdagen neemt een medewerker van team Werk, Inkomen en Zorg contact met u op voor een intakegesprek.

 

Een aanvraag voor een bijstandsuitkering handelen wij doorgaans binnen 6 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

De voorwaarden zijn:

  • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U hebt geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u een vraag over een bijstandsuitkering?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen