Individuele inkomenstoeslag

Leef je al minimaal 3 jaar van een laag inkomen en vermogen? Dan kun je een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Een individuele inkomenstoeslag is een extra geldbedrag. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet kun je de individuele inkomenstoeslag jaarlijks aanvragen. Dit bedrag kun je naar eigen inzicht besteden.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Je kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Stuur daarbij de volgende gegevens op van alle gezinsleden (alleen wanneer je nog geen 3 jaar een uitkering van de gemeente Olst-Wijhe ontvangt):

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs);
 • inkomensspecificaties van de laatste maand;
 • alle jaaropgaven van de afgelopen 3 kalenderjaren;
 • bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen maand;
 • vermogensgegevens van de afgelopen 3 kalenderjaren;
 • schuldenoverzicht.

Heb je een eigen woning?
Stuur ons dan ook:

 • bewijsstukken met betrekking tot de WOZ-waarde en de huidige restschuld;
 • bewijsstukken van jouw overige bezittingen.

Een aanvraag voor een individuele inkomenstoeslag handelen wij doorgaans binnen 4 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet je:

 • 21 jaar of ouder zijn, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • in de gemeente Olst-Wijhe ingeschreven staan;
 • gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden een (gezamenlijk) inkomen/uitkering ontvangen die niet hoger is geweest dan 110% van de voor je geldende bijstandsnorm. Actuele bijstandsnormen vindt je op www.minszw.nl;
 • geen vermogen bezitten boven de voor jou geldende vermogensgrens van de Participatiewet;
 • in de afgelopen 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomens toeslag hebben ontvangen.

Je hebt geen recht op de individuele inkomens toeslag, wanneer:

 • Jij (of jouw partner) op de aanvraagdatum jonger bent dan 21 jaar of ouder dan pensioengerechtigde leeftijd.
 • Jij (of jouw partner) op de aanvraagdatum nog geen 3 jaar of langer een inkomen lager dan 110%(*) van de toepasselijke bijstandsnorm heeft. 
 • Jij een studie volgt als bedoeld in de Wet Studiefinanciering (W.S.F.).
 • Als er in de laatste 12 maanden sprake is geweest van het verwijtbaar niet nakomen van arbeids- en/of re- integratieverplichtingen, waarvoor een maatregel van 20% of meer is opgelegd.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je vragen over individuele inkomenstoeslag?

Of bezoek een inloopspreekuur financiële tegemoetkoming in het gemeentehuis of in het Holstohus.

Deel dit
Mail
Bellen