Studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen en te voorzien in hun levensonderhoud. Voor studenten met een beperking is dit niet altijd mogelijk. Misschien kom je in aanmerking voor een studietoeslag.

Wet- en regelgeving

Schriftelijk regelen
Stuur ons onderstaande gegevens:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier financiële tegemoetkomingen;
  • Kopie van jouw geldige legitimatiebewijs;
  • Bewijsstuk dat je studiefinanciering of een bijdrage WTOS ontvangt; en
  • Medische verklaring waaruit blijkt dat er sprake is van een structurele beperking die een belemmering vormt om naast de studie te kunnen werken.
Beschik je niet over een medische verklaring kunnen wij een onafhankelijke deskundige vragen om te beoordelen of er sprake is van een structurele medische beperking.

Een aanvraag voor studietoeslag handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. De wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

De voorwaarden voor het aanvragen van studietoeslag zijn:

  • Je hebt een structurele beperking die een belemmering vormt om naast de studie te kunnen werken.
  • Je ontvangt studiefinanciering of een bijdrage uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Je hebt geen recht op een uitkering op grond van de Wajong.
Let op: We kunnen een onafhankelijke deskundige vragen om te beoordelen of er sprake is van een structurele medische beperking.
 
Wil je meer informatie over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op.​

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je een vraag over studietoeslag?

Of bezoek een inloopspreekuur financiële tegemoetkoming in het gemeentehuis of in het Holstohus.

Deel dit
Mail
Bellen