Bijzondere Bijstand

Heb je bijzondere, noodzakelijke kosten die je niet zelf kunt betalen? Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand of bewindvoeringskosten. Dan kun je voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen. Of je recht hebt op bijzondere bijstand, hangt af van jouw inkomen en bezittingen zoals jouw huis, auto en spaargeld.

 

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk bijzondere bijstand aanvragen. Je kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Stuur daarbij de volgende bewijsstukken op:

  • Inkomensspecificaties van de laatste maand
  • Bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen maand
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Schuldenoverzicht

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je bijzondere bijstand aanvragen. Vergeet niet je bewijsstukken mee te nemen en eerst telefonisch een afspraak te maken. 

Een aanvraag voor bijzondere bijstand handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. De wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

De voorwaarden zijn:

  • Je inkomen en vermogen is lager dan de voor jouw geldende vermogensgrens.
  • Je kosten zijn noodzakelijk en jouw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden.
  • Je kunt voor de bijzondere kosten geen beroep doen op een voorliggende voorziening.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Financiële tegemoetkoming in de ziektekosten

Aanvullende zorgverzekering

Heb je een collectieve zorgverzekering via de gemeente bij Salland Verzekeringen? Dan ontvang je automatisch een tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar. Heb je een andere aanvullende zorgverzekering afgesloten? Dan kun je deze tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar aanvragen.
 

Compensatie eigen risico zorgverzekering

Heb je het volledige wettelijke eigen risico gebruikt? Dan kun je hiervoor jaarlijks een financiële tegemoetkoming van € 200,- aanvragen. Je kunt deze bijdrage ook aanvragen als jouw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De bijdrage wordt berekend naar rato van jouw inkomen. Wel is de vermogensgrens van toepassing (het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee).

Heb je een vraag over bijzondere bijstand?

Of bezoek een inloopspreekuur financiële tegemoetkoming in het gemeentehuis of in het Holstohus.

Deel dit
Mail
Bellen