Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Stopt u met uw eigen bedrijf en ligt uw inkomen daardoor onder het sociaal minimum? Dan kunt u een inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ-uitkering) aanvragen. De IOAZ-uitkering start pas als het bedrijf of zelfstandig beroep is gestopt. Uw totale inkomen (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) en dat van uw partner wordt met een IOAZ-uitkering aangevuld tot het bijstandsniveau.

U mag gewerkt hebben als zelfstandige of een bedrijf hebben gehad zoals:

 • een eenmanszaak
 • een samenwerkingsverband
 • een BV of NV

Als gedeeltelijk arbeidsongeschikte heeft u mogelijk ook recht op een IOAZ-uitkering, maar alleen als u:

 • minder dan 80% arbeidsongeschikt bent;
 • op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving;
 • geen recht hebt op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat uw partner na 31 december 1971 geboren is en geen van uw kinderen jonger is dan 12 jaar.

De IOAZ-uitkering vraagt u aan bij de gemeente. Dit doet u voordat u stopt met uw bedrijf.

Telefonisch regelen
Neem voor het aanvragen van een IOAZ-uitkering telefonisch contact opnemen met het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente. Neem hiervoor contact op met team Werk, Inkomen en Zorg via  telefoonnummer 14 0570.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een IOAW-uitkering aanvragen. Wij noteren dan uw gegevens en binnen 2 werkdagen neemt een casemanager contact met u op voor een intakegesprek

Lever daarbij onderstaande bewijsstukken in:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een bewijs van uw woonsituatie: huurcontract of eigendomsbewijs;
 • bankafschriften van de afgelopen periode;
 • de boekhouding van de laatste 3 jaar.

Een aanvraag voor een IOAZ-uitkering handelen wij doorgaans binnen 8 weken af, de wettelijke termijn bedraagt 8 weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De voorwaarden voor de IOAZ-uitkering zijn:

 • U bent 55 jaar of ouder en krijgt nog geen AOW.
 • U bent gestopt met uw werk als zelfstandige en u hebt te weinig inkomen om van te leven.
 • U werkte minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland. Of 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland.
 • U bent bereid een tegenprestatie te leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk. De gemeente kan hier om vragen.
 • U moet binnen anderhalf jaar stoppen met uw onderneming.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u een vraag over een IOAZ-uitkering?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen