Reductieregeling

Is jouw inkomen gelijk aan of lager dan 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm? Dan kun je voor bepaalde kosten een bijdrage van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor kosten die samenhangen met sociaal-culturele, recreatieve, culturele en/of sportieve activiteiten, zoals:

 • Abonnement op krant of tijdschrift.
 • Abonnement op schouwburg, bibliotheek, musea en/of zwembad.
 • (Vrijwillige) ouderbijdrage van school.
 • Ouderbijdrage voor peuterspeelzaal en kinderopvang.
 • Entreebewijs bioscoop of pretpark.
 • Voordeelurenkaart van de Nederlandse Spoorwegen.
 • Telefoonkosten en kosten van internet.
 • Contributie voor sportvereniging en kosten sportkleding.

Hoogte van de bijdrage

 • Ben je gehuwd of samenwonend? Dan is de bijdrage € 250,- per kalenderjaar.
 • Heb je geen echtgenoot/partner waarmee je samen een huishouding vormt? Dan kun je een bedrag ontvangen van € 200,- per kalenderjaar.
 • Voor kinderen geldt een inkomensgrens voor ouders van 130%. Voor elk inwonend kind (jonger dan 18 jaar) kan dit bedrag verhoogd worden met € 550,- per kalenderjaar.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een vergoeding vanuit de reductieregeling aanvragen. Je kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Stuur daarbij de volgende gegevens op:

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Financiële tegemoetkomingen
 • kopie van jouw geldige identiteitskaart of paspoort
 • bewijsstukken van inkomsten van de afgelopen maand en
 • betalingsbewijs van de gemaakte kosten

Een aanvraag in het kader van de reductieregeling handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. De wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet je:

 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • geen student zijn;
 • in de gemeente Olst-Wijhe ingeschreven staan; en
 • jou netto inkomen het bedrag van 110% van de voor jou geldende bijstandsnorm niet overschrijden.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je een vraag over de reductieregeling?

Of bezoek een inloopspreekuur financiële tegemoetkoming in het gemeentehuis of in het Holstohus. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak.

Deel dit
Mail
Bellen